Studenter vil gjøre byen smartere - startet med renovasjonsløsning

Fem studenter - Kristian, Markus, Fahd, David og Håkon - tilbragte fem sommeruker hos Geodata med ett oppdrag: “Kom opp med en løsning som bidrar til en smartere by”.

Publisert: 08. sep. 2017 , i Inspirasjon

De endte med å lage en løsning for avfallshenting i Oslo der sanntidsdata og sensorer står sentralt for å effektivisere dagens løsning. Mer om løsningen senere, først litt om gjengen.

Ulik fagbakgrunn

– Vi har ulike fagbakgrunner og studieretninger, men ser at det er mye til felles. I tillegg til at vi har forskjellig fagbakgrunner har vi også ulike personlighetstyper. Noen er glad i mennesker og har mye kunnskap rundt samfunnsproblemer. Andre er flinke til å ta initiativ og noen er glad i å lese seg opp og lære ting grundig.

- Vi synes det var spennende å jobbe sammen med så ulik bakgrunn, og vi lærte mye av hverandre, sier Fahd.

Sammen utgjør de fem studentene en prosjektgruppe med en god blanding av fagområder; en designer, to geomatikere og to programmerere. Kristian Hasli Johnsen tar en master i informatikk ved Universitetet i Oslo, og har nå begynt på sitt femte år. Markus Markussen fullførte nettopp en dataingeniør-bachelor ved NTNU og til høsten går han videre med en master i Roma. Håkon Berg Lofthus tar en master i geomatikk ved NMBU og begynner på sitt femte år. David Lange tar en master i geomatikk ved NTNU og begynner også på sitt femte år. Fahd Newaz går siste året master i informatikk, med fokus på design, bruk og interaksjon, på Universitetet i Oslo.

Gjengen er enige i at det har vært en bra prosess. Spesielt satt de pris på mentorene Ida og Astrid, som er kunnskapsrike og lærte bort mye på kort tid.

Jeg var nysgjerrig på GIS fordi det er en fin måte å visualisere data på. Det er generelt ganske vanskelig å forstå data når det kun presenteres som tall. Med GIS kan vi presentere dette bedre og gjøre store datamengder gjenkjennelige.

-Kristian Hasli Johnsen

Et innblikk i en vanlig arbeidshverdag

Astrid Hvattum er teamleder for utvikling i Geodata og har hatt ansvaret for årets sommerjobbkull og opplegget de skulle følge.

– Vi fikk rundt 200 søkere til stillingene, så det er tydelig at studentene både har behov for sommerjobb – men også en relevant sommerjobb. I de fem ukene hos oss har de fått kjenne på kroppen hvordan det er å jobbe i et fagmiljø, kjenne litt på leveransekrav, men også det å kunne jobbe kreativt med geografiske data og hvordan dette kan være med på å forme omgivelsene våre, sier Hvattum.

Sommerstudentene Fellesbilde

- Selv med ulik bakgrunn og personligheter, har vi klart å jobbe mot et felles mål med veldig godt samarbeid og forståelse av hverandres styrker, sier de.

Lag en smartby-løsning

Oppdraget til studentene var konkret, men likevel svært åpent. De skulle rett og slett komme fram til en løsning som gjør byer smartere, ved å ta i bruk kartdata. De første to til tre ukene var satt av til brainstorming, en noe uvant arbeidsmetodikk for gjengen som hadde mer teknisk bakgrunn.

- Brainstorming var kanskje noe av det mest interessante vi gjorde, det var veldig nytt - og nyttig for oss, sier Markus.

Ideene var mange og spant blant annet innom tematikker som helse, kollektivtransport og faktorer for læring og trivsel i skolen. Blant annet stod en løsning der du kan sjekke hva som lønner seg mest for deg og miljøet akkurat dit du skal, å ta egen bil eller å reise kollektivt, høyt på listen. Selv om tematikken var variert, var det en ting som stod sentralt: det skulle være behovsstyrt.

Vinneren handlet om søppel - eller avfall som det heter i kommunen. Gjengen lagde prototypen på en løsning som skulle revolusjonere avfallshentingen. I dag er avfallsinnhentingen i stor grad basert på rutine, som kan føre til at biler kjører ruter som kunne ha ventet til et senere tidspunkt.

Litt om renovasjonsløsningen

Tanken er at man skal bruke sensorer for å overvåke mengden søppel i hver avfallsbeholder, og å planlegge ruter basert på hvor fulle de er, eller eventuelt når de vil fylle seg i fremtiden.

Løsningen består av tre deler: Hoveddelen er en nettapplikasjon der planleggeren kan fylle inn ulike parametre for rutegenerering, se på statistikk for rutene, og håndtere ressurser som sjåfører og biler. I tillegg er det en side der man har oversikt over alle klager som har blitt sendt inn. Del to er en tilbakemeldingsapp, der sluttbrukere kan finne den aktuelle avfallsbeholderen og rapportere inn manglende tømming, skader på beholderen, eller lignende. Tredje del er en app der sjåfører mottar de genererte rutene og underveis i ruta kan sjekke av hvilke beholdere som er tømt.

Veinett: For å kunne generere ruter må systemet vite hvor veiene er. Heldigvis eksponerer kartverket data for alle kjørbare veier i Norge, gjennom tjenesten Elveg.

Dummydata: I dag har de færreste avfallsbeholdere sensorer. For å kunne bygge en fungerende demo måtte vi derfor være kreative, så vi genererte dummydata. Vi begrenset oss til Oslo, og brukte adressepunkter som fungerer som posisjon for avfallsbeholdere (standplasser).

Løsningen bruker et standardoppsett på ArcGIS Server, med en PostgreSQL-database i bunn og ArcGIS API for JavaScript på toppen. I tillegg brukte de Collector for ArcGIS til tilbakemeldingsappen. Til front-end brukte de stort sett jQuery og Bootstrap. Til analyse-seksjonen i applikasjonen brukte de Esri Insights for ArcGIS.

JavaScript-APIet tilbyr enkle metoder for å vise kart i nettløsninger, hente ut verdier basert på posisjon eller andre parametre, beregne ruter basert på veinett og mye mer.

Fra prototypen studentene laget

Vi har tidligere skrevet om hvilket ansvar vi har som arbeidsgiver for å gi studenter slike muligheter.

- Det er ingen tvil om at vårt første sommerjobbprosjekt var en suksess og vi kommer til å fortsette med dette, sier HR Partner og mentor for studentene Ida Frydenberg Daffinrud.

I Geodata er vi imponerte og inspirerte over løsningen gjengen laget, vi takker for samarbeidet og ønsker Kristian, Markus, Fahd, David og Håkon lykke til videre!


Er du nysgjerrig på sommerjobb hos Geodata? Send meg et hint så gir jeg beskjed når det er mulig å søke.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ida Frydenberg Daffinrud
Senior HR Business Partner

.