Bedre eiendomsdata - på ett sted

​Tungrodde reguleringsprosesser og tidkrevende saksbehandlinger er med på å øke eiendomsprosjekters risiko og tidsbruk. Men det finnes teknologi som reduserer begge deler.

Bedre eiendomsdata - på ett sted

​Tungrodde reguleringsprosesser og tidkrevende saksbehandlinger er med på å øke eiendomsprosjekters risiko og tidsbruk. Men det finnes teknologi som reduserer begge deler.

Publisert: 02. mai 2017 , i Teknologi

Fellestrekket er at reguleringsprosesser og saksbehandling koster mye penger og tid, og det er lett å forestille seg at omstendelig innhenting av informasjon ofte er en tungvint og nedprioritert affære. 

Høres det kjent ut? 

Geodata har utviklet et verktøy som kanskje er interessant for deg: Location Analytics innhenter automatisk store mengder data og visualiserer dette i kartutsnitt. All relevant informasjon er samlet på ett og samme sted. Jobber du med eiendom kan verktøyet både tydeliggjøre og realisere potensialet i et prosjekt.

Det du trenger til prospektering av nye bygg

Når du står overfor en kartleggingsfase tidlig i et prosjekt er det hensiktsmessig å samle grunnleggende eiendomsinformasjon på samme sted. 

Eierinformasjon, bygningsinformasjon, tomteregister og tinglysninger på aktuelle eiendommer hentes lett frem fra Norges offisielle register og vises i kartet.

Verdifull innsikt i området

Minst like viktig som å ha oversikt over matrikkelinformasjonen er inngående kjennskap til området prospektet befinner seg i. 

Med Location Analytics kan du hente demografiske tall som alderssammensetning, utdanningsnivå og inntektsnivå i et bestemt område fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og presentere dette enkelt og oversiktlig i kartet. Hvorvidt området har opplevd til- eller fraflytting de siste årene og i hvilken grad er også tilgjengelig. 

Disse tallene har tidligere vært tidkrevende og utfordrende å samle inn, men vises nå ved enkle tastetrykk. Dette er verdifull innsikt når man skal utvikle og markedsføre eiendom. Informasjon om boligmiksen i et nabolag kan også bidra til å gi deg innsikt i hva slags type eiendom som det er lurt å satse på nettopp her.

Fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) hentes tall om årsdøgnstrafikk, som viser trafikktall akkurat der du vil. På denne måten har du solide tall som viser hvor mange biler som kjører forbi eiendommen i snitt per dag. Like enkelt kan du trekke ut informasjon og oversikt over kollektivtrafikken i nærområdet.

Først og fremst enkelt

En slik innsikt har tidligere kun vært forbeholdt de som mestrer databasebehandling og programmering. Location Analytics er derimot designet slik at alle kan bruke det - på tvers av organisasjonen. 

Det er jo tross alt mer effektivt når flere deler samme innsikt.

Her kan du lese mer om hvordan Location Analytics gjør hverdagen enklere for eiendomsbransjen