Location Analytics

Hvem er dine kunder? Hvordan er markedet? Etablerer du deg på riktig sted? Hva er markeds- potensialet? Har du oversikten du trenger for å være trygg på at du gjør de riktige beslutningene?

Kunnskap er nøkkelen til suksess

Data og analyser gir deg innsikt. Location Analytics gir deg denne innsikten ved å sammenstille både dine egne og eksterne data, og visualisere analysene i kart.

Svært mye av den informasjonen man støtter seg på i beslutningsprosesser er av geografisk natur. Dette kan være en rekke demografiske variabler, plasseringen til dine konkurrenter eller informasjon om eiendommer og bygninger fra Matrikkelen eller Grunnboka. I stedet for å måtte hente og sammenstille dette fra mange ulike kilder, får du nå alt samlet i ett system.

Kvinne sitter ved kontorpult og ser på en dataskjerm, som viser et kart.
Location Analytics sammenstiller både dine egne og eksterne data, og visualisere analysene i kart. Alt gjøres i et enkelt webgrensesnitt, og kan brukes både på nett, brett og mobil.

Vit hvor du er - vit hvor du skal

Location Analytics gjør kart, data og applikasjoner lette å finne, dele og bruke. All informasjon kan enkelt gjøres tilgjengelig på web og mobile enheter. Det gjør det enkelt å samarbeide på tvers av fagområder uavhengig av hvor du befinner deg.

Location Analytics lar deg sammenstille og analysere dine data med våre data. Du vil se nye sammenhenger og muligheter ved bruk av aggregert informasjon og sikrer dermed gode etableringer som øker lønnsomheten.

Brukergrupper som salg, marked og ledelse får tilgang på et felles og oppdatert situasjonsbilde, og dermed ta målrettede og faktabaserte beslutninger.

Med denne informasjonen samlet med dine egne data kan du avgjøre hva slags profil butikken bør ha, og hvilket  varesortiment butikken bør bestå av.

Med Location Analytics baserer du dine beslutninger på fakta –ikke magefølelse. Vit hvor du er - vit hvor du skal.

Samarbeid på tvers av fagområder er enkelt. Informasjonen kan deles internt og med samarbeidspartnere via visuelle kart og dashboards. Verkøyet kan brukes ute i felt via nettbrett og mobile løsninger.

​Hva kan du bruke Location Analytics til?

Etablering av butikker

Hvilke butikker og konkurrenter holder til i området? Hvem bor i nærheten, hvordan er trafikkmønstre og kollektivknuteounkter? Er det mange kontorlokaler eller mest private boliger?

Markedspotensiale og markedsinnsikt

Gjør raskt oppslag i grunnbok, matrikkel og i bedriftsregister og få tilgang til reguleringsplaner. Informasjonen gjør at du kan ta raskere og mer lønnsomme beslutninger ved oppkjøp eller utbygging av eiendom.

Intern samhandling og kommunikasjon

Informasjonen kan deles internt og med samarbeidspartnere via visuelle kart og dashboards.

Porteføljeforvalting av eiendom

Oversikt over alt du eier/driver på ett sted.

Portefølgeanalyse av forsikringskunder

Sammenstill skade- risiko- og eiendomsdata, og reduser risiko ved bruk av kumuler. Med risikoanalyser unngår du at du forsikrer for mange hus som befinner seg i en felles faresone.

Pris- og tariffanalyse for forsikringskunder

Ved at du får tilgang til informasjon på en enkelt adresse kan du prise basert på huset til en kunde. Du vil kunne differensiere og gi en mer konkurransedyktig pris basert på risikovurdering.

Prospektering av nye kunder

Ved å sammenstille eiendomsinformasjon, demografiske-, og riskikodata i et kart kan du raskt identifisere attraktive kunder/prospekter, og dermed gjøre målrettet salg og markedsføring.

Drift og vedlikehold

Få rask oversikt over vedlikeholdsstatus på eiendommer, utstyr og personer som befinner seg i felt.

Integrasjon med fagsystemer

Location Analytics kan integreres med dine fagsystemer.

Saksbehanding og og kundeservice

Enkel tilgang til relevant informasjon gir kundesenteret mulighet til å raskt besvare henvendelser og effektiviserer saksbehandlingprosesser.


Prisen på Location Analytics er avhengig av hvilke data du ønsker i løsningen og om det også er behov for skreddersøm blant annet for å få med deres data.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ved å sende inn bekrefter jeg at jeg har lest og akseptert personvernerklæringen.

For teknisk support, gå til våre supportsider.