Digital byggeplass på GeoTek

Vår årlige konferanse GeoTek er like rundt hjørnet og i årets gratis digitale minivariant av konferansen får tematikken digital byggeplass en spesiell plass. Det gjør konferansen spesielt interessant for Bygg- og anleggsbransjen.

Publisert: 23. apr. 2021 , i Inspirasjon

De tekniske løsningene som presenteres, er anvendt i et bredt spenn av fagfelt og bransjer. Demonstrasjonene i årets konferanse tar utgangspunkt i veiutbyggingsprosjektet «E16 Åsbygda - Olum» som Skanska utfører for SVV Region Øst. I denne posten tenkte jeg å lette litt på sløret rundt hva vi vil presentere og hvorfor du bør delta.

Du kan melde deg på konferansen her.

Droner

Vi viser siste nytt av Esri- og Sitescanprodukter og produksjonsløypene fra flyplanlegging til ferdig produkter i GIS-løsningen. Deriblant

 • Intelligent flyplanlegging i 3D med bruk av egne data
 • Autonom flightgjennomføring
 • Prosessering i skyen
 • Integrasjon mot ArcGIS

Masseberegning med Esris Voxel-teknologi

Esri har lansert en ny datatype, voksler. Dette er flerdimensjonale data for modellering av volum. Vi vil presentere hvordan dette kan brukes for 4-dimensjonale masseberegninger i forbindelse med en anleggsplass for ny E16.

Sensorer og sanntidsdata

På en anleggsplass er det en rekke sensorer og datastrømmer i tilknytning til maskiner, kjøretøyer, miljøovervåkning osv. Vi vil vise hvordan vi setter dette opp datastrømmer, analyserer og overvåker informasjon i sanntid. Vi viser også hvordan vi kan spare både drivstoff, maskinslitasje og effektivisere utnyttelsen av kapasiteten til maskinparken ved analyse av sensordata.

Miljøovervåkning, hendelseshåndtering og feltapplikasjoner

Med sensordata i sanntid fra bekker og vassdrag som overvåker forurensing, viser vi hvordan vi svært effektivt kan respondere på hendelser.

 • Automatisk varsling ved forhøyet verdi av giftstoff i vassdrag
 • Arbeidsordre sendes til personell som er nærmest hendelsen
 • Dokumentasjon registreres i felt og sendes til kontoret
 • Analyse av situasjonen
 • Treffe tiltak (f.eks evakuering av et område med automatisk varsling til personell)

Veiprofil i felt

I samarbeid med Skanska har vi utviklet en app som anleggsarbeidere og formenn kan bruke i felt. Appen inneholder alle prosjekter og delprosjekter og den fungerer også offline. I appen kan man få opp tverrprofil, lengdeprofil og forskjellige terrengprofiler. Det er også mulig å gjøre målinger som avstander og fall, samt vise kryssende prosjekter (som ved en bro-overgang).

BIM/GIS, dataflyt og digital tvilling

Høydepunktet i rekken av presentasjoner er når alle data samordnes, og oppdaterte BIM-modeller integreres i det store bildet. Esris storsatsing på BIM de siste årene gjør det nå mulig å ha mange synkroniserte BIM-modeller tilgjengelig i 3D-GIS-verden som er bygget for håndtering av store menge data. Vi vil vise hvordan en kan følge prosjektets utvikling med BIM-modellene i kombinasjon med dagsferske dronedata, sanntidsdatastrømmer og andre GIS-data. Alt tilgjengeliggjort i nettleseren.

ArcGIS HUB - Publikumsdialog

ArcGIS Hub er en enkel å konfigurerbar skyplattform som organiserer mennesker, data og verktøy for å oppnå initiativer og mål. Vi viser hvordan ArcGIS Hub Premium kan benyttes til å kommunisere en godt med publikum og interessenter ved fremstilling av komplekse data, organisering av folkemøter og sosiale media.

Jeg håper du synes dette ser interessant ut og har lyst til å se mer på GeoTek. Konferansen varer i 2 timer og deltagelse er gratis. Det vil også bli andre tematikker enn den skissert ovenfor, slik er agendaen:

 • Velkommen og trendoppdatering
 • Korona, beredskap og geografiske data med Beredskapsetaten i Oslo kommune
 • «Digital byggeplass» del 1 - demoer fra våre tekniske rådgivere
 • Samtale mellom Kartverkssjef Johnny Welle og Administrerende direktør i Geodata Geir Hansen
 • «Digital byggeplass» del 2 - demoer fra våre tekniske rådgivere
 • Skal vi høre på "ekspertene"? - Jostein Magnussen


Ta kontakt om du vil snakke mer om mulighetene:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ståle Klommestein
Kunderådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.