Geodata blant Norges beste arbeidsplasser

For femte gang er Geodata på topp 10-listen over Norges beste arbeidsplasser, en årlig kåring som gjøres av Great Place to Work. Hva betyr det og hvorfor er vi en del av denne kåringen?

Publisert: 20. mars 2018 , i Nyhet

— En slik anerkjennelse gir stolthet internt og vi oppleves som en attraktiv arbeidsplass utad. Men for oss handler dette om mye mer enn heder, ære og en plakett i resepsjonen. Det handler om å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet over tid, sier HR-direktør i Geodata, Hege Katinka Sitje.

Hva er Great Place to Work og hvorfor er vi med?

Great Place to Work er først og fremst en medarbeiderundersøkelse. Vi gjorde flere vurderinger før vi valgte å delta i akkurat denne. At det også er en del av en større kåring har hele tiden vært underordnet for oss.

For oss handler ikke Great Place to Work om kåringen, om å "kjøpe" seg et stempel som en av Norges beste arbeidsplasser. For ja, det koster penger å delta, men vi har lyst til å dele litt om hvordan vi jobber med de resultatene undersøkelsen gir oss og hvorfor dette er så mye mer enn en kåring.

Great Place To Work gir oss konkrete fakta og en unik innsikt på tvers av hele organisasjonen. Dette setter oss i stand til å ta informerte beslutninger og sette i gang konkrete tiltak for forbedring.

-Geir Hansen, adm. dir, Geodata

Hvordan jobber vi med resultatene fra GPTW i Geodata?

Så, hva vi gjør med de resultatene vi får gjennom undersøkelsen?

  • Når vi får tilsendt resultatene presenteres disse i første omgang for alle lederne i Geodata. Dette blir presentert av en representant fra GPTW som har grundig kunnskap på feltet og gir oss gode svar og nyttige sammenligninger.
  • Ledergruppen går igjennom resultatene grundig.
  • Sammen med en representant i GPTW legger ledelsen fram undersøkelsen og resultatene for de ansatte.
  • Hver enkelt avdeling får presentert sine resultater. De ulike avdelingene diskuterer resultatene og ser på eventuelle avvik opp mot resten av bedriften. Sammen blir de enige om hvordan de ønsker å følge opp resultatene og hvilke tiltak som må til for å forbedre resultatene som er mindre bra.
  • Det settes i gang prosesser for å gjennomføre tiltakene på avdelingsnivå og på tvers i organisasjonen.
  • Prosessene evalueres og justeres.

I tillegg brytes resultatene ned på ledernivå for videre oppfølging.

De konkrete oppfølgingstiltakene varierer fra mindre ting som samtaler og forbedring for enkeltpersoner til større mer overgripende prosesser. Forrige gang vi deltok fikk det fysiske arbeidsmiljøet en så dårlig score at vi måtte revurdere lokalene våre og se på hvilke muligheter vi hadde for å skape et bedre fysisk arbeidsmiljø. Her valgte vi å sette i gang en grundig rehabilitering av arbeidsplassen vår.

Videre har vi gjort en systematisk undersøkelse av lønn hvor målet er å sikre at det ikke finnes urettferdige skjevheter i lønnsnivåene. Vi har også sett på hvordan kjønn påvirker om man opplever å bli rettferdig behandlet i Geodata.

Litt om undersøkelsen

I overkant av 200 organisasjoner og i alt 31 000 personer gjennomførte GPTW sin undersøkelse i år. Alle måles mot bedrifter av tilsvarende lik størrelse, vi kom på 7. plass i kategorien 50-199 medarbeidere. Selve undersøkelsen er basert på et internasjonalt rammeverk som heter Trust Index og måler tillitsbasert kultur og ledelse. Målingen mot andre er en sentral del av resultatet.

Det handler grovt sett om å måle om tilliten til de man jobber for (lederne), stolthet av arbeidet man utfører og følelsen av fellesskap med kolleger. Dette gjøres først og fremst gjennom en faktisk skriftlig undersøkelse blant de ansatte i tillegg til at vi leverer vår egen beskrivelse av kultur osv. Mer om undersøkelsen her

— Det er ingen tvil om at vi er stolte av å være en av Norges beste arbeidsplasser og vi føler oss sikre på at det er en fortjent plassering. Men aller mest er vi fornøyde med at vi har funnet en undersøkelse og en prosess som gjør at vi sikrer oss gode og grundige tilbakemeldinger på den kulturen og den ledelsen vi representerer. Det er den virkelige verdien, sier HR-direktør i Geodata, Hege Katinka Sitje.