Bakgrunnskart

Ulike bakgrunnskart basert på de sist tilgjengelige data fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner. Tilgjengelig i flere formater, projeksjoner og stiler.

Dette er bakgrunnskartene vi tilbyr:

Basiskart i farger - vector tiles

Et bakgrunnskart i farger som inneholder nok detaljer til å benyttes alene, men som også kan kombineres med temakart. Kartet er basert på de mest detaljerte kartdata som er tilgjengelig i Norge, og formatet "vector tiles" gir raske og skarpe kart og mulighet til å endre innhold og farger. Her finner du mer informasjon.

Basiskart i farger - raster tiles

Et bakgrunnskart i farger som inneholder nok detaljer til å benyttes alene, men som også kan kombineres med temakart. Kartet er basert på de mest detaljerte kartdata som er tilgjengelig i Norge. Kartet dekker målestokker mellom 1:625 og 1:81 920 000. Her finner du mer informasjon.

Gråtonekart - vector tiles

Et bakgrunnskart i gråtoner som egner seg ypperlig som bakgrunn for presentasjon av egne temadata. Kartet er basert på de mest detaljerte kartdata som er tilgjengelig i Norge, og formatet "vector tiles" gir raske og skarpe kart og mulighet til å endre innhold og farger. Her finner du mer informasjon.

Gråtonekart - raster tiles

Et bakgrunnskart i gråtoner som egner seg ypperlig som bakgrunn for presentasjon av egne temadata. Kartet er basert på de mest detaljerte kartdata som er tilgjengelig i Norge. Kartene dekker målestokker mellom 1:625 og 1:81 920 000. Her finner du mer informasjon.

Kart med satellitt og flybilder

Dette bakgrunnskartet er bygd opp av bildemateriale som spenner fra satelittbilder (Landsat) til de mest høyoppløselige flybilder (ortofoto) som er tilgjengelig. Dette gir et detaljert kartbilde hvor det er enkelt å kjenne seg igjen. Kartet dekker målestokker mellom 1:625 og 1:81 920 000 og er basert på bildedata fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner. Her finner du mer informasjon.

Nedtonet kart i farger - vector tiles

Et nedtonet bakgrunnskart i farger med noe mindre detaljer, som kan brukes alene eller kombineres med egne temadata. Kartet er basert på de mest detaljerte kartdata som er tilgjengelig i Norge, og formatet "vector tiles" gir raske og skarpe kart og mulighet til å endre innhold og farger. Her finner du mer informasjon.

Mørkt kart - vector tiles

Et mørkt bakgrunnskart med mindre detaljer, som egner seg godt for å presentere lyse og fargerike temadata. Kartet er basert på de mest detaljerte kartdata som er tilgjengelig i Norge, og formatet "vector tiles" gir raske og skarpe kart og mulighet til å endre innhold og farger. Her finner du mer informasjon.

Landskapskart

Et topografisk bakgrunnskart hvor gjengivelse av Norges natur er i fokus. Det egner seg godt som bakgrunn for presentasjon av natur- og friluftsrelatert informasjon. Kartet er produsert med en kartografi som fremhever natur og høyde. Tjenesten dekker målestokker mellom 1:2500 og 1:81 920 000 og er basert på kartdata fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner.

Hybrid

I dette bakgrunnskartet får du stedsnavn, vegnett og adresser på toppen av vår egen bildetjeneste. Dette gir et informativt, detaljert og lett forståelig bakgrunnskart. Kartet dekker målestokker mellom 1:625 og 1:81 920 000 og er basert på kartdata fra Statens Kartverk, Geovekst og landets kommuner.