En valgreise gjennom Oslo

Hvordan ser det politiske Oslo ut når du reiser kollektivt fra øst til vest? Hvor var valgdeltagelsen best og hva er sammenhengen mellom valgresultatene og økonomi eller utdanning?

Publisert: 11. sep. 2019 , i Teknologi

Er forskjellene mellom øst og vest så store som vi tror, og hvordan ligger det egentlig an i sentrum? Ved hjelp av ulike datakilder har vi laget en visuell oversikt med utgangspunkt i jernbane- og trikkespor som til sammen dekker hele Oslo. Du kan selv utforske ulike områder og variabler i dashboardet.

Men først litt om hvordan vi laget dette

Vi har brukt flere ulike datakilder for å sette sammen dashboardet. Valgdataene har vi hentet fra valg.no, som er tilgjengelig for alle. Det var enkelt å laste ned dataene som en csv-fil. Vi har hentet data ut på valgkretsnivå. Vi har også hentet tall om valgoppslutning fra valg.no. Dataene ble hentet ut 11.09.2019.

Videre har vi brukt ulike demografidata; snittinntekt, snittformue og prosentandel med høyere utdanning. Disse har vi hentet fra vår egen datavarebutikk Geodata Online. Der har vi også hentet t-bane og trikkestopp i Oslo og vi har lagt demografidataene til hvert trikkestopp med en gjennomsnittlig radius på 500 meter. For å dekke Oslo best mulig har vi tatt utgangspunkt i 4 linjer langs kollektivnettet. Du kan selv velge hvilken du vil utforske (se forklaring i løsningen).

Kartene er også hentet fra Geodata Online mens dashboardet er laget i Operations Dashboard for ArcGIS som du trenger programvaren ArcGIS Online for å lage.

Her kan du utforske dashboardet.

Det fungerer nok ikke fullt så godt på mobil, vi anbefaler fullformat på desktop for å nerde maks.

Her ser du et bilde av dashboardet, gå hit for å klikke, zoome og leke selv:

Ta kontakt om du vil snakke med oss om dashboard eller tilgang på data:

.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.