Innbyggerdialog i 3D: Tett og interaktiv dialog med publikum og myndigheter

Godt rustet med verktøyet Innbyggerdialog i 3D, har Sweco og ViaNova gjennom flere ulike planprosjekter sørget for forenklet og forbedret dialog med publikum og myndigheter. Resultatet er et mer engasjert og fornøyd publikum og et bedre prosjekt.


Applikasjonen Innbyggerdialog i 3D er tilgjengelig for alle som ønsker å kjøpe den. Løsningen ble til gjennom et samarbeid mellom Sweco og Geodata i 2018. Sweco ønsket en løsning der de enklere og bedre kunne visualisere prosjektene sine både for egen del og ovenfor beslutningstakere samtidig som de kunne få publikumsinnspill gjennom løsningen. Svaret var en 3D-løsning der de selv enkelt kan sette opp prosjektet og dele det for så å få innspillene direkte inn.

Plan- og bygningslovens kapittel 5 sier at alle som utarbeider og fremmer planforslag, har en plikt til å legge til rette for aktiv medvirkning, denne løsningen forenkler dette arbeidet og samler innspillene på ett sted.


Meget godt verktøy for å kommunisere med beslutningstakere

Sweco har brukt Innbyggerdialog i 3D i flere store prosjekter, blant annet utbyggingen av E39 i Mandal, se løsningen her.

- Kommunikasjonen med beslutningstakere og andre involverte i prosjekteringen er det vi har hatt best nytte av, sier Ole Marius Gulbrandsen som er Arealplanlegger i Sweco. Med 3D-visualisering får vi et helt annet bilde av planen og diskusjonene vi har med de involverte blir bedre og mer fruktbare. Bare her sparer vi tid og kan sikre bedre fremgang forteller Gulbrandsen.

Sweco har brukt Innbyggerdialog i 3D i 5 større prosjekter og fått opp til 100 innspill i det ene prosjektet.


Publikumsinnspill blir direkte tasks og dermed bedre ivaretatt

-En av styrkene til løsningen er at vi kan integrere den mot andre systemer forteller Hans-Jörg Schneidt som er Senior Ingeniør i ViaNova. Vi har blant annet koblet løsningen mot Jiira (løsning som organiserer arbeidsoppgaver, mye brukt blant utviklere) slik at alle innspill som kommer blir gjort om til oppgaver (bedre kjent som tasks) og vi sikrer dermed bedre at de blir fulgt opp. Dette gjør løsningen til et komplett arbeidsverktøy forteller Schneidt.

ViaNova har brukt løsningen i 2 varslingsprosesser og en høringsfase reguleringsplan. De har også planlagt å gjennomføre 2 høringsfaser i reguleringsplanprosesser ved hjelp av Innbyggerdialog 3D.


Teknisk rådgiver i Geodata Jørn Kristiansen forteller at de har flere planer med løsningen fremover. Han framhever blant annet mulighetene kommunene har med en slik løsning. For dem er arkivering et viktig moment, det lages derfor en løsning som knytter applikasjonen direkte mot kommunenes arkivsystem.


3D er nøkkelen

Innbyggerdialog i 3D har mange fordeler med tanke på at man enkelt kan ta ut områder og sette opp egne scener, få publikumsinnspill, integrasjon osv. Men det er visningen i 3D som er selve nøkkelen her. Fordi man viser planene i 3D blir det enklere for mottager å få et mer nøyaktig bilde av hva som skal skje, hvordan det vil se ut på sikt og et bedre overblikk over mulighetsrommet. Ta gjerne en kikk på andre 3D-løsninger vi tilbyr.

Med 3D-visualisering får vi et helt annet bilde av planen og diskusjonene vi har med de involverte blir bedre og mer fruktbare.

-Ole Marius Gulbrandsen, Arealplanlegger i Sweco
Slik kan løsningen se ut (demo fra Geodata). 3D gir merverdi for brukeren.