Konsulenttjenester og skreddersøm

Ønsker du bistand til en løsning eller en analyse der geografi spiller en sentral rolle? Over 100 konsulenter og prosjektledere lager små og store løsninger på oppdrag fra kunder i offentlig og privat sektor.

Vi kan gjennomføre hele prosjektet i samarbeid med deg eller være en konsulent i deres miljø.

Litt om hva vi kan gjøre:

Skreddersydd løsning eller tilpasning av programvare

Vi gjør alt fra enkle tilpasninger av standard programvare eller automatisering av prosesser, til større komplekse løsninger med tunge integrasjoner og ulike spesialtilpassede klienter. I tillegg gjør vi analyser som kan hjelpe deg til å ta bedre beslutninger og vi lager webapplikasjoner og mobile løsninger.

Vil du jobbe med oss får du jobbe med landets mest erfarne konsulenter på dette fagfeltet. Vi samarbeider tett med deg som kunde gjennom hele prosjektet slik at vi sammen skaper den beste løsningen.

Geodata har levert flere løsninger for Statskog de siste årene. Vi er meget fornøyde med leveransene, fagkompetansen konsulentene sitter på og det gode samarbeidet i prosessen.

-Bård Hansen, IT Utviklingssjef, Statskog

Konsulentbistand og rådgivning

Konsulentbistand kan leveres på forskjellig nivå i ulike former og tilpasses deres behov. Vi har konsulenter som har kompetanse og erfaring i å utnytte mulighetene i våre produkter og løsninger i samspill med norske data og problemstillinger. Ved å benytte seg av konsulentbistand kan dere:

  • Få hjelp til å komme i gang med å bruke produktene og løsningene dere har investert i
  • Få hjelp til å løse et spesifikt problem eller forbedre en arbeidsprosess
  • Øke kapasiteten i en periode
  • Få hjelp til å jobbe proaktivt
  • Overføre kompetanse til deres egne ansatte


Som leverandør opplever vi Geodata som kompetente, metodiske og løsningsorienterte. Konsulentene har høyt kunnskapsnivå og leveransene preges av dette.

-Bjørn Emil Lytskjold, Seksjonssjef, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Strategiutvikling

En strategi for hvordan geografiske data best kan utnyttes i din virksomhet er sentralt for å bygge en fleksibel og fremtidsrettet arkitektur. Vi hjelper flere av landets største virksomheter med denne viktige strategiutviklingen.

Strategien skal identifisere hvilke prosesser geografiske informasjonssystemer (GIS) har størst potensiale for å effektivisere og hvilken verdi dette har. Ofte inkluderer strategiprosessen utforming av en ny og mer fleksibel arkitektur som er bedre rustet til å møte krav og behov når GIS går fra et spesialistsystem til et forretningskritisk system. GIS-strategien forankres i, og utvikles på bakgrunn av deres eksisterende IT- og forretningsstrategi.