Varsom i vinterfjellet med geografisk informasjon

Topptursesongen er her for fullt og i år vil flere enn noen gang ferdes i fjellet om vinteren. Geografisk informasjon er en grunnleggende byggekloss i systemene som kan gjøre oss tryggere i fjellet.

Publisert: 05. mars 2018 , i Teknologi

Toppturtrenden er enorm, fjellet fylles opp av erfarne og mindre erfarne fjell- og snøelskere på ski som tar oss både opp og ned. Og med større mengder snø enn på mange år vil sesongen også vare lenge. Det er helt avgjørende å ha kunnskap om skredfare og ikke minst tilgang til informasjon om skredfare. I vinter kan NVE rapportere om en femdobling i antall rapporterte skredhendelser.

I Norge er det NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som er ansvarlig for snøskredvarslingen. De samarbeider med et stort kompetansenettverk av snøskredvarslere, meteorologer og egne ansatte som har ansvar for å publisere skredvarsel innen klokka 16.00 hver dag. Vi vanlige toppturglade får tilgang til denne informasjonen gjennom varsom.no

På vei opp til Blæja i Sunnmørsalpene, et fjell som regnes som skredtrygt men det krever likevel nøye rutevalg og god kunnskap å unngå farlige soner. (Foto: Sesilie Urkegjerde Halland)

Varsom.no og regObs

Varsom.no bygges opp av ulike datakilder. De viktigste er:

  • Snøobservasjoner innsamlet av snøskredobservatører
  • Data fra værstasjoner
  • Data fra snø- og værmodeller

Det jobbes først med å få oversikt over nåsituasjonen. Her spiller snøskredobservatørene en viktig rolle, de tester den faktiske snøen og leverer rapporter daglig. Her er appen og nettstedet regObs sentralt. En app der hvem som helst kan legge inn observasjoner om snø og skredfare ved å laste opp bilder og tekst på en geografisk lokasjon. 

Det skilles mellom den informasjonen som legges inn av godkjente snøskredobservatører og oss andre hobbyobservatører. Her kan du ofte finne nyttig informasjon om forhold i området du er i som har skjedd nylig, kanskje etter at snøskredvarslet er oppdatert hos varsom.no. regObs er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen.

Neste steg er å tilgjengeliggjøre denne informasjonen i det daglige varselet som du altså får på nettsiden varsom.no. Inndelingen der er regionbasert. Her får du tekstlig informasjon om snøen, informasjon om hvor (nordvendt, sørvendt, østvendt, vestvendt terreng) problematikken ligger og vurdering av faren for skred (fra 1-5) som er en internasjonal skredfarevurdering. Snøskredvarslingen er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.


På vei opp mot et annet fjell der en trygg rute fint kan legges - Maudekollen på Urke i Hjørundfjorden. I bakgrunnen ruver majestetiske Slogen, en topp som krever mer kunnskap og lav skredfare (Foto: Bjørn Dyresen)

Har du lyst til å nerde enda litt mer ned i tilgjengelige data rundt vær og påvirkede forhold kan du også ta en titt på nettstedet xGeo.no  - et beslutningsstøtteverktøy for varsling og overvåkning av flom-, jord- og snøskred. Der finner du blant annet historiske observasjoner og modellkjøringer, prognoser, fareindekser og sanntidsdata.

Varslet er et geografisk informasjonssystem

Et slikt skredvarsel bygges opp av ulike geografiske datakilder og analyser. Det kalles et geografisk informasjonssystem. NVE bygger disse systemene og analyserer dataene. Det gjør de blant annet ved hjelp av verdens mest utbredte teknologi på feltet – ArcGIS fra Esri og Geodata. 

Alle som ferdes i bratt terreng eller er i utløpssoner for skred (områder der skredet fortsatt kan treffe deg selv om du er et stykke unna) bør tilegne seg kunnskap om skred og skredforhold slik at informasjonen på varsom.no er forståelig og du kan ta beslutninger basert på den.

 God tur!

Lurer du på hva du kan bruke et geografisk informasjonssystem til? Ta kontakt for en uformell prat:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

.