Blås liv i den digitale tvillingen

En digital tvilling defineres som en digital kopi av et fysisk objekt, men den mister fort sin relevans hvis den ikke er noe mer enn det. Tvillingen må holde seg oppdatert med alt som skjer i verden rundt seg for å bevare sin verdi. Og alt som skjer – det skjer et sted!

Publisert: 09. apr. 2019 , i Teknologi

Digitale tvillinger seiler opp som en viktig trend og interessen er stor fra mange ulike bransjer. Men hva er egentlig en digital tvilling? Jeg vil påstå at samhandlingsperspektivet er viktigst. At vi kan skape en digital tvilling av både det fysiske objektet, av alle prosesser og aktiviteter den er en del av og ikke minst sikre at alle stakeholdere har tilgang til den samme informasjonen, det samme bildet – samtidig.

Vi som jobber med romlig teknologi ønsker å knytte relevant informasjon til det fysiske objektet og se det i sammenheng med hvor det faktisk befinner seg. For deg som representerer en kommune, en entreprenør eller en byggherre kan det være å se alle eiendommer, prosjekter, planer og tiltak i sammenheng. At du kan se hvor mange leiligheter og m2 som er utleid, hvem som bor der og når kontrakten utløper, hvor lenge siden det ble vedlikeholdt, eller at en sensor forteller om fuktproblemer på et bad - akkurat når lekkasjen oppstår. At du kan visualisere alle byggesaker, alle aktiviteter som skjer i uregulerte områder - og at publikum, underleverandører og ledelsen kan se akkurat det samme som deg.

Houston har skapt en digital tvilling av byen sin. De har startet med det fysiske, og beriker den med alle endringer og planer.. Om du har 2 bygg, 20.000 ansatte, 2000 mil med vei, eller 4000 master spiller ingen rolle. Det viktigste er å se alt samtidig - og i sammenheng.

For meg er det viktig å avmystifisere digitale tvillinger. Dette er en elefant som kan spises litt etter litt. Det du derimot må gjøre, er å starte! Vi kan starte med å skape et bilde av det du har, målene du skal oppnå og hva du trenger å forholde deg til. Still krav til leverandører om hvordan informasjon og data skal leveres og gjøres tilgjengelig i prosjektene som kommer, og tvillingen vil vokse... Basert på det kan vi sammen lage et 3D-bilde av verden som den er i dag, og fylle på med mer informasjon for å gjøre tvillingen mer og mer lik sin fysiske partner.

På GeoTek i år viste noen av mine gode kolleger et eksempel på hva en digital tvilling kan være, ta en kikk her:

Bruk gjerne dette eksempelet som et utgangspunkt for å starte jobben i egen organisasjon, men la rammene være litt åpne i starten. Hva kan vi få til med en digital tvilling?


Vil du snakke mer om digitale tvillinger? Jeg tar gjerne en prat:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Astrid Hvattum
Astrid Hvattum
Leder forretningsutvikling og innovasjon

For teknisk support, gå til våre supportsider.