Geodata | Har bompengepartiet påvirket årets valg?

Har bompengepartiet påvirket årets valg?

Med all oppmerksomhet rundt FNB og bompenger under valgkampen, hvordan gjorde partiet det under årets valg? Vi har sett på forholdene i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Publisert: 17. sep. 2019 , i Nyhet

Ved å plotte årets valgresultat inn på kartet har vi sett på hvordan oppslutningen til partiet "Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger" (FNB) har vært i kommunene de stilte til valg.

Vi har også sett på variabler som gjennomsnittlig antall biler i husholdningen og gjennomsnittlig inntekt. Er dette noe som kan ha påvirket oppslutningen til FNB? Dette kan du selv utforske i dashboardet.

Bompengeopprøret - slik gikk vi fram

Vi har brukt flere ulike datakilder for å lage vår storymap og for å sette sammen dashboardet. Valgdataene ble enkelt hentet ut fra valg.no, som er tilgjengelig for alle, som csv-filer dagen etter valget, den 10. september.

Valgdataene vi brukte til ble hentet ut på bydelsnivå for Oslo og på kommunenivå der FNB stilte til årets valg i Hordaland og Rogaland fylke. Ellers har vi sett på resultater på valgkretsnivå i Stavanger og Bergen.

Fra vår egen datavarebutikk Geodata Online brukte vi videre inntekts-, bil-, husholdnings-, bomstasjons- og befolkningsdata. Bakgrunnskartene er hentet fra Esri. Henholdsvis kan bomstasjonsdataene også lastes ned fra NDVB (Nasjonal Vegdatabank), som er tilgjengelig for alle.

Analysene er deretter todelt presentert i et StoryMap og i et Dashboard som begge er deler av ArcGIS plattformen. For å lage et Operations Dashboard og/eller StoryMap trenger programvaren ArcGIS Online.

Her kan du se et storymap som beskriver saken.

Et dypere dykk i valgresultater, bomstasjoner, inntekt og antall biler finner du i vårt dashboard (dashboardet fungerer aller best på desktop).

Ta kontakt om du vil snakke med oss om dashboard eller tilgang på data:

Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.