Effektive kommuner med geosynkronisering av plandata

Alle reguleringsplaner i kommunene skal registreres hos Kartverket. Geodata har nå helautomatisert denne prosessen og kommunene kan vinke farvel til den tidligere manuelle arbeidsrutinen. Samtidig vil plandata alltid være oppdatert i den nasjonale geografiske infrastrukturen.

Publisert: 08. mai 2018 , i Nyhet

Å synkronisere plandata objekt for objekt er en tidkrevende prosess, og proprietære løsninger brukes i noen kommuner. Geodata har løst dette ved bruk av den offisielle standarden for geosynkronisering.

Det som faktisk skjer i den nye løsningen er at alle endringer i plandata hos en kommune synkroniseres perfekt mot Karverkets database hver natt, og de sitter dermed på helt ferske data som likevel eies og driftes hos kommunene. Tidligere skjedde dette ved at kommunen sendte over en sosi-fil to ganger årlig, i tillegg til den manuelle arbeidsbyrden førte det til lav oppdateringsgrad hos Kartverket.

En omfattende teknisk løsning

La oss se på hvordan denne løsningen fungerer. Geosynkronisering består av en tilbyder- og en abonnentdel. Geodata står for tilbyderen, som kjøres hos den enkelte kommune. Abonnentdelen kjøres hos Kartverket og er laget av en leverandør.

Utvekslingsformatet er definert av et xml-dokument (xsd) som Kartverket er ansvarlig for. Selve synkroniseringen skjer som følger. En endringslogg genereres løpende og er en liste over endringer som er gjort på dataene. Når Kartverket spør kommunen om synkronisering, vil en FME-prosess generere en gml-fil som inneholder data fra elementene som er endret siden forrige synkronisering. Disse kontrolleres opp mot xsd og oversendes abonnenten. 

Tilsvarende sjekk kjøres hos Kartverket, og gml'en leses inn i en base. Ved avik fra xsd'en stanser prosessen og en feil rapporteres.  Det kan være inkonsistens i dataene, avvik i prosessen eller andre avbrudd i overføringen som er årsaken.

Skedsmo første ute

Den nye løsningen er et samarbeidsprosjekt mellom Geodata, Kartverket og 6 kommuner (Fredrikstad, Hvaler, Arendal, Grimstad, Froland og Skedsmo). Skedsmo kommune er den første kommunen som har kommet helt i mål med synkronisering av dataene. 

-For Skedsmo kommune sin del måtte vi gjøre noe kvalitetsheving av egne reguleringsplandata. I tillegg var vi aktivt med i prosessen og bisto med feilsøking og utbedringer i tett samarbeid med de andre deltagerne, forteller Anders Hveem Malum som er seksjonsleder for karttjenester i kommunen.

Anders oppsummerer fordelene Skedsmo får med løsningen:

  • Vi slipper å bruke tid på å lage SOSI-filer som sendes kartverket to ganger i året. Jeg anslår at vi brukte 2 – 3 dagsverk på dette. Geosynkroniseringen går av seg selv hver natt.
  • Vi tvinges til å holde våre plandata tilnærmet feilfrie, noe som sikrer god kvalitet på det vi leverer både internt og eksternt.
  • Vi sikrer at våre plandata alltid er oppdatert i den nasjonale geografiske infrastrukturen. Tidligere kunne kartverkets kopi av våre plandata være inntil 6 måneder gammel. 


Geosynkronisering av plandata er altså en vellykket effektivisering kommunale prosesser som ikke bare sparer ressurser, men også sørger for bedre kvalitet på dataene både hos kommunen og i det nasjonale registeret. 

Har du spørsmål om Geosynkronisering av plandata, ta kontakt:

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Erlend Råheim
Erlend Råheim
Produktsjef - Produktutvikling

For teknisk support, gå til våre supportsider.