Geocap

Geocap er programvare som utvider ArcGIS-plattformen for geologer, geofysikere og andre brukere av subsurface-data.

Gjennom undergrunnsmodellering og bruk av visualiseringsverktøy samkjører Geocap subsurface-data og GIS. I tillegg kan du bruke ArcGIS-plattformen for å visualisere og behandle geografiske, hydrografiske og geologiske data, og presentere dette i både 2D og 3D.

Geocap spesialiserer seg på disse bransjene:

  • Olje og gass – Utforskning og produksjon.
  • Havbunnskartlegging – Hydrografiske verktøy.
  • Berggrunnsmodellering – Modellering av berggrunnen under havbunnen.
  • Maritim grenseberegning – Avgrensning av kontinentalsokler.

Geocap tilbyr flere tilleggsverktøy og løsninger for både ArcGIS for Server og ArcGIS for Desktop. 

ArcGIS for Server

Seismic Server for ArcGIS

Seismic Server kan dele seismiske data via ArcGIS Server i 2D og 3D. Ved å bruke denne plattformen kan du bedre visualisere og samhandle med Seismiske - og andre undergrunnsdata.

ArcGIS for Desktop

Seismic Explorer for ArcGIS

Med Seismic Explorer for ArcGIS kan du lese og visualisere seismikkdata. Med denne løsningen kan du slå sammen seismikkdata, kulturelle data, horisonter og brønner i en 3D visning i en vanlig nettleser.

3D Explorer for ArcGIS

3D explorer for ArcGIS er en utvidelse av ArcMap som lar deg visualisere dataene i et integrert 3D vindu. Ved å visualisere data i 3D får du en bedre forståelse og et mer fullstendig bilde, som du kan gjøre uten å forlate ArcMap.

Maritime Delimitation for ArcGIS

Maritime Delimitation utvider ArcGIS plattformen og gjør det mulig å beregne nøyaktige maritime grenser og avgrensinger, samt redusere tvetydigheten av havområder direkte i ArcMap.

Les mer om Geocaps produkter på deres hjemmeside

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Anders Moe
Anders Moe
VP Product Development - Geocap

For teknisk support, gå til våre supportsider.