Geodata sentral i beredskapen rundt sykkel-VM

Geodatas kartløsninger har vært sentrale når 31 aktører skal samhandle og sikre beredskapen under sykkel-VM i Bergen.

Publisert: 13. sep. 2017 , i Reportasje

UCI Road World Championships (Sykkel-VM) er ett av verdens største idrettsarrangement. 12 konkurranser over 9 dager, flere publikumsarrangement og et omfattende kulturprogram. Det konkurreres i tre disipliner; lagtempo for profflag, individuelle temporitt og fellesstart.

Arrangementet vil ha 500.000 tilskuere og vil bli sett av 300 millioner TV-seere. I tillegg er det 6.000-7.000 akkrediterte og ikke minst 1.500-2.000 frivillige.

Se vårt StoryMap, som gir et innblikk i både arrangementet og de ulike løypetraseene.

Det vi har skapt sammen ruster Bergen til alle typer hendelser og arrangementer i framtiden.

-Stine Skinnes, prosjektleder i Geodata.

Unikt samhandlingsprosjekt

I alt er 31 aktører samlet i et samvirkesenter i Bergen kommune for å sikre beredskapen under arrangementet. Her er nødetatene, veimyndigheter, kollektivansvarlige, drift av samfunnskritisk infrastruktur og viktige støttefunksjoner i bysamfunnet.

Stine Skinnes er prosjektleder i Geodata, og sammen med Olivia Palm, Barbara Schwendtner og Håkon Dreyer har de levert kartløsningene som samvirkesenteret samler seg rundt.

– Løsningene vi har etablert handler om at nødetater og andre aktører som er involvert får planlagt ressursene sine på en optimal måte. De får full oversikt over sine egne og andres ressurser til enhver tid, og får et felles grunnlag for hvordan de må distribuere dem på best mulig måte om noe skulle skje, sier Stine.

Stine Skinnes er prosjektleder i Geodata, og sammen med Olivia Palm, Barbara Schwendtner og Håkon Dreyer har de levert kartløsningene som samvirkesenteret samler seg rundt.

Sanntidsdata

Geodata har utviklet to ulike løsninger: En lukket versjon for selve samvirkesenteret og en innbyggerløsning. 

– I samvirkesenteret deler alle aktørene informasjon og data i ett felles kart. I dette kartet streames også GPS-posisjoner fra følgebilene til syklistene inn i kartet, slik at aktørene har sanntidsdata over hvor syklistene befinner seg, forteller Stine. 

Alle data lagres i ArcGIS Data Store som er satt opp i en feiltolerant 2-server løsning med failover. Applikasjonene tilbys gjennom ArcGIS Online. I tillegg er det satt opp back up-løsninger ved eventuelle strømbrudd og nettbrudd. Løsningen leverer også data til Locus, som er systemløsningen som ambulansetjenesten bruker.

Innbyggerkartet gir detaljert informasjon for alle som er berørt av sykkel-VM, dag for dag.

Innbyggerkart

Innbyggerløsningen består av ArcGIS Online webapplikasjoner på nettsidene til Bergen kommune. Dette driftes i skyen for å være sikker på at tjenesten har tilstrekkelig med ressurser når nettsidene besøkes av publikum og innbyggere. Her kan du se kartet som er beregnet på innyggerne.

– Målet er at byen skal fungere for innbyggerne selv om det foregår et stort idrettsarrangement, og at kartene som presenteres der skal gi oversikt over hvordan infrastrukturen og tjenestene innbyggerne har behov for er plassert under arrangementet, forteller Stine.

Blant annet har det vært viktig å synliggjøre hvor fastlegene er utplassert i perioden, hvordan sykkelløpet påvirker barnehage- og skolehverdagen og hvor innbyggerne og publikum kan krysse traseen. 

Olivia Palm og Håkon Dreyer fra Geodata jobber i samvirkesenteret i Bergen under hele sykkel-VM.

Mange behov

Én av de største utfordringene var at prosjektet involverte mange aktører med både ulike behov, ulike systemer og ulike måter å samle data på. Målet var hele tiden å få alle til å ha samme forståelse av totalbildet.

– Vi brukte mye tid i startfasen for å kartlegge hvilke behov de ulike aktørene hadde og hvordan de skulle registrere data og objekter, samt hvordan dette skulle presenteres i ett felles kart. Dette har vært en reise både for aktørene og for oss – til dels frustrerende, men også veldig inspirerende, sier Stine.

Skryter av aktørene

– Jeg synes alle fortjener skryt for arbeidet de har lagt ned og for at de har bidratt konstruktivt hele veien. Det har gjort det mulig for oss å lage en løsning som fungere på tvers og som bidrar til økt samhandling. Her har ulike kulturer, tradisjoner og data samlet seg om ett, felles grensesnitt. Det har en utrolig stor verdi for sikkerheten for alle, og viser verdien av å jobbe godt med geografiske informasjonssystemer.

Stine håper nødetatene og de øvrige aktørene tar med seg verdifull læring til videre beredskapsarbeid i Bergen kommune.

– Jeg håper at dette blir et system og en erfaring som lever videre etter at sykkel-VM er gjennomført og blir et godt grunnlag for samhandlingen mellom etatene i Bergen kommune. Det vi har skapt sammen ruster Bergen til alle typer hendelser og arrangementer i framtiden.


Er du nysgjerrig på det vi gjorde for Bergen kommune? Kontakt meg gjerne for en uformell prat!

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Stine Skinnes
Stine Skinnes
Prosjektleder

For teknisk support, gå til våre supportsider.