Geodata | Bakgrunnskart

Bakgrunnskart

Ulike bakgrunnskart basert på de sist tilgjengelige data fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner.

Dette er bakgrunnskartene vi tilbyr:

Eksempel på basiskart i farger Åpne kart i eget vindu.

Basiskart i farger

Et bakgrunnskart i farger som inneholder nok detaljer til å benyttes alene, men som også kan kombineres med temakart. Kartet er basert på de mest detaljerte kartdata som er tilgjengelig i Norge. Kartet dekker målestokker mellom 1:625 og 1:81 920 000.

Eksempel på basiskart vector tiles i farger. Åpne kart i eget vindu.

Basiskart i farger - vector tiles

Et bakgrunnskart i farger som inneholder nok detaljer til å benyttes alene, men som også kan kombineres med temakart. Kartet er basert på de mest detaljerte kartdata som er tilgjengelig i Norge. Kartet dekker målestokker mellom 1:625 og 1:81 920 000.

Gråtonekart

Et bakgrunnskart i gråtoner som egner seg ypperlig som bakgrunn for presentasjon av egne temadata. Kartet er basert på de mest detaljerte kartdata som er tilgjengelig i Norge. Kartene dekker målestokker mellom 1:625 og 1:81 920 000.

Gråtonekart - vector tiles

Et bakgrunnskart i gråtoner med vector tiles som egner seg ypperlig som bakgrunn for presentasjon av egne temadata. Kartet er basert på de mest detaljerte kartdata som er tilgjengelig i Norge. Kartene dekker målestokker mellom 1:625 og 1:81 920 000.

Landskapskart

Et topografisk bakgrunnskart hvor gjengivelse av Norges natur er i fokus. Det egner seg godt som bakgrunn for presentasjon av natur- og friluftsrelatert informasjon. Kartet er produsert med en kartografi som fremhever natur og høyde. Tjenesten dekker målestokker mellom 1:2500 og 1:81 920 000 og er basert på kartdata fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner.

Kart med satellitt og flybilder

Dette bakgrunnskartet er bygd opp av bildemateriale som spenner fra satelittbilder (Landsat) til de mest høyoppløselige flybilder (ortofoto) som er tilgjengelig. Dette gir et detaljert kartbilde hvor det er enkelt å kjenne seg igjen. Kartet dekker målestokker mellom 1:625 og 1:81 920 000 og er basert på bildedata fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner.

Hybrid

I dette bakgrunnskartet får du stedsnavn, vegnett og adresser på toppen av vår egen bildetjeneste. Dette gir et informativt, detaljert og lett forståelig bakgrunnskart. Kartet dekker målestokker mellom 1:625 og 1:81 920 000 og er basert på kartdata fra Statens Kartverk, Geovekst og landets kommuner.

Prøv gratis i 30 dager

Ved å registrere deg på vår webtjeneste Geodata Online får du gratis tilgang på alle kart og data i 30 dager. Etter 30 dager velger du om du ønsker å kjøpe tilgangen fast.

Gå hit for å opprette konto som gir deg gratis tilgang

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!

Joachim Eckbo Juell

Joachim Eckbo Juell
Direktør for Produktutvikling

For teknisk support, gå til våre supportsider.