Vinnere av kartprisene

Byplanlegging og byer ble sentralt da Geodatas kartpriser for 2017 ble delt under GeoTek 15. februar 2018. Prisene ble delt ut i kategoriene: Beste bruk av data, mest kreative kart og beste kart.

Publisert: 19. feb. 2018 , i Nyhet

Vinnerne av prisene ble:

Beste bruk av data: Asplan Viak

Med kartet: "Modeller fremtidens byliv med sentralitetsanalyse".

Juryens begrunnelse:

"I dette historiekartet blir vi tatt med dypt inn i analysens verden. Forfatteren av «kartet» har sydd sammen en praktfull presentasjon av spennende data. Juryen likte spesielt godt hvordan man bruker nettverksdata til å simulere fremtidens byliv. Analyseresultatene og dataene er presentert på en svært lesbar måte i kartet".

Se Asplan Viaks historiekart.

Mest kreative kart: Sandefjord kommune

Med kartet "Gatenavn med tilknytning til kjente personer".

Juryens begrunnelse:

"Vinneren viser frem et interessant datasett med god underholdningsverdi på en enkel og oversiktlig måte. Kartet er relevant og forteller en historie gjennom bilder og interessante tekstlige beskrivelser samtidig som kartet gjør det hele lettfattelig og konkret. Man kan vandre gjennom gatene i byen og lese om personene bak gatenavnene".

Se Sandefjords kart.

Vinnere fra Bergen kommune

Best kart: Bergen kommune

Med kartet: "Kartfortelling om kommuneplanens arealdel".

Juryens begrunnelse:

"Det å kombinere et historiekart med fagdata kan ofte være krevende. Dette har vinneren løst på en smidig og illustrativ måte ved å integrere mye av kartets budskap inn i historien. Planbeskrivelser, bestemmelser og retningslinjer, virker ikke ved første øyekast som den mest spennende historien. Men med rå kartografi og brukervennlige tilpasninger i kartet klarer forfatteren her å formidle budskapet på en svært god måte. Kartet er med på å senke terskelen for forståelsen av fagdata, noe vi som lesere av kartet verdsetter".

Se Bergen kommunes historiekart.

.