Vær smart – del åpne data!

Skal vi utvikle byene og kommunene våre videre og skape smarte samfunn, vil åpne data spille en viktig rolle. Som ArcGIS-bruker kan også du dele dataene dine – og det er enkelt.

Publisert: 28. feb. 2018 , i Teknologi

Svært mye av dataene som produseres og genereres i dag har en geografisk kontekst. Økt mobilitet, fremvekst av sensorteknologi og tingenes internett bidrar til at mengden geografiske data og sanntidsdata vil øke dramatisk i årene fremover.

Det er liten tvil om at den smarte byen trenger denne informasjonen og dataen for å effektivisere, innovere, for å samskape og ikke minst se nye sammenhenger ved å kombinere disse dataene og få ny innsikt.

Nøkkelen for å få dette til, er å dele data. Vi viser deg hvordan du gjør dette nederst i bloggposten.

Hva er åpne data?

Åpne data handler om tilgang til data; tabeller, databaser, tall og tegn i formater som utviklere og datamaskiner liker. En forutsetning er at dataene deles med en åpen lisens, som gjør at andre kan gjøre som en vil med dataene – men må oppgi kilden.

I hovedsak er det tre kjennetegn for åpne data:

  • De skal være tilgjengelig for alle
  • Være til fri bruk
  • Være i et maskinlesbart format

Registret over åpne data fra det offentlige finner du på data.norge.no, som driftes av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). For oss som jobber med geografiske data, deles åpne data gjennom geonorge.no.

Å gjøre mer offentlige data tilgjengelig som åpne data er viktig både for å bidra til næringsutvikling, effektivisering og et åpent og opplyst demokrati.

-Øystein Åsnes er seniorrådgiver i avdeling for digital forvaltning i Difi.

Hvorfor åpne data?

Øystein Åsnes er seniorrådgiver i avdeling for digital forvaltning i Difi. Han oppfordrer til at flere deler åpne data.

– Offentlige virksomheter samler inn og skaper et bredt spekter av data for å kunne utføre oppgavene sine, og denne informasjonen er en ressurs som kan utnyttes mer enn den gjør i dag. Å gjøre mer offentlige data tilgjengelig som åpne data er viktig både for å bidra til næringsutvikling, effektivisering og et åpent og opplyst demokrati, sier Åsnes.

Hvorfor bør norske kommuner dele åpne data?

– En kommune forvalter gjerne langt over hundre fagsystem med data av høy kvalitet, og deler av denne informasjonen er egnet som åpne data, forteller Åsnes.

Han understreker at det er kommunene selv som må gi disse dataene en åpen lisens, slik at de kan tilbys som åpne offentlige data.

Hvor viktig er datakvaliteten på dataene som deles?

– Det aller viktigste er at datakvaliteten er kjent for de som skal bruke informasjonen. Det er ingen som har perfekte data, og datakvalitet er dessuten relativ; den kan være ypperlig til det formålet informasjonen er samlet inn for, men uegnet til et annet formål. Datakvaliteten bør derfor være dokumentert, og kjente utfordringer bør eksplisitt omtales i beskrivelsene. Det er dessuten gjerne en sammenheng mellom økt bruk og økt datakvalitet: når data brukes av flere, oppdages flere feil, avslutter Åsnes.

Geonorge og Norge digitalt

Mange av Geodatas kunder er en del av Norge digitalt-samarbeidet, og deler dermed mye åpne data gjennom kartkatalogen til geonorge.no.

Geonorge utvikles og driftes av Kartverket på vegne av partene i Norge digitalt-samarbeidet og er et samarbeid mellom statlige og kommunale virksomheter og andre med ansvar for å etablere og forvalte kart og geodata. Norge digitalt-samarbeidet består av over 600 ulike virksomheter. Utviklingen av samarbeidet er forankret i geodataloven og tilhørende forskrift.

Flere gode eksempler

I Geodata opplever vi at flere av våre kunder fra det offentlige ønsker å dele åpne data, og forespørslene om hvordan dette kan gjøre på enkel måte øker.

Én av dem er Tromsø kommune:

– Vi i Tromsø kommune ønsker at våre datasett skal være tilgjengelig for de som har interesse for det. De åpne datasettene vi legger ut legger vi på en egen portal, som er integrert med ArcGIS Online og Server. Der går det meste automatisk, og vi bruker ikke noe tid på å drifte det, forteller Hans Petter Tollefsen, GIS-konsulent i Tromsø kommune.

Se Tromsø kommune sin egen open data-portal.

I videoen under kan du se et teknisk foredrag fra Geotek 2018 14.-16. februar som blant annet handler om åpne data og smarte byer. 

Del åpne data i ArcGIS Online

ArcGIS Open Data er en ny løsning fra Esri, som lar deg enkelt dele data fra din ArcGIS Online-konto. Blant annet setter den opp en egen «åpne data-portal» for deg med bare noen få klikk.

Se for eksempel hvordan de har satt opp dette i South Ayrshire i Skottland.

ArcGIS Online støtter også muligheten for å dele åpne, geografiske data med publikum gjennom et eget API. Alle vektordatasett er automatisk tilgjengelig for nedlasting i flere formater; CSV, KML og Shapefiles og tilgjengelig via GeoJSON og GeoService API-er.

Fem steg for å dele åpne data i ArcGIS Online

  1. Logg deg inn som administrator i ArcGIS Online
  2. Gå til Organisasjon og klikk Edit Settings > Open data
  3. Klikk på Åpne Data på venstre side av siden
  4. Klikk Enable Open Data. Du kan nå lage åpne data-sider.
  5. For å slå av Åpne Data, klikk Disable Open Data

Les mer på Esri sine nettsider.

Husk også å følge INSPIREs standard for metadata.

Er du nysgjerrig på åpne data og hvordan du kan komme i gang? Ta kontakt med oss for en prat, så hjelper vi deg videre.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Terje Linløkken
Kundeansvarlig, Smarte byer
Tore Jensen
Tore Jensen
Teknisk rådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.