Ny nasjonal strategi: Norge skal være ledende i bruk av geodata

Den første nasjonale geodatastrategien ble lansert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november og har som mål at Norge skal være ledende i bruk av geodata. En viktig strategi for oss som jobber med geografisk informasjon.

Ny nasjonal strategi: Norge skal være ledende i bruk av geodata

Den første nasjonale geodatastrategien ble lansert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november og har som mål at Norge skal være ledende i bruk av geodata. En viktig strategi for oss som jobber med geografisk informasjon.

Publisert: 02. nov. 2018 , i Nyhet

Strategien har fått tittelen «Alt skjer et sted» - et treffende begrep vi liker godt i Geodata. Det er det dette fagfeltet handler om for oss i hverdagen – at det meste rundt oss er geografisk referert og alle mulighetene det gir oss til å lage innovative løsninger for Norge.

I pressemeldingen fra KMD trekker Statsråd Monica Mæland fram geografisk informasjon som avgjørende for håndtering av klimaendringene.

Hvilke områder som er utsatt for flom eller hvordan byene bør planlegges, er avhengig av oppdatert geografisk informasjon. Tilgang på geodata er avgjørende for at vi skal kunne håndtere klimaendringer på en god måte.

-Monica Mæland, Statsråd KMD

Administrerende direktør i Geodata Geir Hansen var invitert til lanseringen for å gi sine kommentarer til strategien. Der var også statssekretærene Paul Chaffey og Lars Jacob Hiim. Hansen fremhevet viktigheten av strategien og pekte på den digitale infrastrukturen i sine kommentarer:

-Dette er en strategi for en digital infrastruktur som er viktig for samfunnssikkerheten vår, for forvaltningen av ressursene våre og som digital infrastruktur for næringslivet. For næringslivet er dette viktig både med tanke på effektivitet og produktivitet, og for næringsutvikling og vekst.

En smilende Geir Hansen under lanseringen. Foto: Per Anders Bjørklund, Kartverket

Og Hansen avsluttet med et viktig poeng om dette skal føre til at Norge faktisk blir ledende i bruk av geodata:

-Også er jeg nødt til å minne oss alle på, og kanskje spesielt statssekretærene og politikerne om at en strategi har lite verdi hvis det ikke gjennomføres.

Strategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge – IKT for enklere hverdag og økt produktivitet.» Her kan du lese hele strategien «Alt skjer et sted.»