Digitale tvillinger vil bli sentrale verktøy for oversikt og beslutninger

På kort tid har interessen for «digitale tvillinger» vokst seg stor i Norge. Men hva er det egentlig og hvorfor er det noe du må vurdere?

Publisert: 15. okt. 2019 , i Teknologi

Geodata er blant aktørene som jobber med å utvikle digitale tvillinger for norske selskaper. Administrerende direktør, Geir Hansen, forklarer at en «digital tvilling» først og fremst er en digital eller virtuell representasjon av en fysisk ting.

Enten det er omgivelsene våre og alt det består av, eller en digital representasjon av infrastrukturen i samfunnet vårt, strømnettet vårt, en flyplass eller en oljeplattform i sitt fulle omfang.

– Historisk sett har man alltid hatt tegninger av alle disse fysiske tingene, men det som er annerledes med en digital tvilling er at man kobler på veldig mye mer data om de fysiske egenskapene til denne gjenstanden eller installasjonen, sier Hansen.

– Vil bli akterutseilt

Administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen.

Ved planlegging av infrastruktur må man håndtere klimaendringene som kan oppstå. Da må man eksempelvis kunne simulere hvordan store mengder regn vil påvirke en ny vei.

– Dette vil vi ha stort behov for i fremtiden. De som ikke har det på plass vil få utfordringer med å se sammenhenger på tvers av fagområder. De vil oppleve at endringer, modifikasjoner og det å iverksette bygging vil bli dyrere og mer krevende. Årsaken er at en digital tvilling vil oppdage ting før det er for sent. Før du står der med utstyr og mannskap til millioner og plutselig oppdager at ting ikke henger sammen, sier Hansen.

Inge Anundskås, Lead Technical Advisor i Geodata, bruker NASA som et eksempel. Der simulerer de hvordan romferden skal foregå før man forlater jorda, og sørger for at man har med seg riktig utstyr på ferden.

Han peker på at man i fremtiden vil få nøyaktig informasjon og detaljerte oversikter bare ved å kaste et blikk på den digitale tvillingen.

– Uten dette vil mange få problemer med å henge med fordi du ikke klarer å drive like effektivt, for eksempel ved drift av bygg eller infrastruktur. Da vil du bli akterutseilt og dra på deg kostnader. Noen andre vil kunne tilby ting du ikke kan tilby, fordi de kan se det i en kontekst du mangler tilgang på, sier Anundskås.

Inge Anundskås (t.h.) Scott Beckstrøm og Jørn Kristiansen jobber alle med digitale tvillinger i Geodata.

Kan starte i det små

Hansen viser til at mange selskaper har modeller med 3D-tegninger og data som kan brukes uten at de vet det.

– Det er bedre å gjøre noe enn ingenting. Dette er noe alle virksomheter bør ta i bruk i en eller annen forstand. Man kan starte med en digital tvilling som man bygger på etterhvert, alt etter hvor detaljert man har behov for at den er. Behovene styrer hvor mye informasjon man inkluderer.

Hansen trekker frem tre eksempler på hvordan digitale tvillinger kan brukes og hvorfor det blir viktig i fremtiden:

1. Smarte byer

En digital 3D-modell av en by gjør det mulig å få oversikt over hele byen og forutse virkninger av hendelser slik at en kan ta riktige beslutninger til riktig tid. Her er den digitale tvillingen til Boston i USA.

Den smarte byen kan se og utvikle sitt riktige potensiale ved å ha en digital tvilling. Eksempelvis kan man få oversikt over trafikk, serviceinstitusjoner, arrangementer, byggeprosjekter, befolkningstetthet, nettverksutbygging og helseinstitusjoner.

– Dette er til stor hjelp hvis man skal planlegge et servicetilbud eller et nytt bygg i byen. Eller du lurer på konsekvensene av utbygging for beboere i området eller infrastrukturen rundt, sier Hansen.

Et annet eksempel er om du vil omgjøre et grøntområde til asfaltert eller betongbasert område og vil vite hvordan det påvirker overvann i gatene.

– Da vil man kunne modellere hvor vannet tar veien og konsekvensene av det. Og man kan designe nye mekanismer for å fjerne vannet slik at det ikke skaper flom i gatene.

Hansen forklarer videre at ved hjelp av en digital tvilling vil du også se hvor det for eksempel er mest hensiktsmessig å plassere ut bysykler. Basert på hvor folk bor, hvor de beveger seg og hvor det er sykkelveier. En problemstilling som blant annet er svært aktuell i byer som Oslo.

2. Helse

Ved hjelp av en digital tvilling kan vi lettere se både tiltak og muligheter i utviklingen av et helsetilbud, forebygging av ulykker eller bedre tilgang til nødvendige tjenester.

Et konkret eksempel er utplassering av hjertestartere. Disse bør stå slik at flest mulig har tilgang til en, og for å planlegge det må man vite noe om befolkning, trafikk og forflytning.

– Da kan man lage beregninger på hvor man skal plassere hjertestarterne ut fra hvor det er høyest sannsynlighet for at noe skjer og hvor hvert sekund teller.

Et annet eksempel er hvor man skal plassere tilgjengelige ambulanser. Ved å ha den fulle oversikten over demografi, befolkningstetthet, veier og helseinstitusjoner er det betydelig enklere å se på hvor disse bør stå for at man på sikt skal kunne redde flere liv.

– Dette kan være basert på sanntidsdata fra mobiltelefoner som er koblet opp til basestasjoner. Slik vet man hvor folk er akkurat nå og hvor er det store folkemengder. I den digitale tvillingen kan man også legge inn historiske data om hvor det er størst sannsynlighet at det kan skje en ulykke, sier Hansen.

3. Bygg

I store bygg som flyplasser kan en digital tvilling vise hvor mange mennesker som oppholder seg i et område i løpet av en dag og kartlegge hvordan folk flytter seg rundt på flyplassen. Disse dataene kan du eksempelvis bruke til å finne den optimale plasseringen for en hjertestarter eller til å styre leiepriser for kiosker.Illustrasjon: Geodata

Både når det kommer til store utbyggingsprosjekter og et enkelt kontorbygg er en digital tvilling til stor hjelp.

Som ansatt kan du for eksempel få oversikt over ledige møterom og en virtuell modell over bygget på en bedre måte enn i statiske kart eller kalendere. Videre kan man få vite hvor lang kø det er i kantinen eller om printeren eller annet utstyr er i ustand.

Den virkelige verdien viser seg gjerne når vi sparer tid og penger. I den digitale tvillingen kan vaktmesteren til enhver tid se om det er avvik i temperatur eller låserutiner i stedet for at vedkommende skal måtte ta daglige runder eller at kontorets ansatte må tilkalle vaktmester med ujevne mellomrom.

Ved hjelp av en digital tvilling vet man nøyaktig hvor i bygget problemet har oppstått, hva slags utstyr man trenger for å utbedre samt hvilken kompetanse eller fagfolk som trengs.

– Sykehusene våre er et godt eksempel. Dette er bygg som er store og sensitive fordi du til enhver tid må vite hvor utstyret du trenger er. En digital tvilling vil vise hvor alt av nødvendig utstyr og personell befinner seg, sier Hansen.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Astrid Hvattum
Astrid Hvattum
Leder forretningsutvikling og innovasjon

For teknisk support, gå til våre supportsider.