Logger i Geocortex Essentials

Lurer du på hva som skjer i bakgrunnen i Geocortex Essentials? Loggene inneholder ofte relevant informasjon, men de er ikke alltid lett å finne.

I motsetning til ArcGIS for Server har ikke Geocortex noe interface for å lese sine logger. De blir lagret som rene .log-filer i REST-mappen under Geocortex Essentials. Standardsti til loggene blir da C:\Program Files (x86)\Latitude Geographics\Geocortex Essentials\Default\REST Elements\REST\App_Data\Logs. Her lagres det to typer logger, System og Access. Det er systemloggen som inneholder mest informasjon. Loggene kan åpnes i en hvilken som helst teksteditor, men vi bruker gjerne notepad++ for å få med fargekoding og indentering på elementene (Velg Språk -> XML for å få fargekoding):

Hvis du vil endre hvilke beskjeder som skal bli logget, må man stille inn dette via Rest Manager.