Hjelper verden med satellittbilder

Ved naturkatastrofer og konfliktsituasjoner er det viktig for både lokale myndigheter og hjelpepersonell å få et helthetlig bilde og forståelse over situasjon så raskt som mulig. Her forteller vi hvordan satellittbildeanalyser bidrar til objektiv innsikt og felles forståelse i FN.

Publisert: 19. mars 2019 , i Teknologi

Einar Bjørgo er leder for UNOSAT-programmet i UNITAR – en liten FN-organisasjon i Genéve etablert i 2001. De startet opp med utgangspunkt i å se om satellittbilder kan være til nytte i FN-systemet. Siden den gang har UNOSAT-programmet blitt en etterspurt og verdifull ressurs i FN-systemet som jobber i særlig grad inn mot naturkatastrofer, konfliktsituasjoner og mer og mer inn mot FNs bærekraftsmål og Agenda 2030.

Bjørgo deltok på årets Geotek-konferanse i februar for å fortelle hvordan de jobber med satellittbildeanalyse og teknologi for FN.

Basert på CERN

Oppstarten av virksomheten var mer lik slik startup-er gjør det i dag: To containere på en parkeringsplass og kanskje ikke den helt store forståelsen for arbeidet og mulighetene i begynnelsen.

Nå har de hovedkontor på CERN, der de kan utnytte den enorme datakapasiteten de har der, og er den eneste enheten i FN som spesialiserer seg på bruk av satellittbilder. I tillegg har de kontorer i Nairobi, Bankok og nylig etablerte de en avdeling i FNs innovasjonslab i New York.

UNITAR jobber i hovedsak på to områder; satellittbildeanalyser og opplæring og kapasitetsbygging opp mot offentlig sektor i utviklingsland.

Vi jobber mest med situasjoner som har størst påvirkning på mennesker ute i verden, som flom, tropiske stormer og tørke. Alt dette er linket opp mot klimaendringer, og nettopp derfor er det så viktig at vi kan bruke satellitteknologien inn mot bærekraftsmålene.

-Einar Bjørgo, leder av FNs satellittprogram, UNOSAT.

Får raskt informasjon ut i felt

I fjor var UNITAR involvert og gav bistand i 24 store naturkatastrofer rundt omkring i verden.

Når det skjer en katastrofe et sted i verden blir UNITAR tilkalt av FN eller lokale myndigheter som befinner seg nær området. UNITAR programmerer satellittene over områdene som er utsatt for f.eks. jordskred, jordskjelv eller flom og laster ned dataene for området. Bildene blir analysert og UNITAR produserer kart og statistikk, og sender denne informasjonen tilbake ut i felt.

I tillegg blir kartene og analysene sendt til ulike hovedkvarter rundt omkring slik at alle aktører får det samme totalbildet av situasjonen så raskt som mulig.

Einar Bjørgo er leder for UNOSAT-programmet i UNITAR. De bruker satellittbilder, GIS og analyser for bistå ved kriser og katastrofer.

- Satellittbilder er objektive

FN jobber ofte med komplekse politiske prosesser og situasjoner. I dette arbeidet er objektivitet viktig, og det kan satellittbilder gi oss.

I tillegg gir satellittbilder viktig informasjon om områder en ikke kan ta seg til, på grunn av naturkatastrofer eller konflikter. Det skaper trygghet og en større grad av sikkerhet for personell på bakken og gir en bedre mulighet for å planlegge arbeidsoppgavene. Hvor mange mennesker er rammet? Er veien rammet av flom eller er viktige broer intakt etter et jordskjelv? Hvilke type materiell trenger man for å operere i området som er rammet?

I tillegg kan en reise i tid ved hjelp av satellittbilder og sammenligne hvordan situasjonen var før med hvordan situasjonen er etter en naturkatastrofe eller under en konflikt og faktisk monitorere hva som skjer under en konflikt i områder en ikke nødvendigvis har tilgang til.

---

Les også om CommonSensing, et prosjekt der UNOSAT deltar med forebyggende arbeid og klimaendringer på Fiji, Solomonøyene og Vanuatu der befolkningen må adaptere seg til klimaendringene, fordi de skjer i dag.


Nysgjerrig på hvordan du kan jobbe med satellitt-data, ta kontakt med vår ekspert:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Scott Beckstrom
Scott Beckstrom
Teknisk rådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.