Lederskifte i Geodata

Espen Kristiansen er ny administrerende direktør i Geodata. Han tar over etter Geir Hansen, som går over til Geomatikk-gruppen.

Publisert: 22. apr. 2021 , i Nyhet

Espen Kristiansen har hatt stillingen som salgsdirektør i Geodata i 12 år, og tar over en virksomhet som kan vise til en vekst på 100 millioner kroner i omsetning de siste fem årene. I 2020 omsatte Geodata for 326 millioner kroner, en økning på 11,2 prosent fra året før.

– Jeg gleder meg til å overta det øverste ansvaret i Geodata og stafettpinnen etter Geir. Geodata har et unikt teknologisk og faglig fundament å bygge videre på. Innenfor nær sagt alle våre markedsområder, opplever vi økt etterspørsel knyttet til behov for digital omstilling og nyinvesteringer og stor tilvekst av nye kunder.

Nå gleder Kristiansen seg til tiden som kommer, og arbeidet med å posisjonere Geodata ytterligere.

Espen Kristiansen

Ny Administrerende direktør: Espen Kristiansen

– Vi har de beste menneskene, og skal dyrke det å være en endrings- og lærevillig organisasjon. Vi skal søke nærhet til våre kunder og samarbeidspartnere, og ha et kritisk blikk på hva som gir kundeverdi når vi jobber med innovasjon og forretningsutvikling. Jeg ser virkelig lyst på Geodata fremtiden, og er sikker på at vi vil styrke vår posisjon som markedsleder innenfor vårt fagfelt i årene som kommer, sier han.

Styreleder og hovedeier i Geodata, Olbjørn Kvernberg, lovpriser arbeidet Geir Hansen har lagt ned i sine 11 år i direktørstolen.

– Geir har gjort en formidabel jobb som administrerende direktør i Geodata over en lang periode. Han har posisjonert Geodata som den ledende aktøren innenfor GIS i Norge, og levert solid vekst og gode resultater hele veien, sier Kvernberg, som er glad for at det har vært mulig å finne en ny leder internt.

– Dette viser at vi er en virksomhet som utvikler gode kandidater selv, og at det finnes en karrierevei helt til topps i Geodata, sier Kvernberg.

.