FME brukerkonferanse 2017: Former verden med data

Brukerkonferansen er et viktig møtested for oss som nerder med datakonvertering og FME til daglig. Vi dro til Vancover i slutten av mai for å delta på konferansen. Det ble en svært spennende og lærerik uke.

FME brukerkonferanse 2017: Former verden med data

Brukerkonferansen er et viktig møtested for oss som nerder med datakonvertering og FME til daglig. Vi dro til Vancover i slutten av mai for å delta på konferansen. Det ble en svært spennende og lærerik uke.

Publisert: 06. juni 2017 , i Teknologi

Geodata har i flere år vært forhandler av FME, og er et viktig verktøy i vår bedrift. Derfor deltok Knut Olav med på forhandlermøtet i forkant av konferansen, som gav et nyttig innblikk i både strategi og planer fremover. 

Videre var det duket for det som kalles "preconference training", altså et litt mer dyptgående kurs i forkant av konferansen. Vi må si vi ble ganske imponerte da Safe Software - som er arrangør av konferansen - stilte med en Amazon-maskin til rådighet for alle deltagerne.

Under "preconference training" fulgte vi blant annet et kurs i integrasjon med- og konsumering av Web Services med FME. I tillegg deltok vi på et kurs i integrering av FME med avansert funksjonalitet i Geodatabaser, blant annet bygge subtyper og domener, relasjonsklasser, feature-linkede annotasjoner og nettverksklasser.

Det er synd at vi kun hadde tid til å delta på to kurs hver, for her var det mye spennende og nyttig å lære. Den virtuelle maskinen vi hadde fått tildelt sto for øvrig til vår disposisjon under resten av konferansen også, og flere av de tekniske workshopene var lagt opp slik at det var mulig å prøve ut ting selv underveis! Det gav oss en langt bedre læring enn kun å følge med på hva foreleseren sier og gjør.

Konferansen dag for dag

Dag 1
Safe Softwares radarpar Dale Lutz og Don Murray  åpnet konferansen og lanserte mottoet «Shaping our world with data». Dagen videre bestod av ulike foredrag og tekniske sesjoner. Vi vil nok si at det mest interessante var å høre den nå pensjonerte canadiske testpiloten og astronauten Chris Hadfield holde foredraget «Managing Complexity and Change». Det var utrolig spennende å høre hvordan han som sjef for den internasjonale romstasjonen, sammen med både russere og amerikanere, hadde håndtert uventede kriser og hvordan de til slutt landet i Kazakhstan i en Sojus romkapsel.

På den tekniske siden fikk vi bekreftet vår oppfatning av at FME på en utmerket måte spiller sammen med databaser, og at det i mange sammenhenger er fornuftig å la FME administrere og utnytte kraften i databaser som Oracle og Postgres/PostGIS.

Dag 2
Jan Bliki fra EEA (European Environment Agency) startet denne dagen i en plenumssesjon. Bliki forklarte og viste hvordan de bygger datadistribusjon innen EU ved bruk av FME og FME Server. Her fikk vi bekreftet at Geodata tenker veldig riktig når vi bygger den nasjonale geoportalen Geonorge for Kartverket og Norge digitalt.

Dag 3:
Dette var dagen for nyheter og hva vi kan forvente oss kommer i FME framover. Det mest åpenbare er at de utvider Server med desktopfunksjonalitet. For eksempel vil det etter hvert bli mulig å gjøre endringer i workspace som er flyttet til Server.

Samtidig ble det vist at det vil bli mulig å lage «modeller» for hvordan workspace skal sparkes i gang på server, blant annet ved at server «lukter på» kataloger/ftp/dropbox o.l. for nye filer. Når disse dukker opp vil workbench-ene starte. Nok en gang ved bruk av «transformere» i webgrensesnittet.

Mer om hva som er nytt i FME kan du høre fra Europaansvarlig i Safe Ken Bragg, vi intervjuet ham da han var i Norge nylig.