Status elbiler i Norge - analyser med åpne data

Hvordan står det egentlig til med elbil-dekningen i Norge og hvorfor velger folk elbil? Åpne data og geografiske analyser gir oss noen interessante svar.

Status elbiler i Norge - analyser med åpne data

Hvordan står det egentlig til med elbil-dekningen i Norge og hvorfor velger folk elbil? Åpne data og geografiske analyser gir oss noen interessante svar.

Publisert: 21. sep. 2018 , i Teknologi

Traineeprogrammet i Geodata gir oss nyansatte en unik mulighet til å være innom flere deler av bedriften, og gir oss en myk overgang til leveranseteamene vi skal inn i etterhvert. Dette gir meget gode og lærerike innføringer til de bedriftsinterne prosessene, i tillegg til teknologien Geodata baserer sin virksomhet på.

Dette betyr at vi som nyansatte traineer får oppgaver å bryne oss på fra dag en. I den siste perioden har vi jobbet sammen med markeds- og kommunikasjonsavdelingen for å lage noen kule analyser. Poenget med disse analysene er å vise frem ArcGIS-plattformen, og presentere interessante problemstillinger som kan vises til andre innad og utad av bedriften. Et av prosjektene vi valgte å se på er utviklingen i elbilmarkedet i Norge.

Status elbil-Norge - slik gikk vi fram

Vi valgte å se på problemstillinger rundt elektriske biler på bakgrunn av miljøfokuset og bomstasjonsdebatten som pågår rundt om i landet.

Det finnes heldigvis masse åpne data tilgjengelig fra blant annet SSB (Statistisk Sentralbyrå) og NVDB (Nasjonal Vegdatabank). Her fikk vi hentet ut informasjon om plasseringen og metadata til alle bomstasjoner i landet og tall på antall biler med henhold til drivstoff per kommune. I tillegg finnes det gode geografiske data for kommunegrenser i Geodata Online ved hjelp av FeatureWebLayer.

SSB tilbyr nedlasting av kjøretøysfordeling i mange forskjellige formater. Vi har hentet data i CSV format som kan importeres direkte inn i ArcGIS.

Data av høy kvalitet er bare halvparten av en god analyse. Den andre delen består av gode verktøy for å fremstille dataene på en god måte. Vi har brukt ArcGIS Online og Pro til omgjøring, sammenslåing og fremstilling av dataene. Analysene er deretter presentert i et StoryMap som er en del av ArcGIS plattformen.

En sniktitt. Jo mørkere grønt, jo flere elbiler.

Rådata fra SSB og NVDB vil være tabeller som gir store mengder informasjon om temaene, men disse er ikke visuelt presentert enda. ArcGIS ga oss enkelt muligheten til å importere tabeller med rådata. Disse koblet vi så opp mot hver enkelt kommune og vi kan veldig enkelt få en visualisering i kartlaget.

Alle disse analysene ble så samlet sammen og kombinert med litt tekst for å generere en såkalt storymap. Storymaps gir muligheten til å presentere informasjon på en visuell måte og på samme tidspunkt fortelle om dataene og hva som vises i kartet.

Nysgjerrig på hva vi kom fram til? Hva status på elbil-Norge faktisk her. Da sjekker du ut Storymapet vårt her.

Lyst til å være trainee i Geodata? Vi har ledig stilling for neste år, vi søker både GIS-spesialister og UX-designere + utviklere.