Tekniske oppdateringer

Denne siden gir oversikt over de siste tekniske oppdateringene på produkter fra Geodata, Geodata Online-tjenester og på programvare fra Esri. Du kan få oppdateringene rett i innboksen din ved å abonnere på sidens RSS-feed.

RSS

02.05.2024

GeoSOSI 4.2.1 for FME 2024 er releaset

Vi har brukt noe ekstra tid etter at FME 2024 kom på å verifisere en del viktige endringer fra SAFE' og Esri's side. Problemstillingene som har foreligget har handlet om bruk av spesifikke reserverte begreper i koden vår.
Nå er releasen klar. Den inneholder noen endringer og forbedringer relativt til 4.2, desember 2023-versjonen, men ingen ting som skal kreve større tiltak på brukersida.

08.03.2024

FME 2024 og GeoSOSI

FME 2024 er lansert.
Det vil ta noe tid før GeoSOSI 4.2 er klar for den nye versjonen. Dette kommer av at det (igjen) foreligger krevende rammeverksendringer, og vi skal gjennom en dialog med SAFE om disse før vi starter tilpasningsarbeidet, med tanke på å finne enklest mulig måter å handtere dette på.
Vi håper sterkt at dette ikke får ytterligere konsekvenser, ref endringene i GeoSOSI 4.2, for parameteroppsett og dermed for preeksisterende workspaces.

20.12.2023

GeoSOSI 4.2

GeoSOSI 4.2 er endelig klar. Endringene siden 4.1, releaset i juni, er omfattende, og det anbefales sterkt å lese lesmegfil og sjekke seksjoner av brukerveiledning som er spesielt relevante, gitt endringene som nevnes i førstnevnte fil.

Primært har vi ønsket å løfte produktet til å støtte flere varianter av generiske workflows, noe som har medført en mye større intern modell for egenskapsmapping, samt tilby økt støtte for komplekse og uklare offisielle datamodeller, som det dessverre fortsatt blir stadig flere av.

Det er lagt vekt på at mekanismer basert på tidligere versjoners formatparametersett fortsatt skal fungere.

Minimumskrav for FME 2022-versjonen er 2022.1.1, mens GeoSOSI er utviklet på 2023.1/2023.1.1. og støtter FME 2023.0 - 2023.2.

18.12.2023

Arealplan for ArcGIS Pro 3.2

Det er foretatt oppgradering av produktet slik at verktøyene det inneholder støtter ArcGIS Pro 3.2. Nytt er også at modeller for registreringsplanforslag og digitale bestemmelser etter plan 5.0 produktspesifikasjon kan får på forespørsel.

15.12.2023

Applikasjonstillegg til ArcGIS Pro - NT for Pro 3.1 fungerer opp til ArcGIS Pro 3.2.1.

NT for Pro i gjeldende versjon, for 3.1, releaset 29.03.2023, er testet på ArcGIS Pro 3.2 og 3.2.1. Tillegget fungerer. Testene indikerer at det kan være hensiktsmessig å avinstallere det hvis Pro har vært oppgradert med NT installert, og deretter installere på nytt.

15.12.2023

Kommune- og regionreformen 2024: Oppdatering av produkter og tjenester

Region- og kommunereformen 2024 berører mer enn 100 kommuner, og en stor andel av datasettene og tjenestene levert av Geodata.

 • 3 fylker blir til 7.
 • Ålesund kommune blir delt.
 • Matrikkelen vil motta ca. 28 millioner endringer.

Geodata utfører tiltak, basert på erfaringene fra 2020, for at brukere av våre systemer skal ha trygghet for at normale oppgaver skal kunne gå som normalt så raskt som mulig.

Les mer her

20.11.2023

Arealplan for ArcGIS støtter ikke ArcGIS Pro 3.2 (enda)

Vi har en egen komponent som ikke fungerer i ArcGIS Pro 3.2, og derfor skal en ikke oppgradere til ArcGIS Pro 3.2 når en skal bruke Arealplan for ArcGIS. Feilen er så langt antatt å være på Esris side og virker generell. Vi restester dette ved første oppgraderingspatch til Pro.

06.09.2023

GeoSOSI og FME 2023.1

Vi ber brukere av GeoSOSI om IKKE å laste ned og installere FME 2023.1 foreløpig. Vi har funnet en datatypehåndteringsfeil relatert til Esri File GDB. Den er antatt av SAFE, men det er ikke gitt beskjed om at den er rettet per dags dato.

Det er også andre feil og avvik som vi må kommunisere med SAFE om.

GeoSOSI 4.2 er underveis, med relativt omfattende endringer, og hvis vi ikke må implementere krevende workarounds for å støtte 2023.1, skal den foreligge før utgangen av september.

25.08.2023

ArcGIS Pro er endelig klar for NT for Pro

Feilen i ArcGIS Pro 3.1 som vi har adressert overfor Esri på grunn av at den gjorde spesifikk funksjonalitet i NT for Pro utilgjengelig, er nå rettet i Pro versjon 3.1.3.. Ny zip-fil med installerbar NT for Pro, brukerveiledning og lesmeg-fil er nedlastbar.

23.06.2023

NT 3DBygger for ArcGIS Pro er releaset

Endelig kan vi tilby NT 3DBygger for Pro. Det er relativt omfattende endringer på parametre og muligheter, så det oppfordres til å lese lesmegfil og brukerveiledning godt før en starter med 3D-bygging. Zip-fil med installerbar og støttedokumenter er nedlastbar fra geodata.no, for bruker som har abonnement og er tilordnet nødvendig GeodataOnline nedlastingsbruker.

Versjonen er utviklet basert på FKB Bygg 5.0-data, men FKB Bygg 4.6 vil kunne benyttes som kilde ved små endringer av konfigurasjonen. GDB er eneste støttede kildeformat, da vi anser Shape som mer og mer uaktuelt for slikt formål.

Vi ønsker å skifte ut mye av byggelogikken i arbeidet videre mot en versjon 4 og tar sikte på release av denne før årsskiftet.

14.06.2023

Mer detaljert flybilde-bakgrunnskart i web mercator

Vi har innført et ekstra zoom-nivå i web mercator-varianten av flybilde-bakgrunnskartet. Det betyr at man kan zoome lenger inn, og se mer detaljer i bildene. Men det betyr også at kunder som laster ned dataene for offline bruk, trenger mer lagringsplass. Total størrelse på landsdekkende data er pt. ca. 5.5 TB.

09.06.2023

Kommer: NT 3DBygger 3.0 for ArcGIS Pro 3.1

Vi forventer å kunne release en førsteversjon av NT 3DBygger for ArcGIS Pro om kort tid. Vi har kommunisert sprikende signaler rundt dette løftet, men et stadig rikere og mer hensiktsmessig SDK har medført at vi valgte å gjøre det nå.

Av nyheter nevnes at vi bare går videre med TIN-fri prosessering og at en del post-operasjoner som vi til nå har hatt i vårt produksjonsmiljø for bygging av landsdekkende 3D-byggmodell nå er tatt inn i produktet. Versjonen er tilpasset FKB 5.0 ved at utvalgskonfigurasjonen til vertikalnivåene er endret og at endringer på objekttypenivå er håndtert i prosessering.
Ellers framstår verktøyet som en migrert versjon av desktop-verktøyet. Vi har konkrete ideer om forbedring av algoritmer for bygging, og resultatet av dette satser vi på å tilby i en release som kommer relativt kort tid etterpå (4.0).

06.06.2023

GeoSOSI for FME 2023 er klar

GeoSOSI-versjon 4.1, med FME 2023-støtte, er klar. Som i versjon 4.0 er det foretatt noen SOSI-/FKB 5.0-tilpasninger og lagt til litt ny konfigurasjon for å legge håndtering av spesielle datasett.

Det er verdt å merke seg at 4.1-versjonen på FME 2022 (separat nedlasting) bare vil fungere på versjoner fra og med FME 2022.1.1. For tidligere FME 2022-versjoner, må fortsatt versjon 3.12 brukes. Ved behov for en slik versjon på grunn av praktiske hindre for å oppdatere lokal programvare eller produksjonsmiljø, ta kontakt.

05.06.2023

Status NT for ArcGIS Pro 3.1

Det viste seg at installasjon av versjon/plug-in av NT for Pro som vi la ut for nedlasting medførte at en ikke kunne opprette tjenestedefinisjon fra ArcGIS Pro. Dette på grunn av en endring i plug-in - håndtering i Pro.
Releasen ble i praksis trukket fra markedet etter dette, da nedlastbar fil ble fjernet, under forutsetning om rask fiks.

Vi skriver nå Pro-versjon 3.1.1, og Esri har ikke fikset feilen som fører til dette.

Vi ser på ytterligere tiltak for å få løst denne situasjonen.

30.05.2023

1. juni innføres FKB 5.0 i data og tjenester fra Geodata Online

Komplett distribusjon av FKB-data på versjon 5.0 fra Kartverket ser ut til å gå i henhold til opprinnelig plan. Du kan lese mer om hvilke tjenester og data fra Geodata Online som endres, her. Torsdag 1. juni endrer vi karttjenester og nedlastbare data til å benytte FKB 5.0. Mandag 5. juni endrer vi uttrekkstjenesten "AvansertUttrekk" til å levere FKB 5.0, og vi endrer fra SOSI versjon 4.5 til 5.0. Har du behov for tilgang til testdata eller -tjenester på den nye versjonen nå, ta kontakt med Geodata Support. Tjenester og data på gammel FKB-versjon vil være tilgjengelig i en overgangsperiode, men vil ikke bli oppdatert, og vil få nye adresser. Ta kontakt med Geodata Support for å få tilgang.

04.05.2023

Tidlig i juni innføres FKB 5.0 i tjenester og produkter fra Geodata

30. mai begynner Kartverket å distribuere FKB-data på versjon 5.0. Flere datasett får store endringer i innhold og struktur, mens andre vil ha mindre justeringer (les mer om endringene her). 1-2 uker etter at dataene blir tilgjengelig, vil karttjenester, nedlastbare data og uttrekkstjenester fra Geodata Online som inneholder FKB-data (se oversikt under), få skjemaendringer som følger de nye produktspesifikasjonene.

Les mer her

24.03.2023

NT for ArcGIS Pro 3.1

En feil i NT for Pro's SOSI - plug-in som påvirker ArcGIS Pro er funnet i spesifikke Pro-miljø. Vi eliminerer nå årsaken til denne. Nedlastbar fil med installerbar er trukket tilbake, og ny blir lagt ut uten videre meldinger når retting er utført.

08.02.2023

Oppdatert NT for Desktop

På grunn av et forhold rundt locale/regionale innstillinger, var ett kjent, spesifikt ArcMap-menyelement blokkert av installert NT foir Desktop.
Dette er rettet, og ny subversjon 1.13.2 er lagt ut til nedlasting.

31.01.2023

Overgang fra FKB 4.6 til 5.0 april/mai 2023

I månedsskifte april/mai 2023 innføres FKB 5.0, et prosjekt som har pågått i mange år. Du kan lese mer om arbeidet og hovedendringene på Kartverkets sine sider. Endelig dato fra Kartverket vil bli fastsatt snart, men ting tyder på at det blir 2. mai. Relativt raskt etter dette, vil FKB-data fra de Geodata Online-tjenestene og -produktene som inkluderer dette, få endret skjema til å følge de nye produktspesifikasjonene (se liste under). Dette gjelder bl.a. alle uttrekkstjenester, nedlastbare FKB-data, og enkelte karttjenester (Arealressurs og Infrastruktur).

31.01.2023

Nye navn på nedlastbare vegnett-data 20/4-2023

Kartverket har bestemt seg for å navne om de relativt ferske produktene "Forenklet Elveg 2.0" og "Elveg 2.0", til "NVDB Vegnett" og "NVDB Vegnett Pluss". Det betyr at vi må navne om våre leveranser/produkter, og tidligere informasjon utgår.

De nye filnavnene blir "NVDB_Vegnett.zip" og "NVDB_Vegnett_Pluss.zip" for leveransene fra Kartverket. Ønsker du å laste ned en ukentlig oppdatering, hentet direkte fra NVDB, blir det hetende "NVDB_Veg.zip". Det rutbare nettverksdatasettet (ArcGIS Network Dataset) blir fortsatt hetende "NVDB_Nettverk.zip".

19.01.2023

Endringer i uttrekkstjenestene 20/4-2023

VBASE (vegsenterlinjer) er et nedlagt dataprodukt fra Kartverkets side og oppdateres ikke lenger. Vi slutter derfor å levere disse dataene i våre uttrekktjenester 20/4-2023. Dette gjelder tjenestene "AvansertUttrekk2", "3D Clip&Ship" og "StandardUttrekk". I stedet vil vi begynne å levere vegsenterlinjer fra arvtagerproduktet "NVDB Vegnett". Dataene som fjernes har i dag litt forskjellige navn i leveransene våre avhengig av format og sammenheng - de kalles VBASE, FKB_VBase, og FKB_Vegnett i forskjellige sammenhenger. De nye dataene vil navngis med "NVDB_Vegnett" i navnet.

20.11.2022

De gamle konvertingstjenestene legges ned 1/3-2023

For to år siden lanserte vi en ny tjeneste for konvertering av data, kalt Geokonvertering. Den inneholder all funksjonalitet fra de gamle tjenestene, og noe mer. Du kan lese mer om den nye tjenesten her. 1. mars 2023 legger vi ned de gamle tjenestene "FeaturesToFile", "GeoSOSI" og "SosiShape". Ta kontakt med Geodata Support om du har spørsmål eller utfordringer med denne endringen.

20.11.2022

Uttrekkstjenestene slutter å levere ArcMap-dokumenter 1/3-2023

De aller fleste av kundene våre har gått over fra ArcMap til ArcGIS Pro, og siste versjon av ArcMap ble utgitt sommeren 2020 (10.8.1). Fra 1. mars 2023 vil vi slutte å levere ArcMap-dokumenter (mxd) i leveransene fra uttrekkstjenestene, og kun inkludere ArcGIS Pro-dokumenter (aprx). Dette gjelder alle varianter av tjenestene 3D Clip&Ship, AvansertUttrekk, MatrikkelUttrekk og StandardUttrekk. Har du behov for å bruke dataene i ArcMap, vil du etter dette måtte manuelt legge til de leverte dataene. Ta kontakt med Geodata Support om du har spørsmål om denne endringen.

15.11.2022

Elveg, Vbase og nettverk erstattes av nye produkter

Kartverket har i flere år planlagt å erstatte produktene Elveg og Vbase med ett nytt produkt, Elveg 2.0. Det har vært flere utsettelser, men nå har leveransene av de gamle datasettene fra Kartverket stoppet opp. Som erstatning for Elveg har vi begynt å produsere veinett og nettverksdata basert på data fra NVDB, og har ukentlig oppdatering mot tidligere hver måned. Du finner de nye nedlastbare dataene under kategorien "Vegnett".

Har du tidligere lastet ned "ELVEG.zip", kan du nå enten laste ned "NVDB_Vegnett.zip" (ukentlig oppdatering basert på NVDB) eller "ELVEG2.zip" (Elveg 2.0 fra Kartverket, månedlig oppdatering). Laster du ned nettverksdata (rutbart veinett), har dette skiftet navn fra "ELVEG_Nettverk.zip" til "NVDB_Nettverk.zip". Datamodell og skjema for nettverksdataene har ikke endret seg.

02.11.2022

GeoSOSI 4.0 er ute

Safe har langt på vei gjort string-håndtering i hele FME UTF-8-basert. Dette medfører en del påtvungne endringer for 3.-parts plug-ins, som vår GeoSOSI.

Vi har i praksis vært innom hele koden for å oppgradere strenghåndtering slik at den blir kompatibel med dette. Dermed har vi en helt ny versjon av GeoSOSI klar, der endra hovedversjonsnummer signaliserer at vi har brytende endringer.

20.09.2022

Viktig for FME/GeoSOSI-brukere: GeoSOSI 4.0, for FME-versjoner fra 2022.1.1

Vi jobber fortsatt med å tilpasse GeoSOSI til FME 2022.1.1. Endringene vil være av et omfang og av en art som gjør det riktig å definere den nye versjonen som en hovedversjon - 4.0.
Denne vil ikke være tilgjengelig for eldre versjoner av FME, og for å støtte SOSI-format på disse vil en være henvist til å anvende versjoner fra 3.X-serien.
Versjonen antas ferdig i løpet av få dager.

08.09.2022

Viktig om FME 2022.1.1, GeoSOSI (og antakelig hvilke som helst andre plugins)

FME 2022.1.1 har innført brytende endringer relatert til locale (språktilpasning) og C++ runtime. Dette medfører at vi må redefinere vårt byggemiljø for GeoSOSI samt utføre noen endringer 'på dypt nivå' for å sikre at GeoSOSI kjører på aktuelle plattformer.
I mellomtida vil vi fraråde installasjon av FME 2022.1.1. FME 2022.1 skal ikke skape problemer etter vår informasjon.

GeoSOSI tilpasset 2022.1.1 vil bli kunngjort når klar.

05.07.2022

NT for ArcGIS Pro 1.2: ArcGIS Pro 3.0

På grunn av store endringer i rammeverk fra Esris side, har vi definert dette som en versjonsendring for NT for ArcGIS Pro. Versjonen er nå tilgjengelig for nedlasting for brukere som har gyldig abonnement på NT for Desktop/NT for ArcGIS Pro.

20.05.2022

GeoSOSI for FME 2022 er klar

Det er noen dager siden FME 2022 blei lansert, og endelig er vi også ferdige med GeoSOSI for FME 2022. Denne gangen var det store endringer i rammeverket i FME, og sammen med større krav til å håndtere overmodellerte data med morsomme konstellasjoner av navnekonflikter og multiplisiteter, har vi brukt en del ekstra tid denne gangen.

En del tilpasninger til FKB 5.0 fikk vi også plass til.

Versjonen er nedlastbar for brukermiljøer med aktuell nedlastingsrolle koplet til en GeodataOnline-bruker, på nedlastingssiten/geodata.no.

Det vil ta litt tid før GeoKonvertering-tjenesten begynner å bruke siste versjon.

08.04.2022

NT for Geocortex-brukere: Endringer i nabolistemal

Vi endrer nabolistemalen, etter sterke ønsker fra de som bruker denne via Origo-Saksbehandlerproduktet. Vi håper at alle andre også vil synes at dette gir en forbedring av lesbarheten. Endringene foretas på rapportmal - og API-nivå, så det er ikke noe nytt som skal bli installert.

25.03.2022

GeoSOSI for FME 2022 er tilgjengelig som betaversjon

Vi har pakket en GeoSOSI for den foreliggende betaversjonen av FME 2022. Endringene 'bak kulissene' er denne gangen store, og vi ønsker å teste vesentlig mer på en endelig versjon av FME før vi slipper vår endelige versjon. Beta'en er nedlastbar, som 64-bit.

Årets hovedversjon vil inneholde konfigurasjon som dekker FKB 5.0, og etter hvert spesifikke definisjoner for noen andre vanlige datasett som har innhold som bryter med andre datasett som bruker de samme egenskapene, eventuelt også objekttypene. Disse vil ikke følge det vanlige filnavningsmønsteret, der SOSI-versjon er angitt med to sifre. Vi vil også klargjøre rollen til definisjonsfilene klarere i veiledning. Ensartet bruk av typer og definisjoner på tvers av fagområder sklir mer og mer ut i fagmiljøene, og vi må derfor definere mye klarere hva slags forventninger en kan ha til systemets håndtering av data basert på - eller ikke basert på spesifikke foreliggende standarder.

23.03.2022

Geodata Online - ny statusside og feed for statusmeldinger

Vi har lansert en ny løsning for å se status på Geodata Online-tjenester og tilhørende driftsmeldinger. Dersom du i dag abonnerer på meldinger (rss-feed), må du oppdatere adressen.

Les mer her

26.01.2022

Ny versjon av Innbyggerdialog

En ny versjon av løsningen "Innbyggerdialog 3D" er rullet ut, med en del ny funksjonalitet. Du må sette opp løsningen på nytt for å kunne bruke den nye funksjonaliteten.

Les mer her

13.12.2021

Informasjon knyttet til sårbarhet i Apache Log4j2

Vi er kjent med en omfattende kritisk sårbarhet i Apache Log4j2 / Log4Shell / Apache Log4j Injection Vulnerability CVE-2021-44228 og har jobbet med dette siden fredag 10.12. Geodata benytter ikke selv Log4j2, men det gjør noen av våre underleverandører.

Les mer her

07.12.2021

NT for ArcGIS Pro 2.9

NT for Pro er oppgradert og kan bli lastet ned. Dette medfører at SOSI-leseren igjen fungerer. Dette bygget (versjon er fortsatt 1.1) vil kun fungere på ArcGIS Pro 2.9. Bygg for 2.7, 2.8 finnes tilgjengelig.

07.10.2021

Nytt tiling-scheme på vector tiles-bakgrunnskartene

Vi har oppdatert tiling scheme på alle vector tiles-bakgrunnskartene fra Geodata Online. Dette gjør det blant annet mulig å bruke de i 3D-webscener, i Leaflet eller Mapbox JS osv. De aller fleste kundene våre behøver ikke å gjøre noe som helst. Men har du lagd egne styles (symbolisering), må style-dokumentet oppdateres.

Les mer her

30.09.2021

NT for Desktop - mindre fiks gjort tilgjengelig

En fiks av innhold i rapporten tilhørende eierliste under polygon (partsliste) er utført. Nytt bygg er tilgjengelig på nedlastingsportalen.

17.09.2021

Noen endringer i GeoSOSI

Vi har lagt ut en ny nedlastbar build av GeoSOSI, vår plug-in til FME for lesing og skriving til SOSI. Forbedringene består i støtte for default fontstørrelse i måldata der kilde er SOSI og objektene er tekster. Vi har også gjort en endring som forbedrer eksport til SOSI der en må gjengi hierarkier av gruppeegenskaper på objektnivå.

Små oppdateringer av dokumentasjonen er foretatt, og denne er inkludert i nedlastbare zip-filer. For tilgang til arkitekturer (64-/32-bit) og FME-versjoner som ikke er lagt ut som nedlastbare: Dette finnes hos oss. Ta kontakt!

06.09.2021

Hotfix av NT 3DBygger

Vi har lagt ut en hotfix av NT 3DBygger. Eneste endring er at settingsfila angir et litt større query enn tidligere, slik at systemet er mer tilpasset forekommende varianter av egenskapskoding i FKB Bygg. Det er ikke foretatt endring av versjon.

12.07.2021

Norsk Business Analyst (Desktop) 2021

Business Analyst med datapakke, for de fleste data tilsvarende årsskiftet 2019/2020, er nå klar. Administrative områder er de siste, oppdaterte fra Kartverket. ArcGIS Desktop-versjon er 10.8.1.

15.03.2021

FME 2021, GeoSOSI Professional 3.11

FME 2021 er releaset, med mange brukerrelaterte - og ytelsesforbedringer. GeoSOSI 3.11, som fungerer på FME-versjoner 2014 - 2021, er derfor også releaset. Versjonen innehar forbedringer i attributthåndtering som gir bedre resultater i visse komplekse tilfeller.

16.02.2021

Ny versjon av NT for Desktop

Ny versjon av matrikkelen, der de 3 API'ene vi har brukt til nå forsvinner, har medført behov for å skifte ut og oppgradere en rekke systemer.

NT for Desktop, vår veteran blant Norske Tilpasninger-produktene, er nå tilpasset den nye versjonen av Matrikkelen og nytt Matrikkel API. Produktet er sikrere og mer fleksibelt enn før, da du nå også kan velge Geodatas matrikkeltjenester som kilde for søk og resultatgenerering. Versjon 1.13 kan hentes på vår nedlastingssite på geodata.no.

08.01.2021

Arealplan for ArcGIS Pro

En første offisielle versjon av Arealplan for ArcGIS Pro er klar. De vanlige oppdateringene av symboler og Data Reviewer-batchfiler inngår. I tillegg har vi utviklet nye tools som automatiserer viktige arbeidsprosesser.

Fokus for videre utvikling er enklere arbeidsflyt og 'fornorsking' (arbeidsoppgaver/tasks) og mer automatisering av vanlige forvaltningsoppgaver.

07.01.2021

Status for overgang til MatrikkelAPI/Matrikkel 4.0 i våre produkter

23.02 2021 blir Matrikkelen 4.0 releaset. Samtidig blir Matrikkel InnsynsAPI, OppdateringsAPI, EndringsloggAPI utilgjengelige, og alle løsninger og produkter som fortsatt skal operere på matrikkeldata og som bruker ett av disse APIene må da være tilpasset for å fungere videre. Matrikkel GeoIntegrasjonsAPI påvirkes ikke. Her er status for Geodatas interne produkter.

Les mer her

06.11.2020

ArcGIS Online og Geodata Online i lys av Schrems II-dommen

EU-domstolen avsa torsdag 16. juli 2020 en prinsipielt viktig dom med potensielt vidtgående konsekvenser for alle som benytter seg av cloud-tjenester eller har outsourcet driften av IT-løsninger.

I kjølvannet av dette har mange av våre kunder behov for å avklare hva dette betyr for dem og deres bruk av ArcGIS Online fra Esri og data og tjenester fra Geodata Online.

Les mer her

26.10.2020

Ny versjon av NT for ArcGIS Pro

Den største nyheten i NT for ArcGIS Pro 1.1 er støtte for innlesing og bruk av SOSI-filer. Historiske bilder-funksjonaliteten er også satt opp mot gjeldende versjon av bildetjenesten, GeomapBilder3.

09.10.2020

Hotfix av NT for Geocortex 3.4 på grunn av utgående tjenester

Vi har nettopp releaset NT for Geocortex 4.0, basert på Workflows 5 og med det tatt det største teknologispranget for dette produktet på mange år.

Imidlertid legger vi til grunn at ikke alle vil oppdatere sin NT for Geocortex med det aller første. Aktualisert av at vi nå faser ut en del tjenester, alias og http-endepunkt generelt, er det behov for å oppgradere workflows i forrige versjon, for de som ønsker å vente med oppgradering til gjeldende versjon.

Det er lagt ut to zip-filer/oppgraderingspakker på vår nedlastingssite, tilgjengelig fra hjemmesiden:

 • Ny zip-fil med installerbar, og samme dokumentasjon som for 3.4-versjonen. For full installasjonsprosedyre.
 • Zip-fil som bare inneholder workflows. For utpakking og overskriving på eksisterende installasjon (3.4).

Vi minner også brukere av NT for Pro og NT for Desktop om tilsvarende nedlastbare oppdateringer.

21.09.2020

NT for Geocortex er klar for Workflow 5

Versjon 4.0 av NT for Geocortex er klar. Workflow 5 er tatt i bruk, og alle workflower blir i utgangspunktet driftet av oss. Oppsettveiledning, som i praksis er det brukeren laster ned fra oss først, viser hvordan en kan overføre disse workflowene til lokal server hvis det er ønskelig. Alternativt kan en kople dem til grensesnittet ved hjelp av en av de tilgjengelige teknologiene for å sette opp løsninger med workflows fra vår server.

Versjon 4.0 markerer også at vi er over på MatrikkelAPI, samt at vi ikke lenger har dobbelt sett workflows. Skillet mellom Geomap- og Kartverket workflows i teknisk forstand tar vi oss av, bak kulissene. Sikkerheten i produktet er også forbedret.

11.09.2020

NT for Desktop er oppdatert

NT for Desktop anvender i stor grad tjenester bak funksjonaliteten. Produktet er nå oppdatert slik at det bruker nyeste versjon av våre tjenester. Vi ber derfor brukere av NT for Desktop om å laste ned siste zip-fil med installerbar fil og dokumentasjon fra nedlastingssted for programvare på våre hjemmesider.

24.08.2020

Fra desember vil ArcGIS Online kun støtte https

Fra desember 2020 vil ArcGIS Online kreve https-koblinger. Vi anbefaler at du starter arbeidet med å endre dette nå.

Les mer her

18.06.2020

Endring av adresser til gamle Geodata Online-tjenester

Geodata Online er en plattform med tjenester, applikasjoner og data, som stadig vokser og blir bedre. Vi utvikler kontinuerlig driftsmiljøet vårt i skyen og lager nye tjenester. Av og til endrer ting seg såpass mye at vi er nødt til å lage nye versjoner av tjenestene. Og av og til må vi rydde opp i gamle tjenester, slik at vi holder plattformen vår oppdatert og sikker. Under er en beskrivelse av endringer vi gjør 1. oktober 2020.

Les mer her

09.06.2020

Norsk Business Analyst 2020 er klar

Norsk Business Analyst 2020 er lagt ut for nedlasting. Produktet er oppdatert med nye administrative inndelinger, og som vanlig med fornyede demografidata, bedriftsdata m.m..

Forutsatt ArcGIS Desktop-versjon er 10.7.1. Metadatadokument for inkluderte datasett følger med, og installasjonstiltak og systemkrav framgår av lesmeg-fil.

25.05.2020

NT 3DBygger klar for ArcGIS Desktop 10.8

Nytt bygg av NT 3DBygger, kjørbart på ArcGIS 10.8, er lagt ut på vår nedlastingssite.

16.03.2020

GeoSOSI Professional 3.10, for FME 2020

GeoSOSI 3.10 er lagt ut for nedlasting. Dette er ikke bare en tilpasning til FME 2020, men en helt ny versjon med mye nytt under panseret. Vi har foretatt en større tilpasning av hvordan systemet håndterer multiple egenskaper ved import, og vi mener at systemet nå både agerer logisk og fleksibelt.

Det vil derfor kunne lønne seg å bruke denne versjonen, også for miljøer som blir på tidligere FME-versjoner en periode.

12.03.2020

Arealplan for ArcGIS i beta - går i ArcGIS for Desktop 10.8

Arealplan for ArcGIS 2.5.7 beta er gjort tilgjengelig for nedlasting. Konfigurasjonsinnhold er i tråd med nyeste standarder, og det første Pro-spesifikke innholdet har begynt å komme inn.

Applikasjonen står foran større endringer, og det vil ta noe tid før en endelig 2.5.7 er klar. Stikkord er mer Pro-innhold og oppgradering av dokumentasjonen.

11.03.2020

NT for Desktop 1.12

ArcGIS for Desktop 10.8 er releaset, og NT for Desktop 1.12 er klart til nedlasting og bruk. Det er ingen ny funksjonalitet, men ytelsen på generering av resultatlister fra søk er dramatisk forbedret. Det vil bli opplevd som om søkene går mye raskere. Den inneholdte region-/polygonlokatoren er også oppdatert med nytt innhold fra GeodataOnline, og da først og fremst nye administrative områder.

Gitt videre utviklingsløp for ArcGIS for Desktop, er det gitt at vi nå legger hovedinnsatsen i å løfte Pro-relatert funksjonalitet og at NT for Desktop skal forbli stabil og oppdatert så lenge det er behov for den.

02.01.2020

NT for Desktop 2020-oppdatering

Oppdatert NT for Desktop, fortsatt versjon 1.11, er tilgjengelig for nedlasting. Arealobjektlokatoren er oppdatert med nytt innhold som avspeiler endringene i kommune- og fylkesstruktur. Matrikkel- og stedsnavnsøk skal fungere mot de datakildene disse normalt blir satt opp mot.

Nedlasting

Logg inn med din Geodata Online-bruker.

17.12.2019

NT for Geocortex med 2020-fix

Vi har nylig oppdatert/rettet to workflows i NT for Geocortex: Naboliste og Hent Kartdata. Hele installasjonen, eller bare de to workflow'ene inneholdt i zipfil kan bli lastet ned fra geodata.no. Ved nedlasting av workflows, blir disse bare kopiert over de gamle på applikasjonens installasjonsområde.

13.12.2019

Produkt for geosynkronisering fra originalbase er lansert

Vi har en felles bransjestandard for synkronisering av geografiske data på tvers av plattformer i Norge. Etter hvert som flere datasett blir organisert i sentrale landsdekkende baser for distribusjon, blir denne teknologien stadig viktigere.

Det har vært et sterkt ønske i markedet om et produkt som samler datakildehåndtering, validering og konfigurasjon på tilbydersida. Samtidig har det blitt åpnet for åpnet for synkronisering av lokal original inn i sentral FKB-base, samt stimulert til synkronisering av plandata fra kommunal original til sentral distribusjonsbase. Viktigheten av GeoNorge som sentral for distribusjon av ulikartede temadata forventes å øke, og overføring fra originalbase ved hjelp av geosynkronisering vil være hensiktsmessig for data som endrer seg hyppig og som er av stor viktighet for samfunnet. Alle disse trendene medvirker til at vi antar at geosynkronisering på tvers av plattform, basert på bransjestandard, vil ta av i årene som kommer.

Vårt svar på dette er produktet GeosynkroniseringTilbyder for ArcGIS. Ta kontakt med din kundeansvarlig for mer informasjon!

31.10.2019

Kommune- og regionreformen 2020: Oppdatering av produkter og tjenester

Region- og kommunereformen 2020 er den største endring av administrativ struktur i Norge siden 50-tallet. Noen nøkkelforhold:

 • Antall kommuner går fra 422 til 356.
 • 19 fylker blir til 11.
 • En rekke kommuner foretar grensejusteringer. Dette medfører nye gårdsnummerserier.
 • Omfattende omadressering blir foretatt.

I alt 3.6 millioner nordmenn, eller nesten 70 prosent av oss, vil bo i et nytt fylke og/eller en ny kommune.

Kart- og eiendomsdata av høy kvalitet og med høy tilgjengelighet er i dag en forutsetning for effektiv drift av samfunnet. 2020-overgangen vil kreve omfattende planlegging og undersøkelser for at alt skal fungere som normalt så kort tid etter nyttår som mulig. Som storleverandør av produkter, tjenester og løsninger basert på disse dataene, vil Geodata utføre tiltak for at brukere av våre systemer skal ha trygghet for at de ikke hindrer normal utføring av oppgavene.

Les mer her

09.10.2019

GeoEiendom er lansert!

Vårt nye produkt GeoEiendom er nå lansert. GeoEiendom gir deg alt av eiendomsinformasjon fra Matrikkel og Grunnbok samlet på ett sted. GeoEiendom er utviklet av Geodata AS, og grunnbokopplysninger kommer fra Ambita AS. Kart og registerinformasjon er samlet i en moderne, minimalistisk webapplikasjon med enkel tilgang til alle opplysninger. Matrikkelinformasjonen er logisk organisert. Søk dekker flere typer begreper, både på matrikkel- og ikke-matrikkeldata. Utvalg kan videre foretas enten med kartoperasjoner eller i egenskapsvisning. GeoEiendom er en installasjonsfri applikasjon. Den driftes og hostes av Geodata AS.

13.09.2019

Ny versjon av Planregister for ArcGIS

Ny versjon av Planregister for ArcGIS er tilgjengelig. Redaktørapplikasjonen støtter nå ArcGIS 10.7, og har fått en del rettinger og forbedringer. Planinnsynapplikasjonen har ny styling, i tråd med tilbakemeldinger og ønsker om mer kompakthet. En del større endringer avventer vedtak og iverksetting av SOSI plan versjon 5.0-baserte produktspesifikasjoner.

05.09.2019

Ny versjon av Arealplan for ArcGIS

Arealplan for ArcGIS, som har datamodeller, kartografistøtte og kvalitetsrutiner for forvaltning av plantypene og FKB, er klar i ny versjon. I tillegg til mange endringer i inneholdte og andre, nedlastbare dataforvaltningsmodeller, har vi ryddet kraftig i settet av hjelpe- og veiledningsdokumenter.

En hoveddriver denne gangen har vært støtte for - og forbedring av opplegg rundt Geosynkronisering og forenkling av kvalitetssikringsopplegget (DataReviewer). Det er nå mange produkter som skal samspille, samt at de fleste vil foretrekke å utføre løpende redigeringsoppgaver i ArcGIS Pro. Derfor har vi definert et nytt systemdokument med vekt på å forklare fundamentale ting som må på plass, framfor å beskrive redigeringshandlinger og -verktøylinjer der ESRI uansett gjør dette bedre enn oss.

Utilities/tillegg utvikles løpende og vil være tilgjengelige for brukere som har gyldig supportavtale.

27.08.2019

NT for Desktop 1.11 er klar!

NT for Desktop, 2019-utgave (ArcGIS 10.7-versjon og versjonsnummer 1.11) er endelig ute!! Etter at funksjonalitet mot GeomapBilder2/historiske bilder var den store nyheten i forrige versjon, har vi nå primært gjort store ytelsesforbedringer på søk mot Matrikkel og presentasjon av søkeresultat. Vi har også gjeninnført en del funksjonalitet som vi fikk tilbakemelding på at var viktig for brukernes arbeidsprosesser. Polygonlokator er tematisk utvidet. Den presenterer nå alternativer og zoomer til utsnitt av objektpolygon, uten å flashe dette.

04.07.2019

NT Transformasjon for ArcGIS 10.7

NT Transformasjon koordinattransformerer data i høyde og grunnriss ved bruk av norske formler for overgang mellom eldre og nye referansesystemer. Produktet er nå klart i ny versjon, for bruk i ArcGIS Desktop 10.7.

11.06.2019

Norsk Business Analyst 2019

Norsk Business Analyst 2019 blir sluppet i dag. Det foreligger ingen større endringer på produktet utover oppdaterte data, så oppdatert datapakke skal fungere veldig bra på preinstallert BA SW og ArcGIS 10.5.1. Metadatadokument oppsummerer som vanlig dataenes kilde og opphavstidspunkt.

06.06.2019

Varsel om nedetid på Geodata Online 19. juni 

Onsdag 19.06.2019 kl. 23:00 vil vi utføre nødvendig oppgradering av systemene på Geodata Online. Oppgraderingen vil føre til en nedetid på 5-10 minutter, og gjelder samtlige tjenester på Geodata Online. (https://services.geodataonline.no, https://services2.geodataonline.no, https://customservices2.geodataonline.no og https://eksport.geodataonline.no)

Oppgraderingen gjøres for å ivareta sikkerheten på systemene, og medfører også bytte av sertifikater. Vi har tidligere registrert at endring av sertifikater kan påvirke systemer basert på IIS/Windows (f.eks.Geocortex). Omstart av IIS kan være nødvendig dersom ikke alt fungerer som det skal.

Alle tjenestene fra Geodata Online er nå tilgjengelige på https://services.geodataonline.no, så det er ikke noe behov for å bruke "services2" og "eksport". Vi anbefaler at de som ikke har gjort det går over til å bruke https, og ikke http. Mer informasjon finnes her.

09.05.2019

Ny versjon av NT 3DBygger: 2.0.

Endelig er ny versjon av NT 3DBygger klar, etter et omfattende arbeid med forbedring og testing. Versjonsnummeret skal markere at det dreier seg om en hovedversjon, med så omfattende endringer at det framstår som et nytt produkt.

Innmaten er i praksis helt ny, og det brukes helt andre tilnærminger til avgrensning av takflater for triangulering enn tidligere. Resultatet vi kan konstatere er mer robust -, og raskere bygging av multipatcher.

Versjon 2.0 støtter ArcGIS 10.7, og den største funksjonelle nyheten er at bygging kan foregå uavhengig av terrengmodell/TIN.

16.04.2019

Arealplan for ArcGIS 2.5.6 beta med støtte for TLS 1.2

En hotfix som også er en betaversjon av neste Arealplan for ArcGIS er lagt ut for nedlasting. Denne innehar støtte for TLS 1.2, og nedlastinger for ArcGIS 10.6 og 10.7 er tilgjengelige.

08.04.2019

TLS 1.2 og Geodata Desktop-produkter: Arealplan for ArcGIS.

Dette starter med ESRIs overgang til TLS 1.2, noe som er utfyllende beskrevet og forklart i artikkel https://www.geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/12/03/viktig-sikkerhetsoppdatering-pa-esri-og-geodata-produkter

Vi har gått gjennom Desktop-produktene, og det eneste produkter vi - og brukerne må oppgradere viser seg å være Arealplan for ArcGIS. Dette er bygd på en eldre versjon av .Net Framework. Vi vil bygge det på versjon 4.6.1, bygge en ArcGIS 10.7-versjon samtidig og tilgjengeliggjøre den som en hotfix.

Ny versjon ligger fortsatt litt fram i tid, men tilpasninger til standarder som er endret siden release av 2.5.5 våren 2018 er, i likhet med en del andre endrede konfigurasjoner, på plass.

04.04.2019

GeoSOSI med støtte for FME 2019

GeoSOSI Professional 3.9 er vår nye versjon, som støtter FME 2019.

Vi har sluppet mange betaversjoner / bygg til kunder det siste året, og det vil også bli mønsteret framover. Dette er et produkt hvor vi har så god kontroll på kvaliteten at det er trygt å la forbedringer komme brukerne til gode, uten at de trenger å vente på ny offisiell versjon.

Blant forbedringene nevnes at vi har lagt (valgfri) generering av .SYMBOL fra tekst rett inn i verktøyet, samt at schema-reader fungerer på SOSI-data, og Schema - porten på FeatureReader likeså.

26.02.2019

NT for Geocortex 3.4 er ute

Da har vi klar NT for Geocortex 3.4, tilpasset nyeste versjoner av produktene fra Latitude / Geocortex Essentials/HTML Viewer.

Som vanlig har vi gjennomført mye stabilisering, ganske omfattende tilpasninger til den nye vieweren og rettet en del feil som vi har sett underveis.

Installerbar fil og dokumentasjon tilgjengelig på vår nedlastingssite / geodata.no.

08.02.2019

Geocortex Essentials 4.11, HTML Viewer 2.12 og NT for Geocortex

Mandag 11.02 blir ny versjon av Essentials og Viewer allment tilgjengelige. Vi vil fortsatt jobbe med å tilpasse NT for Geocortex til disse noe inn i uke 7. Release kan forventes i slutten av uke 7 eller starten av uke 8.

31.01.2019

WF5 On-Premise og endring i lisensiering for WF5 som SaaS

Latitude Geographics har med versjon 5.8 gjort det mulig å kjøre Geocortex Workflow 5 på egne servere, "on premises". I den forbindelse har det kommet viktige endringer i lisensieringsmekanismene vi ønsker du skal vite om.

Etter 1.1.2019 er det kun lisensierte Saas-brukere som har tilgang til å kjøre workflows i skyen. Etter dette kan du velge å installere WF5 rammeverket på egne maskiner eller oppdatere lisensene dine for å kunne kjøre dette i skya. Vi kan hjelpe deg med oppsett av dette på egne maskiner eller gi deg mer informasjon om hvordan du kan benytte workflows i skya, så ta kontakt med din kundekontakt i Geodata hvis du har spørsmål vedrørende dette.

For mer informasjon, se pressemeldingen fra Latitude Geographics her.


03.12.2018

Viktig sikkerhetsoppdatering på Esri og Geodata-produkter

Esri og Geodata har stort fokus på sikkerhet og vil så langt vi kan hjelpe våre kunder å være på best mulig sikkerhetsnivå. Vi har som mål å etterkomme den høyeste industristandarden når det kommer til sikkerhet. Derfor vil Esri og Geodata nå endre støtten for TLS (Transport Layer Security) på alle produkter.

Les mer her

27.11.2018

Reguleringsplandata kvalitetsikring one-stop

Vi tilrettelegger for bruk av DataReviewer i kvalitetssikring av de viktigste forvaltede datasettene i kommunene. Reguleringsplan er høyest prioritert, da datasettene i sum er komplekse og det er krav til at endringer skal kunne synkroniseres mot en sentral base løpende.

Vårt tidligere opplegg har vært forankret i veileder til produktet vårt, GeoAreal/Arealplan for ArcGIS, hvor vi har anbefalt at kvalitetssikringsoperasjoner skal foretas i ulike verktøy og i en rekkefølge som minimerer totalt omfang. Imidlertid ser vi nødvendigheten av å kunne tilby alt på ett sted, og da er batchkjøring i DataReviewer det eneste alternativet. Vi har utvidet settet med egenskapssjekker kraftig, samt lagt inn topologikontroll. Da slipper du å kjøre det separat i ArcMap topologivalidering.

For deg som plandataforvalter vil det si at du kan laste ned ny alle-sjekker-i-ett- batchfil for reguleringsplan forvaltningsbase ved å logge deg inn på nedlastingsportalen vår på geodata.no med Geodata Online-brukeren din, taste inn Arealplan i filterfeltet, så vil du se ArealplanForArcGIS_ReguleringsplanForvaltningsbaseRBJ.zip. Andre distribusjonsmåter tilbys hvis dette byr på problemer.

Fila er i betaversjon, og release av ny versjon av Arealplan for ArcGIS blir på nyåret, etter lansering av ArcGIS 10.7. Vi ønsker derfor spesielt tilbakemeldinger og innspill til forbedringer.

06.11.2018

Mer fleksibel brukermodell i ArcGIS Online

I forbindelse med at ArcGIS Online kommer med en oppgradering 5. desember erstattes dagens brukernivåer (level 1 og 2) med brukertyper. Denne endringen gjør det mulig å kjøpe brukere til ArcGIS Online som er bedre tilpasset oppgavene de skal utføre som f.eks. samle inn data i felt, kvalitetssikre data, se på kart og applikasjoner etc.

Les mer her

19.09.2018

Ny versjon av NT for Geocortex - en gang til

Geocortex HTML Viewer versjon 2.11 medførte noen utfordringer for eksisterende sites. Vi har nå utført endringer på samtlige workflows som anvender Geomap matrikkel- og bildetjenester fra Geodata. Vi håper at vi endelig både er kompatible med nyeste versjoner av GE / HTML Viewer og leverer en versjon som ikke innebærer at forhåndseksisterende sites må bli bygd opp på nytt. Endringene som er gjort er også bakoverkompatible.

Resultatet er versjon 3.3.2 av NT for Geocortex, som nå er nedlastbar fra geodata.no.

03.09.2018

NT for Geocortex er oppdatert

Endring i HTMLViewer 2.11 medførte at vi måtte gjøre endringer i ei JavaScript-fil på vår side.Testing indikerer at dette er tilstrekkelig, så nå fungerer NT for Geocortex på nyeste versjon av GE/HTML Viewer. Endringa har også medført at vi har pakket en ny versjon av NT for Geocortex.

Les mer her

22.08.2018

NT og Geocortex 4.10

Vi er dessverre ikke klare til å melde NT for Geocortex kompatibel med Geocortex Essentials 4.10 enda. Vi har støtt på noen forhold som det vil kreve noe mer tid å teste ut og håndtere.

Vi vil komme tilbake til status når vi har en sikker analyse av forholdene.

11.07.2018

Business Analyst for Norge, 2018

Endelig er vi klare til å release Business Analyst i 2018-versjon. Denne er tilpasset ArcGIS 10.5.1. Denne gangen er det ikke nevneverdige strukturendringer i dataoppsettet, da leverandørene av alle temaer er de samme som i fjor. Det er gjort endringer og foretatt opprydding i noen databaser som inneholder grunnlag for opplistinger som systemet bruker i grensesnitt for søk og utvalg. I lesmegfil gis en bred beskrivelse av hvordan de ulike analysene og rapportene blir påvirket av endringene.

29.06.2018

Geocortex Essentials-nytt: Ny versjon, NT, OGC.

Geocortex Essentials 4.10 med HTML-viewer 2.11 er releaset (27.06). Vi vil forsøke å verifisere vår rykende ferske NT for Geocortex 3.3 på denne releasen så fort vi kan, men eventuell tilpasning vil ta noe tid på grunn av ferieavvikling. Ellers viser roadmap'en stor releaseaktivitet på 5.X-versjoner av tilleggsmodulene.

Les mer her

20.06.2018

Planregister for ArcGIS 2.1

Nå er både Planinnsyn og PlanregisterRedaktør, til sammen Planregister for ArcGIS, oppdatert til siste versjon av plattformprogramvaren. Det foreligger mange endringer og forbedringer på begge produkter, samt på datamodellen for planregister. Vi mener at vi har et enkelt og effektivt konsept for planregister, med omfattende integrasjonsmuligheter, både via GeoIntegrasjon og ArcGIS rest-tjenester, mot en rekke aktuelle portaler og systemer i kommunen.

19.06.2018

NT for Geocortex 3.3

Endelig er NT for Geocortex 3.3 klar. Versjonen er framfor alt enklere å administrere, siden vi har tatt ut den gamle "kjernen" for håndtering av tjenestene og bygd opp et eget API som styrer kall og responser. Videre er det foretatt en lanbg rekke forbedringer i brukerorientert funksjonalitet, noe vi akter å fortsette med.

Produktet kan lastes ned her: https://www.geodata.no/artikke...

30.05.2018

NT 3DBygger versjon 1.5

NT 3DBygger er nå klar for ArcGIS 10.6. Produktet har i tillegg forbedret håndtering av takoverbyggeometri, med en mer omfangsrik hensyntaken til terrengmodell.

29.05.2018

Norske Tilpasninger for ArcGIS Pro

I dag lanserer vi førsteversjonen av NT for ArcGIS Pro. Produktet inngår i abonnement på NT for Desktop og kan lastes ned ved hjelp av Geodata Online-brukeren din, gitt at denne allerede gir tilgang til NT for Desktop.

Mye av produktet består i tilrettelegging av egne og norske tilbydere sine tjenester for enkel tilgang. Vi håper og tror dette er et stort bidrag til nytte av ArcGIS Pro for det norske brukermiljøet.

25.05.2018

Terminering av enkelte tjenester

Nielsen Norge leverer ikke lenger datagrunnlag for ajourhold av dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Vi velger derfor å terminere alle tjenester som var basert på dette datagrunnlaget. Tjenester og dataleveranser som omfattes er "GeomapDagligvare" og "GeomapServicehandel" med tilhørende POI-tjenester, samt offline-leveranser basert på samme datagrunnlag.

Geodata har valgt å etablere og ajourholde et nytt register for dagligvarebutikker, og publiserer dette i tjenestene "GeomapDagligvare2" og "GeomapDagligvarePoi2". Registeret kan også leveres offline.

Eget register med oversikt over bensinstasjoner etableres i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke, og vil etter hvert bli tilgjengelig som en del av tjenesten "GeomapKjederPoi".

15.05.2018

Sikkerhetsutfordring i ArcGIS server

Esri har oppdaget en kritisk svakhet i ArcGIS Server. Dette kan bety at data blir eksponert for brukere som ikke normalt skal ha tilgang. Dette gjelder både Windows og Linux versjonene av ArcGIS Server. 

Les mer her

26.03.2018

NT Transformasjon for ArcGIS 10.6

NT Transformasjon er nå klar for ArcGIS 10.6 og skal være nedlastbar om kort tid.

23.03.2018

Arealplan for ArcGIS er klar til påske

Det er kanskje ikke så mange som skal forvalte arealplanbaser i påsken, men uansett foreligger nå Arealplan for ArcGIS 2.5.5, kompatibel med ArcGIS Desktop 10.6. Den er nedlastbar fra https://www.geodata.no/artikke...

Relaterte konfigurasjoner som oppdateres kontinuerlig, samt komponenter som løpende blir tilrettelagt for ArcGIS Pro, vil også være tilgjengelige for nedlasting.

16.03.2018

GeoSOSI er klar for FME 2018

GeoSOSI Professional 3.8 inneholder i tillegg til støtte for nyeste FME-versjon noen viktige forbedringer. Den lastes ned ved hjelp av din Geodataonlinebruker fra https://www.geodata.no/artikke...

06.03.2018

NT for Desktop er klar for 10.6

Som første tilleggsprodukt fra Geodata er NT for Desktop klart for ArcGIS 10.6. Applikasjonen er nedlastbar for de som har tilgang via sin Geodataonline-bruker fra https://www.geodata.no/artikkel/nedlasting-av-kartdata-produkter? Zip-fil inneholder brukerveiledning og lesmegfil, som oppsummerer hva som er nytt.

08.02.2018

ArcGIS Desktop 10.6 og tilleggsprodukter

ArcGIS Desktop 10.6 er tilgjengelig for nedlasting. Dette medfører at vi har satt i gang aktivitet på de installerbare tilleggsproduktene våre. Vi vil melde fra i ett og ett tilfelle, etter hvert som vi releaser nye versjoner med støtte for 10.6. Det er et rimelig sikkert tips at det aller meste vil foregå i Q2, samt at NT for Desktop 1.10 blir første release. Noen har fått tilgang til betaversjon av denne. Det er viktig å presisere at denne innehar endret/forbedret funksjonalitet, men ikke 10.6-støtte.

Releaser av nye versjoner av tjenester samt av tillegg til Pro går som kjent sin gang uavhengig av desktop-versjonssyklus, og vi vil på samme måte informere her når vi har ting ferdig.

Inntil videre må dermed bruk av 10.6 skje uten våre desktoptillegg; NT for Desktop, NT Transformasjon, Arealplan for ArcGIS, PlanregisterRedaktør for ArcGIS og NT Quadrileser.

03.01.2018

Betaversjoner av produkter ute med tilpasninger til ny kommunestruktur

Noen av våre installerbare produkter måtte bli oppdatert i anledning kommunereformen, ref artikkel her tidligere. Nå er betaversjoner av Arealplan for ArcGIS og NT for Desktop lagt ut til nedlasting: https://www.geodata.no/artikke.... Bruk din Geodata online-bruker og søk produktnavn. Ta ned zip-fil med beta som del av navnet, etter å ha forsikret deg om at du har kompatibel versjon av ArcGIS (i tilfellet Arealplan for ArcGIS).

11.12.2017

GeoMatrikkelAksess 2.4.9

Vi har releaset ny versjon av vår lokale matrikkelkopi, GMA 2.4.9. Den er kompatibel med Matrikkel versjon 3.12.

Endringene fra tidligere versjoner er ikke store. Vi håndterer de siste endringene i Matrikkelen og har også inkludert kode som håndterer alle ArcGIS-versjoner fra og med 10.2 til 10.5.1 i samme versjon av produktet.

Ta kontakt med kundekontakt eller prosjektleder hos Geodata for bistand til å installere og utføre andre operasjoner på GeoMatrikkelAksess.

30.11.2017

Geodata lanserer nye terrengtjenester

Basert på høydedata fra Statens Kartverk, har vi etablert noen nye terrengtjenester. 

Vi tilbyr følgende nye tjenester:


Les mer her

28.11.2017

Kommunereformen 2018!

Det skjer store endringer i kommunestrukturen i nyttårsøyeblikket, og vi satser på å gjøre ulempene for våre brukere i form av etterslep på oppdatering minst mulig. Her er noen av de viktigste milepæler og tiltak:

Les mer her

21.11.2017

Terminering av temp-tjenester

Geodata har noen få tjenester med url-adresser som inneholder ordet «temp». Dette er tjenester som ble etablert for å supportere systemer som ikke støttet bruk av tokens eller annen form for sikkerhet. Kartgrunnlaget i disse tjenesten blir ikke lenger oppdatert, og vi vil derfor terminere disse tjenestene pr 31.12.2017.

Konkret gjelder dette tjenestene «GeomapAdmin» og GeomapEiendom», så dersom du bruker disse tjenestene - med «temp» som en del av url’en – må du bytte til våre nye tjenester så snart som mulig.

Tjenester som oppdateres jevnlig – og som skal benyttes - finner du på https://services2.geodataonline.no/arcgis/rest/services

Har du spørsmål, eller noe er uklart – kontakt vår supportavdeling: https://www.geodata.no/t/support-og-nedlastinger

14.11.2017

Ny tjeneste fra Geodata: GeomapNVDB

Vi har lansert tjenesten GeomapNVDB. Tjenesten inneholder et bredt utvalg av data fra NVDB (Nasjonal Vegdatabank) fra Statens Vegvesen. Dataene er et utvalg av objekttyper, og inneholder Belysningspunkt, Fergeleie, Bomstasjoner, Sykkelparkering, Rasteplasser, Skilt, Toalettanlegg, Trafikkstasjoner, Vegbommer, Viltfare, Trafikkulykker, Skredpunkt, Trafikkmengde med mer. 

Tjenesten oppdateres ukentlig, og er tilgjengelig her: https://services2.geodataonlin...

14.11.2017

Nye kartlag i GeomapAdmin

Vår tjeneste GeomapAdmin har blitt utvidet med noen nye kartlag:

 • En generalisert versjon av administrative områder for raskere opptegning
 • En versjon av administrative områder klippet mot kyst
 • Tettsteder
 • Delområder (En SSB-gruppering av grunnkretser)
 • Valgkretser

14.11.2017

Ny demografitjeneste

Geodata har lansert en ny tjeneste med demografidata: GeomapDemografi

Den nye tjenesten inneholder demografiske variable på både administrative områder (fylke, kommune, grunnkrets) og på rutenett / grid / punkt.

Tjenesten erstatter to av våre eksisterende tjenester: GeomapDemografiBasic og GeomapDemografiGrid. Alle som har tilgang til en eller begge disse, vil automatisk få tilgang / rettigheter til vår nye tjeneste.

Vi anbefaler at du bytter over til å bruke vår nye tjeneste så snart det er praktisk mulig. Vi vil fortsette å tilby våre eksisterende tjenester i en periode (ut 2017), men tjenestene vil ikke bli oppdatert med nye data.

Lenke til den nye tjenesten (Map- og Featuretjeneste (logg på med din GeodataOnline bruker):

https://services2.geodataonline.no/...

https://services2.geodataonline.no/arcgis...

13.11.2017

NT for Geocortex, GE 4.9 og HTML viewer 2.10

Nye versjoner av Geocortex Essentials og HTML Viewer for Geocortex er releaset 07.11. NT for Geocortex er testet sammen med disse versjonene, og vi finner ikke grunnlag for å hevde at de ikke er støttet.

Med andre ord: Vi hevder at NT for Geocortex 3.2.2 er kompatibel med GE 4.9/HTML viewer 2.10. Hvis det skulle oppstå forhold på et brukersted som tyder på at oppgradering av programvaren introduserer feil ved bruk av NT for Geocortex, vil vi være i stand til å respondere og rette hurtig.

Ny hovedrelease av NT for Geocortex, 3.3, er forventet i februar. Hovedfokuset for denne er funksjonelle forbedringer og forenkling av workflows-settet. 

05.10.2017

NT og Geocortex 4.8.2

Geocortex 4.8.2 med HTML Viewer 2.9.1 er releaset for noe tid tilbake. Vi har utført en del testing og konkluderer med at NT for Geocortex 3.2.2 er kompatibel med ny versjon.

Arbeid med forbedring av workflows i NT går ufortrødent. Det er aktuelt å legge ut oppdaterte workflowsett for nedlasting via geodata.no, slik vi gjør for andre produkter med konfigurerbare elementer og utilities.

18.09.2017

GeoSOSI konverteringstjeneste

Geodata lanserer i dag GeoSOSI konverteringstjeneste. Dermed tilrettelegger vi for første gang for formatkonvertering uten installert programvare for dette på egen PC. I praksis er ikke dette helt nytt, da våre uttrekkstjenester har innebygd formatkonvertering, men her får du mulighet til å laste opp egne baser og filer og få dataene ut på et annet format.

Fra starten støtter vi konvertering mellom ESRI filgeodatabase og SOSI, begge veier. For de som er vant til å bruke GeoSOSI på FME Desktop eller Server, er det små tekniske endringer. Vi har begrenset antall parametre noe for å forenkle bruken. 

GeoSOSI Standard vil utgå som produkt fra 1.1. 2018. Alle som har support- og vedlikeholdsavtale vil få tilbud om å migrere over på tjenesten. GeoSOSI Professional vil fortsatt være tilgjengelig som installerbar programvare for FME Desktop og Server. GeoSOSI Utilities vil fortsatt være tilgjengelige for organisasjoner som går over til bruk av tjeneste.

12.07.2017

NT for Geocortex 3.2.2

Vi har endelig en versjon av Norske tilpasninger (NT) for Geocortex (GE) tilpasset siste versjon av GE med siste HTML-viewer (2.8.2). Nytt er tilgang til etterspurt funksjonalitet for eierrapport under valgt objekt fra operativt kartlag. Vi har nå reindyrket HTML5-realisering, og innstillinger for å opprette løsning for Silverlight er ikke lenger tilgjengelige.

Vi har jobbet en del med å klargjøre forholdene rundt de 2 settene av workflows (Geomap, Kartverket) som utgjør systemet. Vi har endt opp med ett felles installasjonsdokument hvor det forhåpentligvis er klart hvordan du skal velge funksjonalitet basert på organisasjonens status vis a vis Norge Digitalt samt tilganger til Geomap-tjenester.

03.07.2017

ArcGIS med nye 3D-muligheter

Nylig kom det oppdateringer av ArcGIS Online, som gir oss flere, bedre og enklere muligheter for å visualisere kart og data i 3D. Les mer om oppdateringene på bloggen.

08.06.2017

Norsk Business Analyst 2017

Endelig er vi klare med ny versjon av Business Analyst med norske data.

Endringer i leveranse av kildedata og videreutvikling av produksjonssystemet har medført stort tidsforbruk i 2017. Business Analyst går, som i fjor, på ArcGIS Desktop versjon 10.3.1.

01.06.2017

Matrikkel versjon 3.11 og GMA

Matrikkelen versjon 3.11 releases lørdag 03.06. 

Testing indikerer ikke at dette får noen konsekvenser for GMA slik den foreligger, og versjon 2.4.8 forblir den gjeldende.

02.05.2017

Grunnbok fra Kartverket via NT for GeoCortex

Uttak av grunnboksutskrift fra NT for GeoCortex er midlertidig utilgjengelig.

Les mer her

02.05.2017

Planregister for ArcGIS med helt ny Planinnsyn-modul

Nå lanserer vi Planinnsyn for ArcGIS til erstatning for GAPR Viewer som en del av Planregister for ArcGIS 2.0.

Les mer her

02.05.2017

FME-tillegg til glede for våre kunder

Geodata gjør små, men viktige tillegg til FME tilgjengelige.

Les mer her

02.05.2017

NT 3DBygger for ArcGIS 10.5

Versjon 1.4.1 av NT 3DBygger er releaset for å støtte ArcGIS 10.5. Noen små endringer relatert til logging samt småjusteringer av prosesseringsalgoritmer skiller 1.4.1 fra 1.4.

02.05.2017

GeoSOSI 3.7.1

GeoSOSI 3.7.1 er en begrenset, men nødvendig oppgradering av GeoSOSI for FME 2017. En uvanlig stor endring etter release av hovedversjon av FME medførte at vi måtte release en underversjon av GeoSOSI. I denne inngår også mindre rettinger relatert til gruppeegenskap-eksport, som dekker veldig spesifikke scenarier etterspurt av GeoNorge-miljøet.

Versjonen er lagt ut til nedlasting. Følg også med på oppgraderte, nedlastbare def-filer.

02.05.2017

NT Quadrileser for ArcGIS 10.4, 10.5

NT Quadrileser er nå releaset for ArcGIS 10.4, 10.5. Quadrileser er en komponent som tilbys kostnadsfritt til miljøer som forvalter data originalt i Quadri-format. Den overfører data til geodatabase, kan kjøres i script og skeduleres.

17.03.2017

Ny bildetjeneste og NT for Geocortex

Tjenesten GeomapBilder, som er anvendt i "Historiske bilder"-workflows inntil NT for Web 3.2, er utdatert og skal ikke brukes lenger. Den vil bli stengt ned siste dag i mars.

Les mer her

17.03.2017

GeoSOSI for FME 2017

GeoSOSI er klar for FME 2017. Den nye versjonen inneholder også litt nytt på parametersida, samt noen fiks. Konfigurasjonen er oppdatert fra nye produktspesifikasjoner.

Les mer her

17.03.2017

FME 2017 og GeoSOSI 3.7

GeoSOSI 3.7 for FME 2017 vil være klar i løpet av første halvdel av mars etter at vi har utført noen få rettinger og endringer. Før offisiell release har vi lagt ut en godt fungerende betaversjon.

17.03.2017

Ny versjon av GMA

Matrikkel versjon 3.10 er ute, og vi har releaset GMA 2.4.8 for å holde tritt med nye klasser. Denne gangen (også) er det nye forretningsbegreper som har medført noen små endringer i GMA. Dermed anbefales det sterkt å laste ned og installere den nyeste versjonen for alle som er avhengige av å laste ned Forretning-kategorien fra Matrikkelen. Den nye versjonen er lagt ut for nedlasting.

17.03.2017

NT for Geocortex (tidligere Web)

Vi har lagt ut en ny versjon, tilpasset siste versjon av Geocortex Essentials/HTML Viewer. Vi går gradvis over til navnet NT for Geocortex, og navneskiftet vil være fullført med neste versjon.

NT for Geocortex 3.2 patch innehar over 50 endringer og rettinger og er dermed å regne som en ny versjon. Dette blir den siste versjonen med støtte for Silverlight-viewer, da vi fra nå av reindyrker HTML. Videre har vi ikke tilbakemeldinger om at lokal tjenestehost (NT for Web 2.0.1.1) brukes av noen, så dette alternativet fjernes.

17.03.2017

GeoSOSI og FME-versjoner

Det nærmer seg release av FME 2017. I den anledning håper jeg at så mange FME-fans som mulig har benyttet anledningen til å følge podcasts som presenterer de mange og viktige nyhetene i denne versjonen. Vi satser på å støtte SOSI i FME svært raskt etter release av 2017. Samtidig har vi et behov for å rydde, og derfor ønsker vi at den kommende versjonen av GeoSOSI begrenses til å støtte FME 2015 - FME 2017.

Les mer her

17.03.2017

NT for Desktop 10.5-klar

NT for Desktop 1.9 er versjonen for ArcGIS 10.5 Endringene fra 1.8 er ikke store. Framfor alt gir applikasjonen enkelt tilgang til et stadig økende tilbud av tjenester fra geodataonline. Vi har også lagt om opplegg for nedlasting av data til å bruke uttrekkstjenesten direkte, slik at denne funksjonaliteten blir enklere å forholde seg til.

17.03.2017

NT Transformasjon klar for 10.5

NT Transformasjon 2.2 med støtte for ArcGIS 10.5 er releaset. Norske transformasjoner i høyde og grunnriss er nå klare for ArcGIS 10.5. Vi antar at installerbare produkter som blir klargjort i nærmeste framtid kommer i denne rekkefølgen:

 • NT for Desktop 1.9 (ArcGIS 10.5)
 • NT for web (Geocortex) 3.2. patch for GE 3.6, HTML viewer 2.7
 • Planinnsyn for ArcGIS 2.0 - første release under Planregister for ArcGIS 2.0.
 • GeoSOSI 3.7 - for FME 2017.

I tillegg jobber vi med å klargjøre GeoSOSI Utilities for ArcGIS 10.5.

17.03.2017

Fra GeoAreal til Arealplan for ArcGIS

GeoAreal skifter navn til Arealplan for ArcGIS. Vi releaser ny versjon for ArcGIS Desktop 10.4, 10.5. Etter en rekke hotfixer og tillegg, har vi nå endelig, nesten 2 år siden sist, en ny versjon av dette produktet. 


Les mer her

17.03.2017

Nyheter i ArcGIS 10.5

I løpet av noen hektiske uker rundt nyttår kommer både ArcGIS i versjon 10.5,  en oppdatering av ArcGIS Online og ArcGIS Pro 1.4. Alle disse nyvinningene bidrar til å senke terskelen for å transformere data til innsikt og dele denne med andre i eller utenfor din organisasjon. 

Les mer her

17.03.2017

Navneendringer for produkter

Produktene GeoAreal, GeoAreal Planregister (GAPR) og NT for Web vil bli navneendret. Funksjonalitet blir også omfordelt mellom GeoAreal og - Planregister.

Les mer her

17.03.2017

NT 3DBygger for ArcGIS 1.4

Endelig har vi en NT 3DBygger med støtte for ArcGIS 10.4. En del prosesseringsforbedringer er også gjennomført. Applikasjonen kan nå kombineres med 64-bit bakgrunnsgeoprosessering, og feilhåndtering samt håndtering av data som avviker fra registreringsinstruks er styrket.

17.03.2017

GMA kompatibel med ny versjon av Matrikkelen

Matrikkel versjon 3.9 er lansert. Vår lokale matrikkelkopi, GMA, er kompatibel med denne versjonen, og det vil ikke bli noen ny versjon av GMA eller behov for å oppgradere komponenter.

17.03.2017

NT for Web 3.2 med støtte for GeoCortex Essentials 4.6

GeoCortex Essentials 4.6 og HTML viewer 2.7 er nå støttet av NT for Web. Patch med oppgradert installasjon er lagt ut. Mange andre endringer og rettinger foretatt siden versjon 3.2 ble lansert i mai er også inkludert i patchen vi nå har releaset.

17.03.2017

FKB 4.6 og ArcGIS/GeoAreal

FKB versjon 4.6 medfører behov for å endre/bytte en del datamodeller for bruk i ArcGIS med GeoAreal. Disse og annet innhold tilpasses fortløpende.

Les mer her

17.03.2017

NT Transformasjon 2.1

NT Transformasjon er releaset. Brukere av ArcGIS for Desktop 10.4 kan dermed ta i bruk en offisiell versjon av dette tillegget, som fortsatt er viktig for mange. NT Transformasjon har siden versjon 2.0 vært et sett av geoprosesseringsverktøy og ikke en Windows-tjeneste.

17.03.2017

GeoSOSI 3.6

GeoSOSI er tilgjengelig i ny versjon. 

GeoSOSI Professional og GeoSOSI Standard er tilgjengelige i versjon 3.6. Noen viktige rettinger er årsaken til at vi har valgt å release en versjon mellom FME-hovedversjonsreleaser. Det er i stor grad utvikling av uttaksløsninger av nasjonale datasett og relaterte modellutfordringer som driver videreutvikling av verktøyet. GeoSOSI kan lastes ned fra vår sftp-løsning. Kontakt administrasjonen for detaljer.

17.03.2017

Venter du på GeoAreal for ArcGIS 10.4?

En offisiell release av GeoAreal for ArcGIS for Desktop 10.4 lar vente på seg. Årsaken er at vi venter på nye FKB produktspesifikasjoner. Det blir ingen ny versjon uten at disse er bygd inn i systemet. En beta for ArcGIS 10.4(X) er tilgjengelig. 

Les mer her