GeoMatrikkelAksess - GMA er Geodatas lokale matrikkelkopi. Versjon 3.0 og nyere anvender MatrikkelAPI i stedet for EndringsloggAPI, og det har gitt oss mulighet for å foreta omfattende produktforbedringer..

Våre hovedleveranser av matrikkeldata framover vil være som tjenester, offline dataprodukter/uttrekk og som endringsfiler. Se oversikt over geodata online tjenester og dataprodukter for å finne ut hva som passer best med ditt behov for matrikkeldata!

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Geirulv Storaker
Geirulv Storaker
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.