Har bompengepartiet påvirket årets valg?

Med all oppmerksomhet rundt FNB og bompenger under valgkampen, hvordan gjorde partiet det under årets valg? Vi har sett på forholdene i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Publisert: 17. sep. 2019 , i Nyhet

Ved å plotte årets valgresultat inn på kartet har vi sett på hvordan oppslutningen til partiet "Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger" (FNB) har vært i kommunene de stilte til valg.

Vi har også sett på variabler som gjennomsnittlig antall biler i husholdningen og gjennomsnittlig inntekt. Er dette noe som kan ha påvirket oppslutningen til FNB? Dette kan du selv utforske i dashboardet.

Bompengeopprøret - slik gikk vi fram

Vi har brukt flere ulike datakilder for å lage vår storymap og for å sette sammen dashboardet. Valgdataene ble enkelt hentet ut fra valg.no, som er tilgjengelig for alle, som csv-filer dagen etter valget, den 10. september.

Valgdataene vi brukte til ble hentet ut på bydelsnivå for Oslo og på kommunenivå der FNB stilte til årets valg i Hordaland og Rogaland fylke. Ellers har vi sett på resultater på valgkretsnivå i Stavanger og Bergen.

Fra vår egen datavarebutikk Geodata Online brukte vi videre inntekts-, bil-, husholdnings-, bomstasjons- og befolkningsdata. Bakgrunnskartene er hentet fra Esri. Henholdsvis kan bomstasjonsdataene også lastes ned fra NDVB (Nasjonal Vegdatabank), som er tilgjengelig for alle.

Analysene er deretter todelt presentert i et StoryMap og i et Dashboard som begge er deler av ArcGIS plattformen. For å lage et Operations Dashboard og/eller StoryMap trenger programvaren ArcGIS Online.

Her kan du se et storymap som beskriver saken.

Et dypere dykk i valgresultater, bomstasjoner, inntekt og antall biler finner du i vårt dashboard (dashboardet fungerer aller best på desktop).

Ta kontakt om du vil snakke med oss om dashboard eller tilgang på data:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.