Geodata med prestisjeprosjekt for AMK-sentralene

Når de 16 AMK-sentralene i Norge får nye IKT-løsninger, står kart og kartteknologi fra Geodata sentralt.

Publisert: 27. okt. 2020 , i Nyhet

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentraler (AMK) håndterer medisinsk nødmelde- og kommunikasjonstjenester (113) over hele Norge. De har til oppgave å iverksette hjelp når det oppstår akutte hendelser eller situasjoner.

– Vi er stolte og glade for at skal bidra med å bygge en robust og fremtidsrettet teknologisk plattform for AMK-sentralene. Deres oppgaver og mandat står som noe av det viktigste og mest kritiske vi har i Norge. At vi nå skal bidra til å videreutvikle AMK-sentralene blir både givende og spennende, sier kundeansvarlig i Geodata, Christer Sandum.

Når de 16 AMK-sentralene i Norge får nye IKT-løsninger, står kart og kartteknologi fra Geodata sentralt.
Christer Sandum

Kundeansvarlig i Geodata, Christer Sandum

– Markerer oss på samfunnskritisk teknologi

Det er ikke første gang Geodata leverer kart-teknologi til nødetatene. I slutten av 2017 fikk Geodata oppdraget med å levere kartløsningene til politiets operasjonssentraler, et arbeid som også ble gjort i samarbeid med Locus Public Safety.

– Disse prosjektene løfter oss fram som en av Norges viktigste aktører i å levere robust geografisk teknologi til samfunnskritisk infrastruktur. Nå skal vi sammen med våre partnere lage en plattform som skal sikre at AMK-sentralene opererer raskere og mer effektivt, sier Sandum.

Les mer om prosjektet.

Vant kontrakt sammen med Locus Public Safety

Utlysningen av kontrakter på IKT-løsning for AMK-sentralene er et resultat av terrorhendelsen 22.juli 2011, der Helsedirektoratet i 2012 ba om «å få på plass robuste løsninger som sikrer at alle AMK-sentraler henger sammen i ett og samme system som sikrer kontinuitet og kapasitet, slik at de ulike sentralene kan avlaste hverandre eller ta over for hverandre».

Prosjektet er todelt, og Locus Public Safety skal levere AMK-løsningene, mens Geodata skal levere GIS-løsningene – altså kart-teknologien. Kontraktene har en beregnet varighet på 12 år, med en verdi på omlag 500 millioner kroner. Det er de fire helseforetakene i Norge som står for anskaffelsen, og det er lagt vekt på framtidsrettede og skalerbare løsninger, som enkelt kan videreutvikles

Ambulansefoto: Jan Fredrik Frantzen, UNN, via Flickr. Lisens CC BY-ND 2.0