Geografiske data gir unik innsikt i havrommet

Når vi skal utvikle framtidens næringsvirksomhet i havrommet er kunnskap og innsikt i geografiske data et stort konkurransefortrinn.

Publisert: 19. nov. 2019 , i Teknologi

Norske Geodata er ledende på kartsentrisk teknologi.

– Vi analyserer og tilgjengeliggjør informasjon som er avgjørende for å ta velbegrunnede avgjørelser, forklarer administrerende direktør Geir Hansen.

– Geodata samler og forvalter informasjon fra en mengde forskjellige kilder som klassiske havkart, sjøbunnsdata, 3D-modeller, seismikkdata, boreprøver, flyfoto og satellittdata, utdyper forretningsutvikler Erlend Kvinnesland.

– Dette gjør det mulig for oss å analysere samspillet mellom disse, og kunne visualisere mønstre og se sammenhenger andre ikke ser.

Lang erfaring

Det er over 30 år siden Geodata etablerte seg som en seriøs aktør innen kartteknologi. Med kompetanse innen IT, geomatikk og geologi er de involvert i alt fra den tradisjonelle olje- og gassnæringen, til infrastruktur, offentlig forvaltning og all næring som bruker havrommet.

Forstå havrommet

Å etablere seg i et miljø som havet kan være kostbart og komplisert.

– Det geografiske elementet må ikke undervurderes. Tvert imot, det er nettopp dette som gjør at vi kan forstå havrommet bedre og som kan lette arbeidet med morgendagens grønne teknologi, sier Kvinnesland.

– Ta flytende vindmøller: Analysene våre tar hensyn til dybde og grunnforhold, andre installasjoner, vær og bølgeforhold, historisk skipstrafikk, biologiske forhold, avstand til land og så videre. Slik gir vi kunden et godt beslutningsgrunnlag.

Det geografiske elementet må ikke undervurderes. Tvert imot, det er nettopp dette som gjør at vi kan forstå havrommet bedre og som kan lette arbeidet med morgendagens grønne teknologi.

Risikovurdering og beredskap

Miljørisikovurdering er en viktig del av olje- og gassvirksomhet. Et eksempel er oljedriftsimulering.

– Vi har bygget det geografiske innholdet rundt en kalkulator utviklet av SINTEF, som gjør det mulig å visualisere hvordan et potensielt oljeutslipp påvirker omgivelsene, sier Hansen.

– Hvor og når treffer det, hvilken betydning har årstiden og været, hvordan vil det påvirke fiskebestanden og korallrev i området - vi kalkulerer inn alle disse aspektene. Dette er teknologi som også har overføringsverdi til andre næringer som ønsker å drive på en bærekraftig og forsvarlig måte.

Verdiskapning

Norge er langt fremme når det gjelder å ta vare på og fremme verdiskapning til havs, og Geodata ønsker å være med på den videre utviklingen. ­

– Vi forvalter blant annet den nasjonale flyfotodatabasen og har utviklet Kartverkets løsning for forvaltning av laser- og høydedata. Ambisjonen vår er å tilby lignende løsninger for havrommet, både på norsk sokkel og internasjonalt, sier Kvinnesland engasjert.

Adm. dir. Geir Hansen (t.h.) og Forretningsutvikler Erlend Kvinnesland forteller at når vi skal utvikle framtidens næringsvirksomhet i havrommet er kunnskap og innsikt i geografiske data et stort konkurransefortrinn.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.