Geodata leverer nytt kartverktøy til Politiet

Politiets operasjonssentraler får nye kartverktøy. I samarbeid med Locus Public Safety skal Geodata levere kartløsninger som gir kortere responstid, økt samhandling og større muligheter for analyse.

Publisert: 30. okt. 2017 , i Nyhet

Politiet har mange bruksområder og behov knyttet til geografisk informasjon, både i det operative arbeidet, men også innenfor andre virksomhetsområder som straffesaksbehandling, forvaltning og forebygging.

Kartverktøyene fra Geodata erstatter dagens Geopol – et system som er blitt brukt siden 90-tallet og som skal fases ut på grunn av dyrt og vanskelig vedlikehold. 

Administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen under signering av avtalen mellom Geodata og Politiet.
Administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen, takker for tilliten. Til venstre: seksjonssjef i POD, Jørn Schjelderup og PIT-direktør Tormod Stien. (Foto: Torkjell Trædal, Politiforum) Foto: TORKJELL JONSSON TRÆDAL, POLITIFORUM

– Et oppdrag vi vil vokse på

Administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen, sier at Politiet nå får en innholdsrik teknologisk plattform og et utgangspunkt for å utvikle fremtidens polititjenester.

– Jeg er stolt over at fagmiljøet og kompetansen i Geodata er av en kvalitet og et kaliber der Politiet mener vi er best egnet til å levere kartverktøyene til operasjonssentralene. Dette er et oppdrag vi kommer til å vokse enda mer på og gjøre oss enda mer robust og definitivt ledende innen teknologi knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap, sier administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen.

Geir Hansen, Geodata.
PIT-direktør Tormod Stien, seksjonssjef i POD, Jørn Schjelderup og administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen. (Foto: Torkjell Trædal, Politiforum) PIT-direktør Tormod Stien, seksjonssjef i POD, Jørn Schjelderup og administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen. Foto: Torkjell Trædal, Politiforum

Bedre muligheter for analyse

Politiet får nå ett, felles geografisk informasjonssystem (GIS), basert på en teknologisk plattform med mange funksjoner og funksjonalitet. Løsningen skal dekke dagens og fremtidens behov for operative, taktiske og strategiske GIS- og analyseløsninger.

Til Politiforum, som utgis av Politiets Fellesforbund, sier Dag Hjulstad, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt og delaktig i prosjektet som har anskaffet den nye kartløsningen følgende:

– For oss som jobber på operasjonssentralene føles det i dag som om vi har et uutnyttet potensiale i kartene våre. Med det nye GIS-verktøyet fra Geodata forventer vi å få mer utbytte av kartene, ved at vi kan få opp mer informasjon direkte i kartet. Det kan gjøre at kartet kan brukes som beslutningsstøtte og gi et bedre situasjonsbilde.

Med den nye kartløsningen kan politiet nå i større grad koble geografiske data og analyser tettere til kartplattformen. I tillegg vil det bli enklere å dele kart med andre aktører. 

Politiet får nå ett, felles geografisk informasjonssystem (GIS), basert på en teknologisk plattform med mange funksjoner og funksjonalitet. Løsningen skal dekke dagens og fremtidens behov for operative, taktiske og strategiske GIS- og analyseløsninger.

– God prosess

Kundeansvarlig i Geodata, Christer Sandum, skryter av en grundig og ryddig prosess fra politiets side.

– Det har vært utfordrende og har satt teamet i Geodata og Locus Public Safety på en skikkelig prøve. Nå er vi veldige glad for den tilliten politiet har gitt oss, og vi gleder vi oss til å sette i gang og bidra til at politiet får bedre verktøy å jobbe med i hverdagen, sier kundeansvarlig i Geodata, Christer Sandum.

Løsningen fra Geodata er bygget på ArcGIS-plattformen fra Esri og på teknologi fra Locus Public Safety, som er underleverandør og samarbeidspartner med Geodata i prosjektet.

Kontrakten mellom Geodata og Politiets IKT-tjenester ble signert i oktober.


Om du ønsker å vite mer om hva vi gjør innen samfunnssikkerhet og beredskap, ta kontakt med oss. 

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Christer Sandum
Kundeansvarlig

.