Slik fikk Sør-Odal med seg innbyggerne i sentrumsutviklingen på Skarnes

Skarnes sentrum skal bli et samlingspunkt i kommunen. En digital portal ble en viktig del av løsningen for å involvere innbyggerne i planene.


21 millioner kroner skal investeres over tre år for å utvikle sentrum i Sør-Odal. I tillegg kommer det eksterne midler og bistand fra Bane NOR og Innlandet fylkeskommune.

Kommunen ønsket reell brukermedvirkning i utviklingsarbeidet.

– Vi ønsket å legge til rette for å kunne formidle, få innspill og nå ut til innbyggere og interessenter bredere enn en mer tradisjonell fremgangsmåte, forklarer GIS-ansvarlig i utviklingsenheten, Kay Henning Kleverud.

Bred involvering i kommunen først

Innledningsvis ble det gjennomført møter mellom ulike fagsektorer i kommunene, som kultur, frivillighet, barn- og unge, kommunalteknikk, utvikling, kommunikasjon, samt alle kommunalsjefer og kommunedirektør.

– Vi fikk svært god respons på planene våre for innbyggermedvirkning både fra ledelse og politikere, så vi var godt motivert til å sette i gang, forteller GIS-ansvarlig i utviklingsenheten, Kay Henning Kleverud.

Utviklet en digital medvirkningsportal

Høsten 2021 ble en egen medvirkningsportal lansert.

Denne ble utviklet av en prosjektgruppe bestående av GIS-ansvarlig, prosjektrådgiver, kommunalteknikk og arealplanlegger.

– Et viktig poeng for oss var å gjøre dette enkelt for alle målgruppene, at alt kunne finnes på ett sted, og at det var mobilvennlig, forteller Kay Henning.

Portalen er bygget opp ved hjelp av Experience Builder i ArcGIS Online, og inneholder både generelle spørreundersøkelser, men også mulighet for å kunne gi stedfestede innspill gjennom Innbyggerdialog i 3D og 2D.

Planene ble formidlet gjennom et Storymap, som ble publisert ut til innbyggerne. Når innspillene etter hvert kom inn, så de også behovet for å sette opp et dashboard, for å formidle svarene tilbake til publikum.

Faksimile fra Glåmdalen Avis.

– Du trenger en god medvirkningsplan

Sør-Odal kommune jobbet også godt med å lage en god medvirkningsplan – en kommunikasjonsplan som definerte målgrupper og hvordan de kunne nås.

– Vi la ut informasjon på kommunen sin Facebook-side jevnlig. I tillegg fikk vi drahjelp fra lokalavisa og hengte opp flyers med QR-kode på infotavler i sentrum, forteller Kay Henning.

For å nå de yngste, ble skolene kontaktet for å nå fram med informasjon til elevene, og det ble hengt opp infotavler på bibliotek, kjøpesenter og lignende.

Utviklingsplanene ble også lagt fram for elevråd, barn- og unge, eldreråd, funksjonshemmedes råd. Dette gav kommunen et bredt perspektiv i prosessen.

– Totalt har vi fått nesten 400 innspill i denne prosessen. Tatt i betraktning at dette er et prosjekt i en tidlig fase og størrelsen på kommunen er vi godt fornøyd med responsen. I tillegg er jo dette første gangen vi går ut til publikum på denne måten.

Her kan du se igjennom Storymap-et, som kommunen sendte ut til innbyggerne:

Kay Henning Kleverud er GIS-ansvarlig i utviklingsenheten i Sør-Odal kommune. Her i godt driv i pacraft på Glomma, like ved Skarnes sentrum.

Fleksible verktøy i ArcGIS Online

Kay Henning og hans kolleger har brukt en rekke verktøy fra ArcGIS Online for å skape dialogen med innbyggerne.

Innbyggerdialog 3D og 2D er satt opp for å kunne få stedfestede svar fra publikum, mens Survey123 er brukt for å få mer generelle svar.

Dashboard gir en fin presentasjon av svarene de har fått inn, mens Experience Builder er brukt som portalen som syr det hele sammen og gjør portalen mobilvennlig.

– Det har vært relativt enkelt å sette opp portalen i standardløsningene som følger med ArcGIS Online. Kreativitet med å teste og bomme litt underveis er en del av det som er spennende før man kommer i mål, det er først når du er fornøyd at du deler løsningen ut til publikum.

– Fleksibiliteten i løsningen gjorde at vi kunne følge den strategien vi hadde satt for prosjektet vårt, avslutter Kay Henning.