2,9 milioner kvadratmeter bygg - og hvordan holde oversikten

Statsbygg var tidlig ute med å utrede hvordan de kan bruke digital tvilling og nå har de mål om å lage dette for alle sine bygg.

Publisert: 16. apr. 2020 , i Video

Jeg tror digitalisering kan hjelpe oss med å løse mange av temaene i bærekraftsmålene, men da må vi jobbe i et større perspektiv enn å bare se på enkeltteknologi.

-Anett Andreassen, Digitaliseringsdirektør i Statsbygg

En «digital tvilling» er først og fremst en digital eller virtuell representasjon av en fysisk ting og dermed et godt verktøy for å holde oversikt, lære og effektivisere.

Byggenæringen er en av de minst digitaliserte næringene, noe som går sterkt utover produktiviteten. På årets GeoTek kom Statsbyggs digitaliseringsdirektør, Anett Andreassen, for å fortelle mer om hvorfor de synes digital tvilling er så viktig og hvordan det kan hjelpe ikke bare produktiviteten, men også utfordringer som klimagassutslipp og bedre oversikt over råvarebruk.

Vil du snakke med oss om digital tvilling?

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Øyvind Røe
Øyvind Røe
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.