Nyttig informasjon per programvare ved supporthenvendelser

For at vi skal kunne behandle henvendelsen din så raskt som mulig vil det hjelpe om du sørger for at vi har så mye informasjon som mulig om din henvendelse. Relevant og nødvendig informasjon kan for eksempel være:

 • Din kontaktinformasjon og firma du jobber for
 • Produkt og versjonsnummer
 • Detaljert beskrivelse av forespørselen
 • Eventuelle feilmeldinger og steg som utføres i forkant av feilmeldinger. Gjerne med skjermdumper
 • Eksempeldata der det er relevant at vi gjenskaper problemstillingen

Her er en mer detaljert beskrivelse av hva som kan være relevant pr. produkt:

ArcGIS Desktop

 • Navn på programvare
 • Versjon
 • Beskrivelse av arbeidsflyt (hva gjør du for at det skal feile?)
 • Beskrivelse av feil
 • Full feilmelding og nummeret på feilmelding (gjerne med skjermbilde)
 • Beskrivelse av data involvert: hva inneholder det + kilde
 • Uttrekk av dataen du bruker

ArcGIS Enterprise

 • Komponenter involvert
 • Versjon
 • En oversikt over struktur (antall maskiner, navn på maskiner, og hva som er installert hvor)
 • Beskrivelse av feil
 • Beskrivelse av arbeidsflyt (hva gjør du for at det skal feile?)
 • Logger for det tidsrommet som feiler (debug, hvis mulig)

Geodata Online

ArcGIS Online

 • Beskrivelse av feil eller ønsket utfall
 • Subscription ID til deres ArcGIS Online-organisasjon
 • Skjermdump av vinduet du jobber i
 • Brukerdetaljer for den som opplever feilen

FME

 • Versjon
 • Arkitektur (32-bit og 64-bit)
 • Full feilmelding og nummeret på feilmelding (gjerne med skjermbilde)
 • Logg
 • Testdata
 • Hvis GeoSOSI: versjon

Geocortex

 • Produkt og versjon
 • Full feilmelding og nummeret på feilmelding (gjerne med skjermbilde)
 • Hvis public: link til site
 • Hvis NT: versjon
 • Hvilke tjenester brukes

Annet

 • Skjermdump
 • Testdata

.