Ny 3D-løsning gir involverte, engasjerte og informerte innbyggere

Ny teknologi skal hjelpe oss videre, gjøre ting enklere og gi oss mer innsikt. Innbyggerdialog i 3D er en slik teknologi og forenkler prosessen med å legge til rette for medvirkning i planforslag.

Publisert: 07. mars 2019 , i Nyhet

Et viktig premiss for å bygge smarte byer og samfunn er at innbyggerne er involverte og informerte på en god måte. Mulighet til å gi tilbakemelding på utbyggingsplaner er en forutsetning. Plan- og bygningslovens kapittel 5 sier at alle som utarbeider og fremmer planforslag, har en plikt til å legge til rette for aktiv medvirkning.

Dette kan gjøres på mange måter og vi har opp gjennom årene sett ulike løsninger, samt SMS-er og folkemøter som forsøker å oppfylle disse kravene. Mye fungerer bra og mye fungerer mindre bra. Det er to punkt som er meget sentrale for at dette skal fungere:

Godt nok beslutnings- og vurderingsgrunnlag

Innbyggerne må få et godt nok grunnlag for å forstå den utbyggingen/endringen som skal skje. Kanskje er det en ny vei, et nytt høybygg eller et helt boligfelt. Hvordan det visualiseres overfor beslutningstakerne (politikere, utbyggere osv.) og de som har rett på å mene noe er avgjørende. Vi vet alle at de tradisjonelle plantegningene ikke er spesielt godt egnet for dette.

Den nye løsningen Innbyggerdialog i 3D fra Geodata løser dette på en god måte, rett og slett fordi en digital 3D-visualisering er en bedre egnet måte å vise dette på. Man får et helt annet bilde av høyder og utseende og man har mulighet til å selv forflytte seg i området og se ting fra ulike vinkler.

Enkelt å gi tilbakemeldinger – enkel medvirkning

At hvem som helst enkelt kan gi tilbakemelding er det som gir flest mulig mulighet for aktiv medvirkning. Å ta ordet på et folkemøte eller å lese seg gjennom mengder med dokumentasjon for så å skrive formelle uttalelser er absolutt ikke for alle.

Dette løser Innbyggerdialog i 3D. Her kan du bla deg rundt i 3D-modeller, velge området i kartet du vil mene noe om og så skrive din kommentar direkte i løsningen og trykke send. Som mottaker vil du kunne se hvilke områder som har fått tilbakemeldinger, følge opp tilbakemeldingene og ikke minst ha samlet alle tilbakemeldingene én digital løsning.

Innbyggerdialog i 3D

Løsningen gir utbyggere, kommuner og andre mulighet til å lage en webscene av et utvalgt område som kan deles der det er aktuelt, for eksempel på en nettside eller en lenke i en epost, den fungerer også godt på mobil. Løsningen er bygget på ArcGIS-plattformen med tilpasninger og kan kjøpes nærmest ut av boksen. Det kreves likevel noe teknisk kompetanse for å sette opp den aktuelle webscenen i ditt miljø.

Ønsker du å dykke litt dypere inn i løsningen får du mer informasjon i dette webinaret.