10 Covid-19 dashboard fra Norge

I løpet av det siste året har flere og flere kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere tatt i bruk ArcGIS Dashboards til å formidle lokale smittetall. Her får du 10 eksempler.

Publisert: 05. feb. 2021 , i Teknologi

Vil du lese mer om slike dashboards?

OBS: Dashboardene under fungerer best på desktop.

Oslo kommunes dashboard brukes aktivt når mediene daglig rapporterer smittetall i Oslo. Lenke til dashboard.

Lillestrøm kommune har laget en forenkelt versjon på nettsidene sine. Lenke til Lillestrøm.

Drammen kommune har også med antall testede i sitt dashboard. Lenke til Drammen.

Nordre Follo har fått mye oppmerksomhet i det siste. Lenke til Nordre Follos dashboard.

Fredrikstad kommune har et visuelt enkelt og tydelig dashboard. Lenke til Fredrikstad.

Agder Fylkeskommune har laget et samledashboard for fylket. De har også med tall over arbeidsledige. Lenke til Agder.

Bærum kommune har blant annet med antatt smittested i sitt dashboard. Lenke til Bærum.

Statsforvalteren i Trøndelag har blant annet med et risikokart. Lenke til dashboard.

Statsforvalteren i Innlandet har flere interessante detaljer i sitt dashboard. Lenke til Statsforvalteren Innlandet.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har også med risikovurdering av nabofylkene. Lenke til dashboard.

Vet du om flere dashboards som burde fått plass i denne oversikten. send gjerne et hint til geodata@geodata.no.

Vil du snakke med oss om dashboards eller noe helt annet? Ta kontakt:

.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ved å sende inn bekrefter jeg at jeg har lest og akseptert personvernerklæringen.

For teknisk support, gå til våre supportsider.