FNs bærekraftsmål rapporteres med Esri-teknologi

En viktig faktor for å lykkes med bærekraftsmålene er muligheten til å følge med på utviklingen over tid, å se hva som flytter seg i et globalt perspektiv. Derfor har FN organisasjonen SDGS (Sustainable Development Solutions Network) og Esri gått sammen om en nettportal som viser nettopp det.

Publisert: 31. juli 2020 , i Nyhet

Portalen ble lansert foran 90 000 geonerder på Esris digitale brukerkonferanse i juli. Professor Jeffrey Sachs, direktør for SDGS og anerkjent global leder på bærekraftsspørsmål, forklarte entusiastisk fra sitt hjemmekontor hva som var ideen bak og hva han tror dette kan bety. Han mener at geografiske data og teknologi er en svært viktig faktor for å finne ut av status og se utviklingen på bærekraftsmålene.

We need these skills now because you can not protect the bion, you can not protect the river shed, you can not introduce a sustainable energy system other than geospacially.

-Professor Jeffrey Sachs, direktør for SDGS

For å forstå og effektivt følge utviklingen mot disse ambisiøse målene trenger vi kvalitetsdata vi kan stole på, vi trenger data hele tiden, ikke bare i form av rapporter nå og da. Fem år etter at bærekraftsmålene ble lansert er det likevel slik at mye av dataene vi finner er utdaterte eller vi finner ikke data i det hele tatt. Det er med dette som utgangspunkt at denne portalen ble bygget. Målet er at beslutningstagere fra hele verden skal kunne dykke ned i dataene, lære og utvikle seg og også se verdien av å bruke geografiske verktøy i arbeidet med egne mål.

Portalen kan du se her. Løsningen er laget i Experience Builder fra Esri.


Se videoen fra konferansen og bli smittet av entusiasmen hos Jeffrey Sachs du også:

Vil du lære mer om å måle bærekraft?

Les mer om å måle bærekraft her.