Elever på ekskursjon: Effektivt og gøy feltarbeid med geoapp

Vestlandet har nok av geografisk interessante områder å utforske, blant annet Åkerneset, Tafjord og Briksdalsbreen. I vår reiste elever ved Molde vgs. på ekskursjon for å bli litt klokere på naturfenomener, landskapsformer, klimautfordringer og skredutsatte områder. Mobilene deres var rustet med appen Collector for ArcGIS.

Elever på ekskursjon: Effektivt og gøy feltarbeid med geoapp

Vestlandet har nok av geografisk interessante områder å utforske, blant annet Åkerneset, Tafjord og Briksdalsbreen. I vår reiste elever ved Molde vgs. på ekskursjon for å bli litt klokere på naturfenomener, landskapsformer, klimautfordringer og skredutsatte områder. Mobilene deres var rustet med appen Collector for ArcGIS.

Publisert: 17. aug. 2018 , i Reportasje

Mål i læreplanen for Geofag

I læreplan for Geofag er et av målene at elevene skal kunne innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon ved bruk av digitale verktøy. Lærer i Geofag ved Molde vgs. Vibeke N. Reistadbakk forteller at appen Collector er helt perfekt til dette. Så vidt hun kjenner til finnes det ikke andre tilgjengelige apper for innsamling av data i felt som fungerer like godt som denne.

-Telefonene er noe elevene alltid har med seg. Det at de kunne bruke telefonene til å ta bilder og legge inn kommentarer engasjerte elevene på en ny måte ute i felt. Det at alle observasjoner hadde en geografisk plassering gjorde det også enklere for elevene i ettertid når de skulle skrive rapport fra ekskursjonen, forteller Vibeke.

Selv kunne hun følge med på aktiviteten i et felles kart og dermed bidra inn der hun så behov, kommentere og motivere.

-Elevene var liksom mer på hugget i felt når de hadde et enkelt verktøy på telefonene til å gjøre jobben. Og rapporteringen i etterkant ble også mye enklere når elevene lett kunne dele dataene og dermed dra nytte av hverandres datainnsamling, avslutter Vibeke.

Ekskursjonen

Den tre dager lange ekskursjonen gikk til Stranda, Åkerneset, Loen, Briksdalsbreen, Åheim, Ervika og Runde. Et av de første stoppene var i Loen.

I Loen har det gått to store skred som har vært blant de verste i Norgeshistorien. Det første gikk i 1905 og krevde tilsammen 61 menneskeliv. Flodbølgen som ble utløst av skredet var over 40 meter og tok med seg det som var av jord, skog, hus og uthus. Dampbåten Lodølen ble kastet 300 meter oppover land (kilde Store Norske Leksikon). I 1936 gikk et nytt skred som utløste en enda større flodbølge (74 meter) og tilsammen tok 73 menneskeliv. Dampbåten Lodølen ble kastet enda lengre opp på land og ligger i dag som et minne om skredene:


Neste stopp på turen var Briksdalsbreen. Briksdalsbreen er en del av Jostedalsbreen Nasjonalpark. Her skulle elevene dokumentere landskapsformer dannet av breens fremrykk og tilbaketrekninger. Opp igjennom årene har breen hatt flere fremstøt og tilbakegang. Så sent som mellom 1987 og 1997 var Briksdalsbrevannet helt dekket av breen, men etter det har breen raskt trukket seg tilbake slik at det var fullstendig brefritt i 2008 (kilde Wikipedia).

Ved Briksdalsbreen ble også Collector-appen brukt til å ta bilde og dokumentere morener og skuringstriper.

En annen landskapsform som ble studert på turen var kystlandskapet ved Ervik. Ervik ligger ytterst på Stadtlandet og er en av de beste surfestrendene i Norge. På stranden ble det gjennomført feltarbeid hvor elevene skulle kartlegge mineralinnholdet i sanden og prosesser som påvirker innholdet av de ulike mineralene avhengig av årstid. Om vinteren kan en se at sandstrender ofte inneholder mer mørke mineraler og sanden er mørkere, om vår og sommer vil strende være hvite og inneholde lyse mineralkorn som feltspat og kalkskallavsetninger. Noe som skyldes at pålandsvind frakter med seg lyse mineraler til stranden, mens fralandsvind fører de lyse og lette mineralkornene bort fra stranden og de mørke tunge mineralkornene blir liggende igjen.

I tillegg til at Ervik representerer et dramatisk og vakkert kystlandskap er det også mye historie knyttet til stedet. Like ved stranda er det en kirkegård og minnekapell over forliset av hurtigruteskipet St. Svithun som ble bombet av brititske allierte i 1943. Lokalbefolkningen i Ervik risikerte livet i bergingsarbeidet og takket være de ble 76 mennesker berget (47 omkom).

Nysgjerrig på bruk av geografiske verktøy i skolen?

På Molde videregående skole bruker de den omtalte Collector-appen fra Esri (verdens største leverandør av geografisk programvare) ved å benytte seg av det som heter en ArcGIS Online-konto for skoler.

Det krever litt egen kompetanseheving i starten for å komme i gang, men det er absolutt overkommelig. Lærer Vibeke N. Reistadbakk ved Molde videregående skole hadde tilrettelagt prosjektet som skulle benyttes i felt på forhånd. Første gang hun skulle sette opp et prosjekt for innsamling av data i felt brukte hun 3-4 timer. Neste gang regner hun med å bruke under en time.

Geodata er leverandør av Esri programvare i Norge og vil gjerne hjelpe flere skoler i gang med enkel programvare for å gjøre Geofag mer spennende og å enkelt kunne benytte digitale verktøy. Vi tilbyr opplæring, tilrettelegging og en billig skolepakke.

Vil du vite mer? Ta kontakt:

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.