Kommunene driver innovasjon med geografiske løsninger

Innovasjonslysten er stor i kommuner over det ganske land. De vil lage og ta i bruk løsninger som gjør kommunene bedre for innbyggerne. Geografiske systemer er nøkkelen.

Publisert: 22. jan. 2021 , i Inspirasjon


Skyløsninger, sporingsteknologi, sanntidsinformasjon og sensordata, innbyggerdialog, 3D og innovasjonsplattformer står på agendaen når kommunene etterspør løsninger, programvare eller tjenester som skal ta dem videre. Alt skjer et sted, alle bor et sted, alle veier ligger et sted, dermed blir en geografisk løsning oftere og oftere kjernen i de innovative løsningene kommunene nå investerer i.

Verdens største plattform og enorme mengder data til rådighet

For oss i Geodata er det gledelig at vårt kompetente fagmiljø får lov til å levere flere og flere av disse løsningene og at kommunene tar i bruk verdens fremste programvare for geografisk informasjon - ArcGIS fra Esri. Med Esri i ryggen er de sikret en plattform som i høyeste grad følger den teknologiske utviklingen og muliggjør høy grad av innovasjon. Dette gjør det også mer spennende å jobbe i kommunen med tilgang til en så fremtidsrettet plattform. Vi tør påstå at det i seg selv øker attraktiviteten til slike stillinger i kommunene.

I tillegg kjøper kommunene tilgang til vår dataplattform Geodata Online som gir store mengder data om alt fra demografi til risiko og mobilitet. Det gir store muligheter for å bruke nye data som beslutningsstøtte i tillegg til å utvikle nye løsninger.

Noen eksempler

For å vise bredden i dette og kanskje også motivere andre kommuner til å tenke nytt. Her kommer en liten liste over noen få av de spennende kommunale kjøpene (fra oss) i 2020:

Larvik kommune,Trondheim kommune og Nord-Fron kommune - har kjøpt en GPS-basert sporingsløsning for brøyting. Med denne løsningen kan de tracke sommer- og vintervedlikehold og få hele oversikten inn i ett felles dashboard som viser status til enhver tid. Gjennom en enkel app registrerer sjåføren av bilen brøytede ruter og kan også registrere avvik og annet som er nødvendig.

Sveio kommune, Nesodden kommune og Lier kommune – Disse kommunene satser på 3D som en bedre måte å visualisere planer på. I Sveio skal de bruke 3D for å visualisere strandsonen, i Nesodden har de kjøpt 3D-løsninger og utforsker mulighetene og i Lier har de kjøpt løsningen Innbyggerdialog i 3D for å bedre kunne visualisere utbyggingsprosjekter for innbyggerne.

Vestvågøy kommune, Asker kommune, Sarpsborg kommune og mange flere – har kjøpt vår løsning for å holde orden på gatelysene i kommunen. I en og samme plattform får de full oversikt over inventaret og status på behov for utskiftning m.m. Løsningen kjører i skyen. Mer om gatelys-løsningen.

Hedmark IKT – I Hedmark vil hele 12 kommuner få tilgang til en helt ny plattform for geografiske løsninger- og tjenester. Mer om denne.

Drammen kommune - får kartbasert beredskapsløsning. Løsningen inkluderer ferdig konfigurerte web- og desktopapplikasjoner som støtter kommunens krav til funksjonalitet i beredskap. Blant annet et stort spekter av ferdige analysetjenester og funksjonsrike interaktive analyseverktøy. Ikke minst er løsningen tilpasset for å kunne fungere ved svikt i tradisjonell strømforsyning og internett-tilgang.

IKT Agder – var tidlig ute med å benytte DOK-data i sine løsninger. De laget blant annet en webløsning der innbyggerne kunne komme med innspill til kommuneplanen. I forbindelse med alle innspill ble det kjørt en automatisk DOK-analyse for angitt område. Resultatet ble presentert for innbyggeren, samtidig som det også ble produsert en rapport der detaljer om innspillet, inkludert DOK-resultatene, ble arkivert hos kommunen.

Vil du snakke med oss om spennende prosjekter eller løsninger for kommunen? Ta kontakt:

.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Knut Fredrik Sæther
Knut Fredrik Sæther
Kundeansvarlig
Terje Linløkken
Kundeansvarlig, Smarte byer

.