DOK-data fra Geodata

Få tilgang til data fra Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) gjennom Geodata Online. Enklere og raskere tilgang til dataene du trenger.

Formålet med DOK er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling. Geodata tar jobben med å holde dataene oppdatert fra de ulike kildene, og vi tilbyr produkter mot ulike bruksområder.

Ved å kjøpe tilgang til DOK-data og tjenester fra Geodata slipper du den tidskrevende jobben det er å foredle dataene selv, og du får tilgang til de dataene du må skaffe gjennom andre kanaler enn Geonorge.

Vi tilbyr tre ulike DOK-data tjenester:

  • DOK Analysetjeneste - dette er en webtjeneste der du kan få ut en enkel rapport som beskriver forhold i et gitt område. Du søker selv opp området i en kartløsning og kan velge hvilke parameter du vil hente ut informasjon på. Rapporten leveres i en pdf som kan legges ved byggesøknader o.l. Les mer om DOK-analysen her.
  • DOK Uttrekkstjeneste - her kan du enkelt få lastet ned dataene fra det området du ønsker. Du velger område og får tilsendt en e-post med en filgeodatabase, et ferdig symbolisert ArcGIS Pro prosjekt og en rapport. Les mer om uttrekk av DOK-data her.
  • DOK Karttjenester - ved hjelp av disse kan du hente DOK-data inn i alle kartløsninger, visualisere disse og gjøre enkle analyser. Les mer om karttjenestene her.


Illustrasjonsbilde fra DOK Analyse


Ta også en kikk på videoen under, der viser vi hvordan dette faktisk fungerer: