Geodata med helautomatisert 3D-tjeneste

Geodata gjør det enklere å jobbe med 3D-data. Nå trenger du kun å tegne inn et ønsket område i kartet – så sendes 3D-scenen direkte til deg.

Publisert: 21. nov. 2017 , i Teknologi

Tjenesten er en såkalt «clip & ship»-tjeneste. Brukeren tegner et område i kartet (polygon) og tjenesten produserer automatisk en komplett 3D-scene. Forespørselen behandles, prosesseres og blir sendt direkte til din ArcGIS- Pro eller Online-konto.

Les mer om ArcGIS-produktene fra Esri.

Basert på vår egen 3D-database og laserdata

Tjenesten henter data fra Geodatas egen database med 3D-bygg, samt laserdata fra Kartverket. Oppløsningen på terrengmodellene avhenger av hvilke laserdata som finnes for området, men kan være inntil 25 cm.

– Vi bearbeider nedlastede laserdata med å legge på farge (rgb-verdier) fra flybilder og fjerner punkter over bakken der vi finner veg, bygg eller vann. Basert på bearbeidede laserdata, lager vi en detaljert terrengmodell for tegnet område, samt en egen 3D-modell for vegetasjon, forteller produktsjef Geirulv Storaker.

Kartet over viser et eksempel på et uttak fra Geodatas nye clip & ship-tjeneste for 3D-scener.

Leverer komplett 3D-scene

Når all prosessering er ferdig, lager Geodata en komplett 3D-scene som inneholder detaljert terreng, 3D bygninger og vegetasjon for området. For områder utenfor tegnet område, blir Geodatas standard terrengmodell lagt til.

I tillegg blir terrenget drapert med Geodatas egen bildetjeneste (GeocacheBilder) og alt sammen blir publisert – fiks ferdig til bruk – på din egen ArcGIS Pro eller Online-konto.

Følger OGC-standarden

Tjenesten er tilgjengelig for Norge Digitalt-parter, og øvrige brukere vil etter hvert få tilbud om en tilsvarende tjeneste via Ambita sin Infoland (www.infoland.no)

Tjenesten som publiseres følger OGC-standarden (I3S) for publisering av 3D innhold.

– Vi følger OGC-standarden for at alle systemer og plattformer skal kunne lese webscenen som tjenesten tar ut. Dette er åpne og dokumenterte formater og standarder, noe som gjør det enklere for kunden å utveksle denne type data. I tillegg gir denne standarden høy ytelse, rask visualisering og kjører på både mobil, web og desktop, sier Geirulv.

Er du interessert i Geodatas 3D-tjeneste, les mer her.

Vi har holdt webinar om tjenesten tidligere, det kan du se her.

Vil du snakke mer om 3D? Ta kontakt:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Geirulv Storaker
Geirulv Storaker
Kundeansvarlig
Tore Jensen
Tore Jensen
Teknisk rådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.