Beredskapssenter skaper debatt

Det nye beredskapssenteret for politiet skal ligge på Taraldrud i Ski kommune. Om bare få dager går høringsfristen ut. Mange er skeptiske og bekymret, blant annet i nabokommunen Oppegård. Vi har laget en visuell fremstilling som viser planene for innbyggerne.

Publisert: 19. juni 2017 , i Inspirasjon


Et beredskapssenter for politiet har vært planlagt lenge, og fikk fornyet aktualitet som følge av 22. juli-kommisjonens anbefalinger. Etter å ha vurdert flere forslag, landet regjeringen på å etablere beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune.

– Samlet sett egner Taraldrud seg best. Årsaken er lokalisering og utvikling av området. Utfordringene med grunnforholdene på Grønmo var dessuten mer komplekse enn vi trodde. Grønmo vil bli langt dyrere enn Taraldrud, sa daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til NRK Østlandssendingen.

I tillegg til den politiske diskusjonen om hvor beredskapssenteret skal ligge, er det naturlig nok en diskusjon i kommunene og blant kommunenes innbyggere. Taraldrud ligger i Ski kommune, men ligger tett opp til Oppegård kommune. Mange er bekymret for blant annet støynivået fra beredskapssenteret og hvordan dette vil ha innvirkning på skolehverdagen til barna i nærområdet.

Regjeringen har lagt opp til en bred involvering, og oppfordrer til å komme med høringsinnspill på reguleringsplanen. Mengden dokumentasjon og plandokumenter kan oppleves som overveldende, og det er ikke alltid like lett å forstå konsekvensene av planene.

Derfor har Geodata laget en visuell framstilling som gir Oppegård kommunes innbyggere og andre interessenter bedre innsikt og forståelse for konsekvensene av etableringen av beredskapssenteret (fungerer best på pc/mac, da 3d-modellene ikke vises på mobil). 

SINTEF har utført støyberegninger for ett utvalg nærliggende bygninger i området. Her vises modellerte verdier for støy fra treningsgranat.

Vi har brukt Story Map – kartfortelling – fra Esri, som er et godt presentasjonsverktøy for slike plansaker. Styrken er å kunne kombinere vanlige kart med 3D-modeller, bilder og illustrasjoner. I dette eksempelet har vi hentet bygningsinformasjon fra Felles kartdatabase (FKB), terreng- og vegetasjonsinformasjon informasjon fra den nasjonale høydeforvaltningsløsningen og informasjon og data fra planforslaget fra regjeringen.

I tillegg har vi laget en analyse basert på en støyberegning fra SINTEF, der vi viser støynivået for de som bor nærmest det planlagte beredskapssenteret.

Geodata mener at slike kartfortellinger kan bidra til å styrke de demokratiske prosessene både for stat og kommune. Det oppstår fort mange myter og forestillinger om hvordan endringene blir i både store og små reguleringsplaner. Ved å bruke slike historiekart - gjerne med hjelp av fremstillinger i 3D, vil det gi både politikere et bedre beslutningsgrunnlag. I tillegg gir det et mer presist grunnlag for interessenter å gi et godt høringssvar.


Oppdatering: Lokalpressen fattet også interesse for kartfortellingen like før høringsfristen gikk ut.