Arbeidsgivere må ta større ansvar for studenter og nyutdannede

Som arbeidsgiver har vi et ansvar for at de under utdanning og nyutdannede får et godt og reelt møte med arbeidslivet, at de får en sjanse til å utforske sine muligheter og at de får en god start på karrieren. I Geodata tar vi dette ansvaret på alvor.

Publisert: 23. juni 2017 , i Nyhet

Det er lett for oss som konsulentbedrift å tenke at sommerjobb for studenter er en måte å få billig arbeidskraft på eller at en traineeløsning er det samme. Men tenk på da du selv var under utdannelse eller nyutdannet, de litt kjipe oppgavene du ble satt til i starten, den litt manglende opplæringen eller sommerjobben på et gatekjøkken. Ja, det ga deg en viss erfaring med det å være i en jobb, men ble du egentlig motivert til noe som helst? Heller litt demotivert, kanskje?

Det var da ikke slik du trodde det skulle være etter alt pratet om karrierevalg og den spennende jobbhverdagen som ventet når du endelig var ferdig med utdannelsen. Som arbeidsgiver har vi et ansvar ovenfor de som utdanner seg til å jobbe i vår bransje, et ansvar for at de skal bli motiverte dyktige arbeidstakere som utvikler seg faglig og gjerne blir hos oss lenge. Det skjer ikke gjennom rutineoppgaver eller det å si nei til utplassering eller å droppe traineeprogrammet.

I fem uker har fem studenter sommerjobb i Geodata. Gjennom workshops og kursing skal studentene i løpet av fem uker komme frem til hvordan de kan løse et reelt kundecase sammen med erfarne konsulenter, men uten at det faktisk er et oppdrag for en kunde. Her er tre av dem: David Lange (f.v), Håkon Berg Lofthus og Fahd Newaz.

Dette ansvaret ligger kanskje litt ekstra sterkt akkurat nå hos oss som ansetter de med realfagbakgrunn, fordi behovet for at unge velger akkurat den retningen er stort. Christine Korme er digitaliserings- og fornyingsdirektør i Abelia. Hun skriver om forslaget til en dansk teknologipakt der det ligger ekstra stor vekt på næringslivets deltagelse på alle nivåer i utdanningsløpet. Denne tanken bør stå sterkere også hos norske bedrifter.

I Geodata har vi valgt å ta vår andel av ansvaret på to konkrete måter:

Traineeprogram

Å bli ansatt i vårt traineeprogram tilsvarer en fast stilling som konsulent med et kompetansehevingsprogram sammen med andre nyutdannede som tilleggsgode. Programmet byr på faglige og personlige utfordringer der man blant annet vil oppholde seg i USA over en lenger periode, jobbe med et felles kundeprosjekt og få egen mentor.

Verdens beste sommerjobb

I år har vi studenter på sommerjobb for første gang i Geodata. Vi kaller det verdens beste sommerjobb fordi dette er en læringsmulighet og en reell jobbhverdag mer enn mange andre sommerjobber.

Gjennom workshops og kursing skal studentene i løpet av fem uker komme frem til hvordan de kan løse et reelt kundecase sammen med erfarne konsulenter, men uten at det faktisk er et oppdrag for en kunde. Vi sitter altså ikke igjen med så mye billig arbeidshjelp, men vi får noen gode ideer, vi får jobbe sammen med unge sultne folk og studentene får erfare hvordan det er å jobbe sammen med drevne konsulenter.

Hvorfor har vi ikke gjort dette tidligere, spør du kanskje? Det er flere grunner til det, men hovedgrunnen er at vi ikke har hatt de arbeidsoppgavene og den oppfølgingen som vi mener må være på plass. Det er liten hensikt å hente inn studenter i fem uker uten å gi dem noe konkret å jobbe med. I år har vi dette på plass, og vi tilbyr et opplegg som gir studentene utfordringer og arbeidsoppgaver i trygge rammer - med god oppfølging.

Som arbeidsgiver har vi et ansvar for at de under utdanning og nyutdannede får et godt og reelt møte med arbeidslivet. Dette betyr at de ansatte også må bidra. Her underviser Ole Magnus Habberstad fra Geodata (i midten) Kristian Hasli Johnsen (t.v) og Markus Markussen.

I tillegg til dette har vi deltidsansatte GIS-ambassadører på studiesteder der programvaren vår brukes mest. Også en fin mulighet for studenter til å få relevant jobberfaring som supportmedarbeidere på en sentral programvare på fagfeltet.

Egentlig synes vi det bør være et krav at arbeidsgivere tar sitt samfunnsansvar overfor de under utdanning og nyutdannede og bidra til å fremme et fagområde for potensielle studenter. I år er det rekord på antall søkere til spesialisering i Geomatikk, det er vi svært glade for og liker å tro at vårt engasjement for studenter og nyutdannede er et viktig bidrag til akkurat det.

Du kan lese mer om hva vi gjør for studenter og nyutdannede her.