Andre kart- og datatjenester fra Geodata

Vi tilbyr data i kart innenfor samferdsel, utdanning, post, administrative områder, kulturelle data fra petroleum og POI.

Petroleum Online Services

Inneholder kulturelle data for Norge, Storbritannia, Danmark og Nederland.

Kan leveres med/som:

 • Webtjeneste med kulturelle data
 • Bakgrunnstjeneste med batymetri
 • Esri filgeodatabase (.gdb) for nedlasting
 • Ferdig symbolisert kartdokument (.mxd)


Administrative områder

Inneholder administrative inndelinger for Norge.

 • Fylkesgrenser
 • Kommunegrenser
 • Grunnkretser
 • Delområder
 • Tettsteder
 • Bydeler (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger)
 • Postsoner
 • Valgkretser

Les mer om karttjenesten her.


POI

Inneholder diverse interessepunkter (Point of Interest).

 • Kjøpesenter med informasjon fra Andhøy
 • Webkamera
 • Legekontor
 • Vinmonopol
 • med mer

Les mer om karttjenesten her.


Samferdsel

Inneholder diverse samferdselsrelaterte tema.

 • Årsdøgntrafikk
 • Holdeplasser
 • Webkamera langs veg
 • Flyplasser
 • Bomstasjoner
 • Rasteplasser
 • Ladestasjon for elbil

Les mer om karttjenesten her.


Post

Inneholder diverse tema relatert til post.

 • Postsonegrenser
 • Postkontor
 • Post i butikk
 • Innleveringspostkasser
 • Postboksanlegg
 • Bedriftsenter

Les mer om karttjenesten her.


Utdanning

Inneholder diverse tema relatert til utdanning:

 • Skoler
 • Barnehager
 • Høgskoler
 • Universitet

Les mer om karttjenesten her.

Andre temakart

Geodata Online tilbyr en lang rekke tjenester og innhold, utover det som er beskrevet her. Les mer om Geodata Online her.