Fem måter å bruke GIS mer effektivt på

Bymiljøetaten i Oslo kommune sparer både tid og penger på smart forvaltning av parkene i kommunen.

Publisert: 09. mars 2017

Fordelene med GIS

I 2008/2009 overtok Bymiljøetaten (BYM) ansvaret for forvaltning av gatelys fra Hafslund Nett. Basen er mer eller mindre urørt etter overtakelsen noe som innebærer et stort etterslep på oppdatering etter nybygging de siste årene. Oslo kommune Bymiljøetaten forvalter infrastruktur inklusiv belysning langs veier, park, torg, elver og skiløyper mm. I tillegg er bymiljøetaten er involvert i en rekke bygge-/byutviklingsprosjekter for Oslo og infrastruktur fra belysningsdatabasen er et vesentlig bidrag i prosjekteringsøyemed. Behovet var nye effektive og brukervennlige løsninger for oppdatering og vedlikehold.

Figur: ArcGIS Online WebAppBuilder med objekttyper

Tips 1

Med 80 000 belysningspunkt var forvaltning sentralt her. Det løste vi gjennom ArcGIS for Server på Amazon. De tilbyr en forvaltnings-database med tilhørende webtjenester som tilbyr oppdaterte data/tjenester til ønskede støttesystemer. Over 80 000 belysningspunkt og en rekke andre objekter med tilhørende egenskaper kan nå redigeres via nettbrett og desktop. Dette er en fleksibel måte å forvalte store datamengder og kritisk informasjon på.

Tips 2

For tjenesten er det satt opp roller og brukere for å ivareta sikkerheten. Det er også datalogging i databasen slik at man kan logge/inspisere de siste endringer som er gjort, og hvem som har utført. Tjenestene redigeres via web app builder i ArcGIS Online og Collector Appen på mobil/nettbrett.

Oppdaterte gatelys vises i WORM/Bymelding og brukes som bakgrunnsinformasjon når publikum melder inn f.eks «mørkt gatelys».

Tjenestene hentes også inn i Bymiljøetaten sin interne innsynsløsning Geobank som baserer seg på hyllevare (Geocortex Essentials) fra Geodata. Geocortex Essentials er også installert på Bymiljøetaten sin Amazon server.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Knut Fredrik Sæther
Knut Fredrik Sæther
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.