Byer er fremtiden, så fremt de bygges riktig

Oslo kommer dårligst ut blant de skandinaviske byene i Ericssons rapport som måler bærekraftig byutvikling og IKT-modenhet blant verdens byer. Smart byplanlegging er en av hovedfaktorene for å nå høyere opp på rangeringen.

Byer er fremtiden, så fremt de bygges riktig

Oslo kommer dårligst ut blant de skandinaviske byene i Ericssons rapport som måler bærekraftig byutvikling og IKT-modenhet blant verdens byer. Smart byplanlegging er en av hovedfaktorene for å nå høyere opp på rangeringen.

Publisert: 21. mars 2017 , i Geir forteller

Verden er på vei inn i en æra der byenes økonomiske og politiske påvirkning øker hurtig. Flertallet av verdens befolkning bor i byer, og urban bosetting øker. Byer er derfor avgjørende for å løse de store sosiale, miljømessige, og økonomiske utfordringene vi står overfor. For Norge sin del er det spesielt aktuelt å se på boligutvikling i byene. Norske byer er i sterk vekst, og har behov for å holde tritt med befolkningsveksten. En forutsetning for å redusere byens CO2-utslipp er at en stor del av veksten må skje ved transformasjon og fortetting i den allerede bygde byen.

Utfordringen er å ivareta innbyggernes livskvalitet og interesser gjennom å skape gode boliger og uteareal på de rette stedene. Fremtidens byer karakteriseres blant annet ved at:

  • Byer og samfunn er robuste, samtidig som de er tilpasningsdyktige. Nabolag er steder der du både bor, arbeider, handler og underholdes. Innbyggerne har med korte avstander tilgang til viktige tilbud og det du trenger i hverdagen.
  • Nabolagene kjennetegnes ved effektiv bruk av ressurser; individer, organisasjoner og bedrifter deler arealer, eiendeler og tjenester i utstrakt grad.
  • Grønne områder skaper en sammenhengende følelse av natur i de urbane områdene. De bidrar til byens økosystem ved å rense luften, håndtere vannføring, og øker det biologiske mangfoldet.
Barcode i Oslo

Heldigvis registrerer jeg at norske politikere er enige i disse tankene. I Oslo kommunes vedtatte kommuneplan kan man blant annet lese:

Oslo kommune vil kanalisere en stor del av veksten til indre by og dens randsoner, der kollektivtilbudet er best. Slik styrkes også Oslos bymessige karakter og muligheten for å utvikle flere urbane kvaliteter. Dette kommer til uttrykk gjennom at flere områder får økt tetthet og et styrket kultur-, handels- og tjenestetilbud, samt mer attraktive by- og gaterom. Nærhet til jobb og fritidsaktiviteter gjør det mulig for flere å gå, sykle eller bruke kollektivtransport når de reiser, samtidig som det gjør byen mer attraktiv å bo i.

Vi er åpenbart enige om hvordan fremtidens byer bør se ut, men hvordan kan man sikre at vi bygger i henhold til disse målene? Svaret er god planlegging, og god planlegging bygger på fakta. Vi tror at det er mulig å designe fremtidens smarte byer gjennom bruk av geografisk informasjonsteknologi og -data. I Geodata jobber vi hver dag med å gjøre det enkelt å samle informasjon, presentere det forståelig og dermed konkludere på riktig grunnlag. Kart er et sentralt verktøy i god byplanlegging, der disse visjonene skal realiseres, og vi jobber med å bistå en rekke aktører, både i det offentlige og private, med å utvikle fremtidens byer. Hvis du ønsker å se mer av hvordan vi jobber med Smarte byer finnes det masse informasjon her