Du kan måle bærekraft!

Mange, kanskje til og med de fleste, har nå et forhold til begrepet bærekraft og FNs bærekraftsmål. Kommuner, selskaper og organisasjoner snakker om å være bærekraftig, skape nullutslippsområder og etterlate et lite fotavtrykk. Men - kan vi se at det vi gjør fungerer? Se vårt frokostwebinar lenger nede i teksten.

Publisert: 27. apr. 2020 , i Teknologi

Norge har vedtatt at de 17 bærekraftsmålene fra FN skal utgjøre overbygningen for alt arbeid både nasjonalt og internasjonalt - og vi skal tenke globalt og handle lokalt. Det er vel og bra. Men hvordan kan vi se om vi er på rett vei? Hvordan kan du og jeg se hvordan valgene våre påvirker verden rundt oss?

Teknologien har kommet langt, og er til og med ofte foran fantasien. Men her handler det faktisk om noe ganske konkret. For å kunne måle endring må vi forstå både hvor vi står og hvordan vi flytter oss i forhold til tiltak vi setter i gang. Vi trenger rett og slett å se effekten av valgene våre for at dette skal kunne fungere som både beslutningsstøtte og motivasjon for deg og meg.

Illustrasjonene viser eksempler på målinger fra ssb.no. Men... Er dette resultatet bra eller ikke?

Vi vil at du skal fokusere på hva målet er, hvordan endring skjer over tid, og ikke minst hvordan ulike områder ser ut i forhold til hverandre.

Hva kan vi måle?

Det er utrolig mange faktorer som påvirker ulike deler av bærekraftsmålene - og da snakker vi om alle 17. Helse, fattigdom, utdanning, infrastruktur, likestilling, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk, klima, liv under og over land. Mange av disse har data tilgjengelig som gjør dem målbare for deg allerede i dag, og det finnes nesten uendelige muligheter for hva du kan måle med hjelp av sensorer, IoT og mobilitetsdata på toppen av disse.

  • Hvor mange kjører privatbil - når reiser de og hvor reiser de fra og til?
  • Antall kilometer med sykkelvei, og er de plassert riktig?
  • Hvor mange bor innen 5 minutters gange fra en kollektiv holdeplass, og hvor er dekningen for dårlig?
  • Alderssammensetning. Er det områder med overrepresentasjon av ulike aldersgrupper?
  • Hvor mange har bredbånd, og hvem har det ikke?
  • Hvor mye søppel kaster vi, og hvor mye av det er matavfall? Hvilke områder kaster mest og minst?
  • Hvor mange kan ikke lese og skrive, og i hvilke områder bor de?
  • Hvor mange bruker grøntarealene/ fritidstilbudene våre. Hvem av de blir brukt, av hvem - når?
  • Hvor mye strøm bruker vi, og er det store forskjeller i forbruk?
  • Hvor mange arter i vårt område er på rødliste, og hvor er problemområdene?

Dette er noen få eksempler - og det finnes så utrolig mange flere. Her kan utgangspunktet være hva som er viktigst for deg, din kommune eller ditt selskap, og vi kan gi deg gode løsninger for hvordan du kan måle og vise hvordan du ligger an.

Slik kan en visning av dine målinger se ut. Enkelt for alle å forholde seg til og forstå (dette er bare en illustrasjon, visningen kan inneholde alle de mål du ønsker)

<iframe width="1280" height="720" src="

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Skap engasjement

Vårt viktigste råd: Lag målbare mål innenfor områder som berører menneskene det gjelder, og synliggjør hvilke tiltak som blir gjort for å nå dem! Jobb for å nå de som må bidra for å nå målet, og gjør informasjon tilgjengelig. Vi tror ikke på skam, men vi tror at det kan skapes motivasjon og positive adferdsendringer gjennom å se at det nytter.

Vit hvor du er, vit hvor du skal

Du må, som alltid, starte med målene! Så setter du startstreken, dagens status, som lar deg vise endring og effekter av tiltak over tid. Begynn med et enkelt mål - et viktig et, som du har mye informasjon om. Så knytter vi all informasjon til hvor det skjer - og når. Og du er i gang!

Ta kontakt med oss

Trenger du hjelp til å komme i gang? Vi har utviklet en workshop for akkurat deg. En to-dagers arbeidsøkt, hvor dag 1 handler om å definere de konkrete målene, få oversikt over hvor vi står i dag og hva slags informasjon vi har tilgang til. Dag 2 er å lage et faktisk levende dashboard med status og endringer - som kan deles med hvem som helst. Høres dette interessant ut, eller ønsker du kanskje bare en uforpliktende prat? Ta kontakt med oss så ser vi hvor vi kan starte.


Snakk med meg om å måle bærekraft

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Astrid Hvattum
Astrid Hvattum
Leder forretningsutvikling og innovasjon

For teknisk support, gå til våre supportsider.