2020 sett gjennom kart

Vi legger bak oss et mildt sagt spesielt år. Inngripende tiltak som har berørt en hel verden. Et presidentvalg vi ikke har sett maken til. Og på tampen, et tragisk og dramatisk kvikkleireskred med fatale følger for et lite lokalsamfunn.

Publisert: 08. jan. 2021

Store begivenheter får stor pressedekning og oppmerksomhet. I takt med at teknologiske muligheter for journalistisk arbeid utvikler seg, får vi også nye måter og muligheter å visualisere informasjon på.

Når vi ser på de store hendelsene i året vi har lagt bak oss, har geografi og data tilknyttet til romlige, stedfestede data tatt sin naturlige plass.

Det beste eksemplet er nok virusets spredning og reise ut i verden. Spredningen fra Wuhan er kartlagt i detalj og gir oss muligheter til å se og forstå hvordan viruset sprer seg og med hvilken fart.

Skjermdump fra Johns Hopkins Universitys corona-dashboard

Johns Hopkins University i USA var tidlig ute med å visualisere denne kartleggingen.

Men også i Norge har samme kartlegging gjennomført og visualisert spredningen gjennom samme metode, blant annet Oslo kommunes smittestatistikk.

Skjermdump fra Oslo kommunes smitte-dashboard

VG har også siden starten møysommelig kartlagt viruset og spredningen i Norge og verden forøvrig. Arbeidet har resultert i spektakulære tall for VG – over 275 millioner visninger siden mars i fjor.

Når vi ser på hvilken rolle kartet har spilt i 2020, er

New York Times sin oppsummering av året i nyhetsgrafikk et godt eksempel på hvordan kart og geografiske data er viktige virkemidler for å formidle nyheter. Her ser vi kart brukt for å opplyse flere saker; spredningen av coronaviruset, Black Lives Matter-bevegelsens nedlagsfelt i USA, skogbranner og naturlig nok kart som forklarer oppslutningen til kandidatene til presidentvalget.

Faksimile fra New York Times

Det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum i romjula har også ført til at kart og karttjenester har fått ekstra oppmerksomhet og vært viktige i nyhetsformidlingen. Først og fremst for å få overblikk over hvor dette har skjedd, men også hvilke andre bebyggelser som ligger på kvikkleire i Norge. Både NVE og NGUs kvikkleirekart har vært viktige oppslagsverk i så måte.

Geodata har også laget en 3D-scene over området:

Nå rulles vaksinasjonsprogrammet ut. Røde felt på kartet skal bli grønne. Om ikke alt for lenge skal vi også gå til valgurnene, og vi lurer på hvilken politiske farger valgkretsene får.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ved å sende inn bekrefter jeg at jeg har lest og akseptert personvernerklæringen.

For teknisk support, gå til våre supportsider.