Geografisk teknologi og bærekraft

Kan vi nå ambisjonen om å være en av de fremste og mest innovative utviklingsaktørene innen digitalisering?

Publisert: 06. mai 2019 , i Inspirasjon

Digitaliseringen som skjer i dag i både offentlig og privat sektor introduserer ny teknologi og nye måter å jobbe på. Denne digitaliseringen skjer også i humanitær sektor. Selv om geografiske informasjonssystemer har vært her lenge, har vi kommet til et punkt der bruken av teknologien er blitt tilgjengelig og brukervennlig. En trenger ikke lenger være teknolog eller ingeniør for å gjøre seg nytte av løsningene og fagsystemet.

Analysearbeid ved bruk av satellittbilder og maskinlæring får økt oppmerksomhet – ikke fordi det er ny teknologi, men fordi de aller fleste kan bruke dette og få resultater som betyr noe og kan understøtte arbeidet en gjør. Det handler om finne fakta og tall på hvordan situasjonen er i dag, hvordan den har utviklet seg og kanskje til og med en prediksjon på hvordan den potensielt kan utvikle seg.

GIS for en bærekraftig verden

For sjuende år på rad arrangerte Esri konferansen «GIS for a Sustainable world» i Genève i begynnelsen av mai. Riktig nok i litt annen språkdrakt de første årene, men likevel henvendt mot FN og det internasjonale miljøet. Målet var det samme den gang som i dag: Å bruke geografiske data og teknologi som et verktøy i arbeidet med å skape en bærekraftig verden og øke livskvaliteten til mennesker i utviklingsland.

Fra å være en smal konferanse med rundt 20 deltakere for sju år siden har konferansen utviklet seg kraftig de siste årene og trekker til seg mennesker og organisasjoner fra hele verden. Derfor var det spesielt inspirerende at Geodata kunne delta på hovedscenen under årets konferanse.

Maria Frøystein og Scott Beckstrom deltok på konferansen "GIS for a Sustainable World" i Geneve i mai.

Geografisk teknologi kan bidra

Interessen for konferansen viser at ikke-statlige og frivillige organisasjoner for alvor begynner å se at de trenger verktøy og teknologiske løsninger for å håndtere økende mengder geografiske data. De ser at denne teknologien kan bidra til bedre organisering av feltarbeid, bedre beslutninger, geografiske analyser, risikovurderinger og kanskje til og med prediksjoner på hendelser som kan oppstå. Under årets konferanse var det blant annet stor interesse for hvordan satellittbilder kan brukes i større grad i bistandsarbeidet ute i verden.

Konferansen i Genève samler et bredt utvalg av organisasjoner: Fra Libanon Røde Kors, UNHCR, World Food Programme og Norsk Folkehjelp til britiske Royal Society for Protection of the Birds, for å nevne noen.

Digital strategi for utviklingspolitikken

I fjor ble en digital strategi for utviklingspolitikken lansert av daværende utviklingsminister Nikolai Astrup. Ett av hovedbudskapene er at vi må utnytte Norges posisjon som ett av verdens mest digitaliserte samfunn og dele våre erfaringer og kunnskap med resten av verden. Ambisjonen er at Norge skal være blant de fremste og mest innovative utviklingsaktørene innen digitalisering. For å få dette til må det inngås strategiske partnerskap med kommersielle aktører, myndigheter, akademia, FN-organisasjoner og sivilsamfunn.

I vårt hjørne av teknologien står vi klar for å vise vei innen geografiske data og teknologi. Men det er ikke teknologien alene som skal løse dette. Konferansen i Genève gir indikasjoner på at vi kan vente oss mye spennende i tiden som kommer.

.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ove Helset
Senior kommunikasjonsrådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.