Vant hackaton med løsning som kan forebygge trafikkulykker

Under helgens hack4no i regi av Kartverket og Universitetet i Sørøst-Norge, gikk de fem traineene i Geodata helt til topps med en maskinlæringsbasert løsning som kan predikere trafikkulykker.

Vant hackaton med løsning som kan forebygge trafikkulykker

Under helgens hack4no i regi av Kartverket og Universitetet i Sørøst-Norge, gikk de fem traineene i Geodata helt til topps med en maskinlæringsbasert løsning som kan predikere trafikkulykker.

Publisert: 29. okt. 2018 , i Nyhet

Aleksandra Zietara, Fredrik Bore, Adrian Tuft Isdal, David Lange og Maria Frøystein var traineene som gikk av med seieren under lagnavnet Safe Roads. De laget en webbasert løsning som kan brukes til å forutse hvilke vegstrekninger som til enhver tid er ekstra utsatte for trafikkulykker. De brukte blant annet historiske data om vær, veier og registrerte ulykker.

Juryleder Anne Cathrine Frøstrup karakteriserte det som et svært gjennomtenkt konsept.

- Laget bruker flere typer offentlige data, og det er potensial for enda mer. Det har definert brukerbehovet godt og jobbet bra med brukerperspektivet, tenkt samfunnsnytte og levert et godt, gjennomtenkt konsept som har stort potensial, oppsummerte hun juryens begrunnelse. (kilde Hack4.no)

-Ved hjelp av en maskinlæringsalgoritme delte vi alle veiene i landet inn i tre kategorier fra tryggest til farligst, dvs. mest utsatt for trafikkulykker, forteller David Lange.

I dataene de brukte lå det blant annet 268 000 registrerte ulykker siden 1977.

Gjennom løsningen får man ut prediksjon om tryggest vei basert på tid. Dvs. at blant annet værdata er brukt for å si noe om hvilken vei som er mest trygg i juli versus i desember. Dette kan blant annet brukes til å planlegge for beredskap eller for å gjøre endringer i fartsgrenser o.l., avslutter Lange.

Glade vinnere (Maria Frøystein var ikke med da bildet ble tatt)

-Vi laget også en publikumsløsning, forteller en annen av deltagerne Fredrik Bore. Gjennom den kan potensielt sett en vanlig bilist planlegge hvilken vei fra A til B som er tryggest heller enn hvilken vei som er raskest, fortsetter Fredrik.

Gjengen kan også fortelle at de diskuterte om det var mulig å bruke sanntidsdata i løsningen. De vurderte blant annet data som viser trafikkflyt og mener helt klart det er et potensiale her, men det ble for omfattende å ta med denne gangen.

Rundt 18 timer brukte gjengen på å lage demoen på en løsning som både er innovativ, bruker åpne data og den nyeste teknologien.

Vi gratulerer!