Droner kan gi deg svaret!

Er du en av de som har en drone liggende, eller tenker på å skaffe deg en? Det er en rimelig enkel operasjon å få en drone til å fly. Men du utnytter ikke potensialet i investeringen uten at du har en klar plan for hvordan du skal skape verdi i datamaterialet du samler inn.

Publisert: 02. nov. 2020 , i Teknologi

Droneteknologien har utviklet seg i en rasende fart og gir nesten uendelige bruksområder i de fleste sektorer. Bruk av drone i arbeids- og forskningsformål øker, og med teknologiutviklingen følger også et større bruksområde og potensial for å utnytte datamaterialet en drone kan samle inn.

Men du må vite hvordan og hvor du skal starte. Se dette webinaret vi har holdt om temaet:

<iframe width="1157" height="651" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Få struktur på datamaterialet

I dag snakker vi om bildegjenkjenning, autonome overflyvninger, beregninger av volum og «live» digital oppdatering av verden rundt deg. Alt dette er viktige elementer for å gjennomføre bedre inspeksjoner, bedre overvåkning, flere kontroller og økt beredskap.

Nøkkelen er kunnskap om hvordan du utnytter resultatene du samler inn. Svært ofte er bruk av droner personavhengig. Det er enkeltpersoner som engasjerer seg, ser mulighetene og kanskje kjøper inn den første.

Kanskje brukes dronen kun til et spesifikt prosjekt, der selve bildet eller videoen er sluttproduktet, kanskje som en visuell dokumentasjon i en rapport? Her mener vi at du går glipp av mye verdifull informasjon og potensial.

En strukturert innsamling, visualisering, gjenbruk og deling mangedobler verdien av datamaterialet og forsvarer lett investeringen. Men du må ha et forhold til hva du har, og hva du kan bruke det til.

Stadig flere bransjer og fagfelt vurderer å ta i bruk droner.

Visualisering gir merverdi

Vi opplever en stigende interesse fra mange ulike bransjer og fagfelt. Mange ønsker å utforske mulighetene droner gir innen beredskap, hjelpearbeid, miljøkartlegging, bygg og anlegg, tilsyn og inspeksjoner, infrastruktur, HMS og tilgang til utilgjengelige områder. Listen er lang og mulighetene mange.

Vi er ikke eksperter på å fly droner, men i Geodata vet vi hvordan du kan skape verdi ut av det innsamlede datamaterialet, og vi kan vise deg muligheter du kanskje ikke engang er klar over finnes.

Vår teknologi lar oss analysere og visualisere informasjon og data fra dronebilder og skape blant annet terrengmodeller og høydemodeller i 3D. Dette gir deg god oversikt over området du har kartlagt, både en beskrivelse av tilstanden slik den er i dag og ikke minst kan du se hvordan den har utviklet seg over tid. Når vi så legger til teknologi som bildegjenkjenning og maskinlæring blir dronearbeidet enda mer effektivt og kan hjelpe deg med å finne mønster og informasjon der dette ellers kan være utilgjengelig.

Jevnlige overflygninger gir deg mulighet for å se endringer i et område over tid. Foto: Erik Odiin on Unsplash

Dronen gir deg et oppdatert situasjonsbilde

Nå er høsten her, og store nedbørsmengder gir risiko for mer flom og ras over hele landet. Gjør du for eksempel en overflygning av et flomområde kan du med vår teknologi plassere dronebildene i terrenget og få svært nøyaktige målinger på hvor mye vannet har steget siden forrige overflygning og direkte svar på nødvendige tiltak. Hvilke bygg, veier eller infrastruktur som står i fare for å bli berørt, eller hvor det er behov for evakuering. Jevnlige overflygninger gir deg mulighet for å se endringer i et område over tid.

Du kan måle volum og gjøre beregninger på for eksempel vannføringer, og du kan markere funn, geografiske posisjoner, status og polygoner underveis i overflygningen og overføre funnene inn i ditt kart samtidig som dronen gjennomfører overflygningen.

Lovverket rundt droner

EU har vedtatt et nytt regelverk for droner som ble gjeldende i Norge fra 1. januar 2021. Etter denne datoen må alle dronepiloter med en drone med kamera eller tyngre enn 250 gram registrere seg. Mer om lovverket rundt bruk av droner kan du lese hos Luftfartstilsynet.

Samtidig er det også store miljøer med ekspertkompetanse på både det praktiske og det lovmessige, så ikke start med å si nei fordi det virker komplisert å komme i gang.

Vi vil at du skal starte med hvilke verdier du kan skape – og ikke minst hva du kan spare – så finner vi ut hva du trenger for å komme dit.

Ta kontakt med oss

Vi samarbeider med store aktører innen både konsesjon, sertifisering, analyse og selve dronen. Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg med å finne et godt sted å starte.