Hva er global restaurering og hvorfor trenger vi det?

Global økologisk restaurering er et av de mest effektive våpnene i kampen mot klimaforandringer og tap av biologisk mangfold. Men hva betyr det i praksis?

Publisert: 30. aug. 2019 , i Inspirasjon

Thomas Elliot fra The Crowther Lab gjestet årets GeoTek med et inspirerende og høyst aktuelt foredrag. The Crowther Lab er et anerkjent forskningsmiljø, hvor de jobber med å forske på og spre kunnskap om hvordan vi kan redde det biologisk mangfoldet og slik motarbeide klimaforandringene.

Dette er ingen ny taktikk, opp gjennom har historien har menneskene utført mange forsøk på å redde naturen. Men fordi man ikke har forstått hele økosystemet har forsøkene feilet og dessverre ført til tragiske utfall. Mange snakker om treplanting som en viktig oppgave framover (og det er det), men det kan lett gjøre ting verre og ikke bedre ved for eksempel å plante feil tresort på feil sted.

Et av de mange alvorlige og feilslåtte forsøkene på å forbedre naturen er den store spurvedøden i Kina i femtiårene. Da ville man blant annet øke avlingene ved å drepe spurvene som spiste opp kornet. Men ved å drepe spurvene ble det ubalanse i økosystemet og insektene som tidligere hadde blitt spist av spurvene fikk vokse fritt – og resultatet ble at avlingene allikevel ble ødelagt. Innen myndighetene stoppet kampanjen var det for sent og sammen med andre faktorer som tørke ledet dette til den store kinesiske hungersnøden, hvor mer enn 30 millioner mennesker døde.

Så hvordan skal man gjøre det? Er det en umulig oppgave?
Se foredraget til Thomas Elliot under, og få et innblikk i hvordan vi på riktig måte kan redde verden, ved hjelp av naturen selv.

Husk neste års GeoTek, 3.-5. mars 2020 i Oslo! Informasjon om påmelding kommer snart.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.